The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4452

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
210 PLN
4453

1914 stempel kamuflażowy "IX/801" (Wieliczka) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 19.X do Wiednia.


150 PLN
4454

1914 kartka z Wiednia do Żurawicy koło Przemyśla zwrócona z powodu II oblężenia ze stemplem Derzeit nich zustellbar / zurück.


250 PLN
4455

1914 kartka polecona Feldpostu 159 stacjonującego w Przemyślu do Wiednia ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej.


60 PLN
SOLD
4456

1914 stempel kamuflażowy "IX/379" (Kruszelnica) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, strona adresowa listownika poczty polowej.


40 PLN
4457

1914 stempel kamuflażowy "IX/431" (Lubaczów) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 6.IX do Brunn.


Mi.142 
150 PLN
4458

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, lekko matowa guma, poza tym w bardzo ładnym stanie, stare sygnatury.

Fi. 1-2
220 PLN
4459

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".


40 PLN
4460

1915 Fliegerpost Przemyśl / 13739, różowa kartka ze stemplem lotniczym 7 i stemplem kontrolnym IV.


220 PLN
4461

1915 Fliegerpost Przemyśl / 10662, szaroniebieska kartka ze stemplem lotniczym 4 i stemplem kontrolnym IV.


275 PLN
4462

1915 Fliegerpost Przemyśl / 10643, zielona kartka ze stemplem lotniczym 4 i stemplem kontrolnym IV.


275 PLN
4463

1915 widokówka wysłana 9.VI za pośrednictwem poczty polowej 186, pieczęć formacyjna.


30 PLN
4464

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce, kwit kasowy wystawiony 6.VIII w Krakowie dla Ligi Kobiet z Zakopanego, za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzedaży których, przeznaczony był na cele legionowe.


130 PLN
4465

1916 list z Łomży ze stemplem formacyjnym Garnizonu Batalionu Soldau 2 Kompanii.


40 PLN
4466

1916 kartka ze stemplem C i K Komendy Polski Legionów i Oddziału telefonicznego Komendy.


50 PLN
4467

1916 widokówka wysłana 13.VII z Hohensalza (Inowrocław), cenzura.


30 PLN
4468

1916 kartka z Warszawy do jeńca wojennego w Gorlicach.


50 PLN
SOLD
4469

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich ząbkowane.


40 PLN
4470

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich cięte.


60 PLN
4471

1916 Seria nalepek legionowych w czworoblokach.


400 PLN
4472

1916 specjalna karta widokowa poczty polowej przesłana 20.VI do Rzeszowa przez Polaka służącego w armii austro - węgierskiej, pieczęć formacyjna.


50 PLN
4473

1916 Legiony Polskie - formularz z orłem strzeleckim przesłany 15.V za pośrednictwem poczty polowej 186 ze szpitala fortecznego nr.1 w Krakowie, adresowany do 1 Brygady na pocztę polową 118; pieczęć formacyjna; na odwrocie odbitka stempla kancelaryjnego.


100 PLN
4474

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 9.VIII z plutonu telefonicznego 1 pułku piechoty za pośrednictwem poczty polowej 118, adresowany do Kielc.


40 PLN
4475

1916 ilustrowany formularz wysłany 20.IX za pośrednictwem poczty polowej 284 (kasownik z wyróżnikiem "b"), adresowany do Brzozowa; pieczęć formacyjna.


120 PLN
4476

1916 widokówka wysłana 25.X z Zegrza do Berlina, pieczęć formacyjna.


30 PLN
4477

1917 Legiony Polskie - nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce unieważniona 6.VIII stemplem austriackiej poczty polowej nr. 180, stempel formacyjny "KuK SCHUTZENREGIMENT 34 ERSATZBATALLION"; rzadkie i ciekawe użycie pocztowe, najczęściej "znaczek" ten wykorzystywano jako zalepkę zabezpieczającą na odwrocie listów, dekoracyjna całość.

Fi.1
700 PLN
4478

1917 kartka z poczty polowej w Chełmie ze stemplami cenzury.


30 PLN
4479

1917 kartka z Zambrowa 29.7.1917 z Polskiego Korpusu Posiłkowego ze stemplem OBÓZ ĆWICZEBNY ZAMBRÓW, gwarancja.


135 PLN
SOLD
4480

1917 widokówka przesłana 28.IV za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 180, adresowana do Przemyśla, karta ofrankowana "znaczkiem" wojennym; stempel formacyjny.


150 PLN
4481

1917 Legiony Polskie - formularz wysłany 23.II za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach (wyróżnik "d"), adresowany do Posterunku Werbunkowego Wojsk Polskich w Chrząstowie; pieczęć formacyjna z orłem: "LEGIONY POLSKIE NACZELNEGO KOMITETU NARODOWEGO", ciekawy nietypowy stempelek cenzury; przesyłka niedoręczona, zwrócona do nadawcy.


80 PLN
4482

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka nadana 17.XII na poczcie polowej 378 (rzadka odmiana kasownika z wyróżnikiem "b") adresowana do Warszawy, nieczęsto spotykany polski stempelek cenzury, dekoracyjny walor.


300 PLN
4483

1917 specjalna widokówka wysłana 19.VII z poczty polowej 287 przez Polaka służącego w armii austriackiej, stempel formacyjny.


50 PLN
4484

1917 widokówka wysłana 22.IX z Chyrowa, adresowana na pocztę polową 258, nagłówkowa pieczęć formacyjna.


40 PLN
4485

1917 Flotylla Wiślana, kartka z Feldposamtu 180 ze stemplem formacyjnym K. u. k. Weichesel - Transportierlinien - Kommando Verladedetachement Krakau.


850 PLN
4486

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka nadana 18.I na poczcie polowej 378 (rzadka odmiana kasownika z wyróżnikiem "b") adresowana do Warszawy; pieczęć formacyjna, cenzura, stempelek poczty miejskiej.


200 PLN
4487

1917 dekoracyjny formularz austro-węgierskiej poczty polowej, wysłany 22.VI z miejscowości Wojniłów, cenzurowana w Stryju.


200 PLN
4488

1917 Legiony Polskie - formularz przesłany 26.IV za pośrednictwem poczty polowej 378 (kasownik z wyróżnikiem "a"), adresowany do Rzeszowa, stempel formacyjny z godłem "PUŁK IV TY LEGIONÓW POLSKICH".


150 PLN
4489

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 5 kop. z bardzo dużym przesunięciem nadruku, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.3
200 PLN
4490

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, ząbkowane, gwarancje Schmutz, Łaszkiewicz i Falkowski, Schmutz, Mikstein i Ćwiertnia.

Fi.12-15B
Mi.12-15A 
700 PLN
4491

1918 znaczek wydania przedrukowego poczty I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

Fi.13b B
130 PLN