The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6190

1944 I wydanie definitywne, czerwony znaczek z podwójnym ząbkowaniem dołu, na oryginalnym wycinku użytkowym, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.113
2 000 PLN
6191

1944 I wydanie definitywne, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancje Gryżewski i Krawczyk, i 3 zn. Schmutz,

Fi.113-17
2 800 PLN
6192

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116
2 000 PLN
6193

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 1 - "wcięcia w literach P i T", wysoka wycena (Mi.300 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.118
550 PLN
6194

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 2 - "wcięcie w kominie", wysoka wycena (Mi.300 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.118
500 PLN
SOLD
6195

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 3 - "cyrfa 4 połączona z ramką grubszą kreską", wysoka wycena (Mi.300 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.118
550 PLN
6196

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 4 - "szczerby w literze C" z błędem na poz.28 "krótsza cyfra 1", gwarancja Schmutz.

Fi.118s
800 PLN
6197

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 5 - "litera P połączona z ramką" z błędem na poz.29 "biała rysa na lewej ramce", gwarancja Schmutz.

Fi.118t
750 PLN
6198

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 6 - "szczerba w murze", wysoka wycena (Mi.300 euro), gwarancja Mikulski.

Fi.118
500 PLN
6199

1944 Poczta harcerska - karta pocztowa adresowana do Heleny hrabiny Kurnatowskiej, wysłana z ulicy Wilczej (Śródmieście Południowe) na ulicę Sienkiewicza (Śródmieście Pólnocne), stempel nadawczy z lilijką typu 7 (Gryżewski) "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD", przesyłka poddana cenzurze (typ 1); treść typowa: informacje o sobie i pytanie o bliskich; całość w bardzo pięknym stanie zachowania, gwarancja.


3 600 PLN
SOLD
6200

1944 Poczta harcerska - bardzo wczesny list wysłany 10.VIII na ulicę Marszałkowską, stempel z lilijką "POCZTA HARCERSKA" (Gryżewski typ 3), podobnie jak pierwsze przebadane przez Gryżewskiego listy bez stempla cenzury harcerskiej ale już z numerem kolejnym napisanym zieloną kredką. Po wydaniu pracy Gryżewskiego odnaleziono listy z tego dnia z dodatkowymi stepelkami OPŁATA UISZCZONA i CENZURA HARCERSKA i okazało się iż listy bez cenzury są rzadsze, gwarancja.


4 000 PLN
SOLD
6201

1944 rzadkie kasowniki propagandowe powstania - znaczek GG z kasownikiem typu 11 - BOHATERSKIE WALKI STOLICY, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.


350 PLN
6202

1944 rzadkie kasowniki propagandowe powstania - znaczek GG z kasownikiem typu 9 - AK NA BARYKADACH, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.


400 PLN
6203

1944 Poczta harcerska - składany list ze stemplem typu 3 (Gryżewski), treść typowa dla takich przesyłek: informacje o sobie i pytania o stan zdrowia bliskich. Stemple na skutek kontaktu z wodą "przebiły" na drugą stronę, list należy do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach przy Rakowieckiej, w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", gwarancja.


1 600 PLN
6204

1945 Ludowe Wojsko Polskie, ilustrowany formularz wysłany 22.II za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej, adresowany do Czerniowiec; przesyłkę opatrzono stemplem "Wojskowy", stempelek cenzury nr. 129, kasownik odbiorczy; fragment treści: "9/II maszerowałem przez Warszawę ... tylko gruzy cegieł i kupa żelaza to cała Warszawa ... jak może być że takie durzy Miasto tak zniszczone, ażeby jednego domu niebyło całego", stan typowy dla przesyłek "ze wschodu".


250 PLN
SOLD
6205

1981 poczta harcerska zorganizowana z okazji Powstania Warszawskiego.


30 PLN