The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 23. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7675

1919 Kraków 11, seria lokalnych przedrukowych znaczków dopłaty na wycinkach, cięta nienotowana.

Fi.73-80A
250 PLN
7676

1919 Bielsko - znaczki z nadrukiem lokalnym, gwarancja.


100 PLN
7677

1919 wydanie krakowskie, czworoblok z nadrukiem formy IID poz. 13/24, gwarancja Mikstein,.

Fi.D3
120 PLN
7678

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1 - znaczki ostemplowane na kopercie 26.V, zwraca uwagę ciekawy datownik.

Fi.Pd8-11
40 PLN
7679

1919 lokalne prowizoria dopłat - Kraków 14 (Podgórze) - znaczki ostemplowane na kopercie 24.VI

Fi.Pd12-19
50 PLN
SOLD
7680

1919 lokalne prowizoria dopłat - Kraków 14 (Podgórze) - znaczki ostemplowane na kopercie 24.VI

Fi.Pd20-27
25 PLN
SOLD
7681

1919 nieząbkowany znaczek za 100 hal, gwarancja.

Fi.D20 nz
45 PLN
7682

1919 róg obfitości, czarna próba marginesowa znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

Fi.D20 P
500 PLN
7683

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB poz. 50, nakład 700 sztuk - niedoceniony, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
1 800 PLN
7684

1921 list z Łodzi do Uniejowa, odbiorca opłacił brakująca opłatę znaczkami dopłaty.

Fi.D38, D40
50 PLN
SOLD
7685

1921 list z Łodzi opłacony przez odbiorcę w Uniejowie.

Fi.D22, D41
40 PLN
7686

1921 znaczek z przesuniętym nadrukiem - nadruk na marginesie, osobliwe, gwarancja.

Fi.D32
80 PLN
7687

1921 Próba arkuszowa znaczka za 8 mk, gwarancja.

Fi.D41 P
40 PLN
7688

1921 Próba arkuszowa znaczka za 100 mk.

Fi.D44 P
50 PLN
7689

1921 seria wydanie prowizorycznego, gwarancja.

Fi.D32-36
65 PLN
7690

1921 Nieząbkowana parka znaczków za 2 mk, gwarancja.

Fi.D38 P
50 PLN
7691

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, fałszerstwa nadruków, gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

Fi.D32-36 False
120 PLN
7692

1921 wydanie prowizoryczne, nadruk na znaczkach PKL, parka znaczków za 6 mk/15 h., prawy z błędem na poz.23 "litera a cienka", gwarancja i opis.

Fi.D32+D32 B3
30 PLN
SOLD
7693

1921 wydanie prowizoryczne, nadruk na znaczkach PKL, znaczek za 35 mk/70 h. z błędem na poz.70 "k odmiennego kroju", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D36 B8
60 PLN
SOLD
7694

1921 wydanie obiegowe, znaczek drukowany na pomarszczonym papierze, gwarancja.

Fi.D44
60 PLN
7695

1921 wydanie obiegowe, znaczek za 100 mk. z silnym Abklatschem.

Fi.D 44
60 PLN
7696

1921 wydanie obiegowe, znaczek za 2 mk. bez ząbkowania poziomego na marginesie, podlepka na marginesie, gwarancja.

Fi.D 38
120 PLN
7697

1921 wydanie obiegowe, znaczek za 2 mk. z silnym Abklatschem.

Fi.D 38
60 PLN
7698

1923 orzeł z tarczą, wydanie obiegowe znaczków dopłaty w czworoblokach.

Fi.D45-50
50 PLN
7699

1923 orzeł z tarczą - nadruk nowej wartosci, seria znaczków czystych w czworoblokach.

Fi.D51-53
70 PLN
7700

1923 wydanie przedrukowe, znaczek za 10000/8 mk. z silnym Abklatschem, gwarancja.

Fi.D51
80 PLN
7701

1923 orzeł z tarczą, wydanie obiegowe znaczków dopłaty.

Fi.D45-50
15 PLN
7702

1923 orzeł z tarczą - nadruk nowej wartosci, seria w czworoblokach.

Fi.D51-53
65 PLN
SOLD
7703

1924 znaczek za 30 gr bez poziomego ząbkowania, gwarancja.

Fi.D73
80 PLN
7704

1924 różne usterki ząbkowania na znaczkach kasowany.

Fi.ex.D54-64
Mi.ex.P54-64 
45 PLN
7705

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

Fi.D54-64
180 PLN
7706

1929 polecony list urzędowy "opłatę pocztową uiści adresat" wysłany 5.VII ze Skoczowa do Cieszyna, gdzie dotarł 6.VII a, poczta pobrała należność od adresata.

Fi.D73I
Mi.P73I 
50 PLN
7707

1931 miejscowy list urzędowy "NALEŻYTOŚĆ POCZTOWĄ UIŚCI ADRESAT" wysłany 12.VIII w Kołomyi, ponieważ "adresat wyjechał na nie ograniczony czas" przesyłka nie została doręczona i zwrócona do nadawcy; list do tej pory nie został otwarty !

Fi.D72II
Mi.P72II 
40 PLN
7708

1931 widokówka opłacona znaczkiem wycofanym z obiegu, wysłana ze Lwowa adresowana do Warszawy, gdzie poczta 9.XII naliczyła dopłatę.

Fi.D73I, D71II, 244
Mi.P73I, P71II, 263&
40 PLN
7709

1934 wydanie przedrukowe, papier prążkowany pionowo, gwarancja.

Fi.D91
100 PLN
7710

1934 parka znaczków wydania przedrukowego.

Fi.D89
10 PLN
7711

1935 list na "koszt odbiorcy", wysłany z więzienia w Pińczowie, adresowany do Kielc, gdzie poczta naliczyła dopłatę.

Fi.D80, D84
Mi.D80, D87 
40 PLN
7712

1938 ozdobne cyfry, seria znaczków w czworoblokach, w pięknym stanie.

Fi.D92-99
120 PLN
7713

1938 ozdobne cyfry, znaczek dopłaty za 10 gr., w czworobloku, z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.D93
80 PLN
7714

1938 miejscowy list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wysłany 13.XII na koszt adresata z Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, kasownik odbiorczy; tylna klapa z ubytkami; zwraca uwagę nietypowa zielona erka.

Fi.D83
Mi.P86 
130 PLN
SOLD