The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7577

1989 kompletny stemplowany rocznik, 64 zn. 2 bl., bez bl.94II i bl.95A


20 PLN
7578

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105 No
Mi.3253 
160 PLN
7579

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npt
Mi.3253 
200 PLN
7580

1990 kompletny rocznik, 52 znaczki, 2 bloki.

Fi.3105-3157
Mi.3253-3305 
42 PLN
SOLD
7581

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym, gwarancja.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
7582

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121 No
Mi.3269 
240 PLN
7583

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
7584

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z podwójnym przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
120 PLN
7585

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
50 PLN
7586

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121
Mi.3269 
80 PLN
7587

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
80 PLN
7588

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, górne znaczki bez nominału.

Fi.3121
Mi.3269 
80 PLN
7589

1990 wydanie przedrukowe, narożny ośmioblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 K 
160 PLN
7590

1990 kompletny rocznik na kopertach FDC.


55 PLN
7591

1990 rocznik kopert FDC.


35 PLN
7592

1990 kompletny stemplowany rocznik, 52 zn. 2 bl.


20 PLN
SOLD
7593

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu, z liczbą rozrachunkową na marginesie. Fisher:XXVIII Michel:VIII

Fi.XXVIII
Mi.VIII 
420 PLN
7594

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

Fi.XXVIII
Mi.VIII 
200 PLN
7595

1991 kompletny rocznik, 52 znaczki, 4 bloki.

Fi.3158-3212
Mi.3306-3360 
60 PLN
7596

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
25 PLN
7597

1991 motyle, seria w nieząbkowanym sześciobloku, gwarancja.

Fi.3195-200 nz
Mi.3343-48 
3 300 PLN
7598

1991 kompletny rocznik na kopertach FDC.


80 PLN
7599

1991 rocznik kopert FDC.


67 PLN
7600

1991 kompletny stemplowany rocznik, 52 zn. 4 bl.


34 PLN
7601

1992 kompletny rocznik, 60 znaczków, 6 bloków.

Fi.3213-3276
Mi.3361-3424 
90 PLN
7602

1992 500-lecie odkrycia Ameryki, arkusz sprzedażny.

Fi.3229-30
60 PLN
7603

1992 Rok historii Armii Krajowej, 2 arkusze o numerach różnego kroju i różnej ilości cyfr.

Fi.3265-3266
Mi.3413-3414 
500 PLN
7604

1992 kompletny rocznik na kopertach FDC, bez bl. 104A i 106I.


100 PLN
7605

1992 kompletny stemplowany rocznik, 60 zn. 5 bl., bez bl.104A


40 PLN
SOLD
7606

1992 Armia Krajowa, blok z małą numeracją na kopercie FDC, gwarancja.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120 II 
480 PLN
7607

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 
220 PLN
7608

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora (Mi.150 euro).

Fi.Bl.106I
Mi.Bl.120II 
420 PLN
7609

1993 kompletny rocznik, 48 znaczków, 5 bloków.

Fi.3277-3328
Mi.3425-3476 
120 PLN
7610

1993 750-lecie praw miejskich Szczecina, pasek z pustopolami.

Fi.3295
120 PLN
7611

1993 50 rocznica powstania w Getcie Warszawskim, arkusz.

Fi.3296
Mi.3444 
100 PLN
7612

1993 50. rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim - wydanie wspólne z pocztą Izraela, arkusz.

Fi.3296
Mi.3444 
80 PLN
7613

1993 75 rocznica odzyskania niepodległości, arkusz sprzedażny.

Fi.3324
80 PLN
7614

1993 kompletny rocznik na kopertach FDC, bez bl. 107I i 107II, 108A.


120 PLN
7615

1993 kompletny stemplowany rocznik, 48 zn. 4 bl., bez bl.108A


60 PLN
SOLD
7616

1993 światowa wystawa filatelistyczna, okolicznościowy karnet z ciętym blokiem plus osobno próba bloku.

Fi.bl. 108A, 108 P1
Mi.Bl. 122B, 122P&nb
65 PLN
SOLD