The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6885

1948-2000 zestaw znaczków z bloków, czyste w bardzo dobrym stanie.


400 PLN
6886

1952 kompletny stemplowany rocznik, 76 znaczków.

Fi.583-652
Mi.721-90 
220 PLN
6887

1952 kompletny rocznik, 76 znaczków.

Fi.583-652
Mi.721-790 
250 PLN
6888

1952 110 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, znaczek za 1.15 zł., z błędem "podwójna cyfra 1 w 110", gwarancja.

Fi.602s
Mi.740 DP 
15 PLN
6889

1952 lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzona cyfra 4", gwarancja.

Fi.622t
Mi.760 
50 PLN
6890

1952 FDC - "35 rocznica Rewolucji Październikowej", seria cięta (Mi.60 euro).

Fi.641-642A
Mi.779-780B 
120 PLN
6891

1952 miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, czworoblok znaczków za 45+15 gr. bez napisów LENIN, gwarancja Schmutz.

Fi.XXIII
Mi.782I 
200 PLN
6892

1952 rocznik znaczków czystych.


180 PLN
6893

1953 kompletny stemplowany rocznik, 46 znaczki.

Fi.653-698
Mi.791-833 
210 PLN
6894

1953 kompletny rocznik, 46 znaczków.

Fi.653-698
Mi.791-836 
310 PLN
6895

1953 rocznica śmierci Marksa.

Fi.657-658
Mi.795-796 
54 PLN
6896

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju.

Fi.661-663
Mi.799-801 
44 PLN
6897

1953 karnet - X Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie.

Fi.664-666
Mi.802-804 
35 PLN
SOLD
6898

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie.

Fi.664-666
Mi.802-804 
37 PLN
6899

1953 Mikołaj Kopernik, znaczek z błędem "pdwójne K i O" gwarancja Więcław.

Fi.667
Mi.805 
20 PLN
6900

1953 karnet - "Światowy Kongres Studentów".

Fi.673-677
Mi.811-815 
25 PLN
6901

1953 blok legitymacyjny.

Fi.679
Mi.817 
35 PLN
6902

1953 Budowle Warszawy, znaczek za 80 gr. w kolorze purpurowym, nielegalnie wprowadzony do obiegu, (Mi. cena -.-), dobrze centrowany i pięknie czytelnie skasowany, najlepszy obok odwrotki boksera błędodruk Polski powojennej, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

Fi.686s
Mi.824 P 
4 800 PLN
6903

1953 rocznik kopert FDC.


750 PLN
6904

1953 wzorcowa próba maszyny drukarskiej z podobizną F.Engelsa, bez napisu SPECIMEN, fotoatest.


500 PLN
6905

1953 rocznik znaczków czystych.


240 PLN
6906

1954 wydanie obiegowe, przesunięta perforacja, gwarancja.

Fi.535
Mi.673 
25 PLN
6907

1954 kompletny stemplowany rocznik, 63 znaczki bez bloków i znaczków z bloków.

Fi.699-58
Mi.837-96 
95 PLN
6908

1954 kompletny rocznik, 63 znaczki i 1 blok.

Fi.699-756
Mi.837-896 
320 PLN
6909

1954 rocznik znaczków czystych z tzw. "niebieskim" blokiem lotniczym. 1990

Fi.699-756
720 PLN
6910

1954 wydanie lotnicze, znaczek z błędem "podwójnie moletowany napis WARSZAWA" na obiegowym liście poleconym.

Fi.719s
Mi.859I 
100 PLN
6911

1954 wydanie na przesyłki lotnicze, znaczek z błędem "podwójnie moletowany napis WARSZAWA", gwarancja.

Fi.719s
Mi.859 I 
10 PLN
6912

1954 wydanie lotnicze, znaczek z podwójnym moletowaniem napisu Warszawa, gwarancja.

Fi.719s
Mi.859I 
300 PLN
6913

1954 Dzień Kolejarza, lewy znaczek z błędem "kropka u góry cyfry 4" i numer walca.

Fi.728s
Mi.868 
40 PLN
6914

1954 znaczek z błędem "podwójne L w OLSZTYN", gwarancja.

Fi.736s
Mi.876 
10 PLN
6915

1954 500 rocznica powrotu Pomorza do Polski, znaczek z błędem "podwójne L w OLSZTYN".

Fi.737s
Mi.876 
80 PLN
6916

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek w kolorze niebieskim z pocztowego obiegu.

Fi.741s
Mi.883P 
150 PLN
6917

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek za 60 gr. w kolorze niebieskim (Mi.100 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.741s
Mi.883P 
80 PLN
6918

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek za 60 gr. w kolorze niebieskim (Mi.100 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.741s
Mi.883P 
200 PLN
6919

1954 zwierzęta chronione, prawy znaczek z przesuniętym kolorem zielonym, gwarancja.

Fi.743 B
Mi.885 A 
150 PLN
6920

1954 FDC - "10-lecie PRL", 5 kopert, seria 10 znaczkowa.

Fi.747-756
Mi.889-896 
180 PLN
6921

1954 10-lecie PRL, kompletna seria 12 znaczków.

Fi.747-756
Mi.877-878, 889-896&
100 PLN
6922

1954 10 lecie PRL, znaczek za 1.40 zł. z podwójnym moletowaniem Strt., gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.754s
Mi.894 
250 PLN
6923

1954 rocznik kopert FDC (bez bloku "niebieskiego").


550 PLN
6924

1954 FDC - "III Zjazd PZF" blok "zielony" (Mi.50 euro).

Fi.Bl.13
Mi.Bl.13 
60 PLN