The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5632

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka, 6.IX ostemplowana okolicznościowo w Lądku Zdroju (Bad Landeck).


Mi.444 
20 PLN
5633

1933 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa dofrankowana serią z podobizną Fryderyka Wielkiego, ostemplowana 24.IV w Neusalz (Nowa Sól), znaczki Michel 30 euro.


Mi.479-481, P248&nbs
80 PLN
5634

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy, skasowana 1.V w Nowej Soli (Neusalz).


Mi.P251 
20 PLN
5635

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka skasowana okolicznościowo 20.VIII w Karpaczu (Krummhuebel).


Mi.516 
20 PLN
5636

1938 Ziemie Zachodnie, list polecony wysłany z Hanoweru do Wrocławia, znaczki przez przeoczenie nie zostały unieważnione, skasowano je specjalnym stemplem 3.V w urzędzie Wrocław 5, bardzo ciekawa, dekoracyjna całość.


Mi.656, 657 
220 PLN
5637

1939 polska całostka (z opłaconą odpowiedzią) opłacona radzieckim znaczkiem wysłana z Równego Wołyńskiego 9.XI.1939 do Komitetu Uchodźców w Baranowiczach, radziecki stempel odbiorczy i adnotacja po rosyjsku o udzieleniu odpowiedzi 21.XII.1939.


300 PLN
5638

1939 Ziemie Zachodnie, karta wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu, adresowana do Rybnika.


80 PLN
5639

1939 wycinek z radzieckim znaczkiem skasowanym polskim datownikiem Pińsk.


120 PLN
5640

1939 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Mikołajów k. Radziechowa.


120 PLN
5641

1939 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Bereźne n. Słuczem.


200 PLN
5642

1939 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Turka nad Stryjem.


200 PLN
5643

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 26.II skasowana okolicznościowo we Wrocławiu (stemplem z zaznaczonym konturem Śląska), przesłana do Gliwic.


Mi.P274/06 
30 PLN
5644

1940 kartka z Wrześni do Szwajcarii ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


80 PLN
5645

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.X z Grodźca do Zalesia Bialskiego, kasownik odbiorczy Biała Podlaska i rzadko spotykany na terenie Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT, dekoracyjna całość.


Mi.746, 515, 519&nbs
300 PLN
5646

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z Sierszy, bardzo rzadko spotykany walor filatelistyczny. Podobny list oferowano w tym roku na niemieckiej aukcji za 500 euro.


600 PLN
5647

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony, wysłany 25.IX z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy.


Mi.747, 512, 518&nbs
120 PLN
5648

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - listownik wysłany 2.XI ze Stalagu IIB do miejscowości Wizna, wsławionej bohaterską obroną we wrześniu 1939, zajętej przez Niemców, a na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow przekazanej Sowietom.


150 PLN
SOLD
5649

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - listownik (formularz francuski) wysłany 29.XI z Oflagu XIIIA, podobóz B do miejscowości Baranowicze, znajdującej się na terenach zajętych przez Sowietów 17 września, ciekawy stempelek cenzury; ładna całość.


180 PLN
SOLD
5650

1940 całostka z przedrukiem Ukraine.


50 PLN
5651

1940 całostka z przedrukiem Ukraine.


50 PLN
5652

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, widokówka wysłana 29.V ze Stanisławowa do Czortkowa, kasownik odbiorczy; zwraca uwagę zadrukowanie polskiego napisu okolicznościowego na karcie.


60 PLN
SOLD
5653

1940 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Peczeniżyn.


200 PLN
5654

1940 oswobodzenie Zachodniej Ukrainy, radzieckie znaczki użyte na kresach.


60 PLN
5655

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, list polecony frankowany znaczkami radzieckimi (polski stempelek polecenia) wysłany 22.III z Łucka do Tarnowa; zalepka kontroli dewizowej, cenzura i kasownik odbiorczy 11.IV.


Mi.594, 682 
300 PLN
SOLD
5656

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, karta pocztowa wysłana 26.V z Łucka do Żyrardowa (znaczki zostały prawdopodobnie zdjęte); cenzura.


20 PLN
SOLD
5657

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, koperta wysłana 15.VI z Łucka do Żyrardowa, polski stempelek polecenia (znaczki prawdopodobnie zostały zdjęte); zalepka i stempelki cenzury, kasownik odbiorczy.


40 PLN
5658

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - część na odpowiedź listownika Stalagu VIH, wysłana 30.III z miejscowości Krypno przez Mińsk.


60 PLN
SOLD
5659

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - część na odpowiedź karty Stalagu VIIA, wysłana 27.IV z miejscowości Skole; znaczek zdjęty przez cenzurę obozową.


120 PLN
SOLD
5660

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.V z Bielska do Krosna.


Mi.519 
20 PLN
5661

1941 -1943 komplet znaczków niemieckich w czworoblokach wydanych dla okupacji Ukrainy w tym byłych terenów Polski wschodniej poza GG.


Mi.1-20 
160 PLN
5662

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - polecona karta pocztowa z Francji, wysłana 16.V z Grenoble adresowana do miejscowości Jeziory (okolice Grodna); cenzura, kasowniki odbiorcze.


250 PLN
SOLD
5663

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.IV z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
40 PLN
5664

1942 kartka okolicznościowa z okazji Dnia Znaczka w Równem Wołyńskiem.


120 PLN
5665

1942 niemieckie znaczki z przedrukiem Ostland ostemplowane grzecznościowo w Wilnie.


80 PLN
5666

1942 niemieckie znaczki z przedrukiem Ostland ostemplowane grzecznościowo w upt. Wilnius 9.


80 PLN
5667

1942 karta pocztowa prywatnego nakładu, ostemplowana okolicznościowo 12.VI w Łodzi (ślady po taśmie klejącej).


60 PLN
5668

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.IV z biura burmistrza Poznania do Berlina; wyraźna odbitka frankatury mechanicznej; dekoracyjna całość.


100 PLN
5669

1943 list polecony z Równego Wołyńskiego do Berlina.


100 PLN
5670

1943 niemieckie znaczki z przedrukiem Ukraine na liście z Równego Wołyńskiego


50 PLN
5671

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 23.VII z Inowrocławia (Hohensalza) adresowany do pani M.Dąbrowskiej w Warszawie.


40 PLN