The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. Government-in-Excile editions

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5591

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-A379 
250 PLN
5592

1941 seria pierwszego wydania.

Fi.338 A-H
Mi.360-67 
35 PLN
5593

1941 korespondencja służbowa Konsulatu RP w Londynie.


120 PLN
5594

1941 pierwsza seria na kopercie listu poleconego adresowanego do Dundee, wysłanego 15.XII z agencji pokładowej nr.1 (ORP "Piorun") w dniu jej uruchomienia, będącego jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
120 PLN
5595

1941 W.Brytania. Nalepka Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii.


25 PLN
5596

1941 W.Brytania. Nalepka Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii. Brak koloru czerwonego.


75 PLN
5597

1941 W.Brytania. Nalepka Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii. Brak perforacji z jednej strony.


75 PLN
5598

1942 korespondencja z USA do tygodnika Walcząca Polska wydawanego w Londynie.


180 PLN
5599

1942 list polecony nadany 7.XI w pocztowej agencji pokładowej nr.12 (niszczyciel ORP Burza), cenzura, dodatkowy stempelek RECEIVED FROM H.M.SHIPS.

Fi.A338, D338
Mi.360, 363 
300 PLN
5600

1943 seria drugiego wydania stemplowana na grzecznościowym liście poleconym ze stemplem angielskiej cenzury.

Fi.338 I-O
Mi.368-75 
75 PLN
5601

1943 seria pierwszego wydania na wycinku z listu.

Fi.338 A-H
Mi.360-67 
50 PLN
5602

1943 seria pierwszego wydania stemplowana grzecznościowo kasownikiem ORP Skół.

Fi.338 A-H
Mi.360-67 
75 PLN
5603

1943 seria drugiego wydania stemplowana grzecznościowo kasownikiem ORP Dragon.

Fi.338 I-O
Mi.368-75 
60 PLN
5604

1943 seria drugiego wydania.

Fi.338 I-O
Mi.368-75 
35 PLN
5605

1943 list polecony nadany 18.XII w agencji nr.27 (okręt podwodny) ORP "Wilk", cenzura, kasownik odbiorczy Polskiej Poczty Polowej 31.XII.

Fi.K338,
Mi.370, 372 
200 PLN
5606

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
35 PLN
5607

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
35 PLN
5608

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, próba z pojedynczej kliszy z napisem na gazecie POLSKA ŻYJE - ponieważ hasło pochodziło z prasy komunistycznej na wydaniu definitywnym go nie było, piękny stan.

Fi.O338 P
Mi.375 
1 000 PLN
5609

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach z napisem drukarni na dolnym marginesie, stan idealny.

Fi.338 P-T
Mi.376-69 
850 PLN
5610

1944 FDC wydania z okazji zdobycia Monte Cassino, gwarancja.

Fi.338 P-T
Mi.376-79 
500 PLN
5611

1944 seria zdobycie Monte Cassino.

Fi.338 P-T
Mi.376-79 
200 PLN
5612

1944 wojsko polskie w Wlk. Brytanii - okolicznościowa kartka.


60 PLN
5613

1944 karnet pamiątkowy z okazji XXV lecia Poczty Polskiej ostemplowany stemplem agencji pocztowej marynarki handlowej nr 5 mieszczącej się na m/s Sobieski.


250 PLN
5614

1944 druga seria na kopercie listu poleconego, nadanego 18.XII w agencji pokładowej nr.27 (okręt podwodny) ORP "Wilk".

Fi.I-O338
Mi.368-375 
80 PLN
5615

1944 karta pocztowa z oryginalnego obiegu - nieznaczne przefrankowanie (35 zamiast 30 gr) wynikło prawdopodobnie z braku znaczków o odpowiednich nominałach, nadana w kwietniu w agencji pokładowej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), cenzura brytyjska

Fi.J338, K338
Mi.369, 370 
300 PLN
5616

1944 Zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 12.VIII w agencji pokładowej (nr.27) okrętu podwodnego ORP "Wilk", adresowana do Londynu, kasownik odbiorczy Polska Poczta Polowa 18.VIII.

Fi.P-T338
Mi.376-379 
250 PLN
5617

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
170 PLN
5618

1944 W.Brytania. Nalepka Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii z nadrukiem wykonanym w czasie Powstania Warszawskiego - "Na pomoc Warszawie".


40 PLN
5619

1944 Zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana 27.V w pierwszym dniu obiegu na kopercie listu poleconego.

Fi.P-T338
Mi.376-379 
260 PLN
5620

1945 FDC znaczka wydania dobroczynnego na rzecz sierot po powstańcach warszawskich.

Fi.338 U
Mi.379 A 
180 PLN
5621

1945 wydanie dobroczynne.

Fi.338 U
Mi.379 A 
20 PLN
5622

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach w czworobloku, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
80 PLN
5623

1945 Polska Marynarka Handlowa, list polecony nadany w agencji pocztowej na polskim statku, adresowany do Chicago, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym, dodatkowo pieczęci agencyjne z orłem, stemple odbiorcze Nowy Jork 9.I, Chicago 11 i 12.I, zalepka cenzury amerykańskiej; unikalna całość.

Fi.A-D338, F338
Mi.360-363, 365 
800 PLN
5624

1945 Wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach Warszawy, znaczek skasowany na kopercie 3.II w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
35 PLN
5625

1945 Wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach Warszawy, znaczek skasowany na kopercie 3.II w pierwszym dniu obiegu w agencji (nr. 25)pokładowej okrętu podwodnego ORP "Sokół".

Fi.U338
Mi.A379 
35 PLN
5626

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
20 PLN
5627

1948 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wlk.Brytanii, dokument pocztowy.


100 PLN
5628

1957 koperta firmowa Delegatury Apostolskiej w Londynie do A.Zawiszy ministra spraw zagranicznych rządu RP na wychodźstwie.


180 PLN
5629

1959 koperta z Poselstwa Estońskiego w Wlk.Brytanii do A.Zawiszy ministra spraw zagranicznych rządu RP na wychodźctwie.


120 PLN
5630

1959 koperta z Poselstwa Estońskiego w Wlk.Brytanii do ministra spraw zagranicznych rządu RP na wychodźctwie.


120 PLN