The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5508

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania (serie) na kopercie listu poleconego wysłanego 21.III z Opola do Kłodzka, kasownik odbiorczy.

Fi.1-12
Mi.1-12 
400 PLN
5509

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (typ nadruku I) na kopertach ostemplowana 4.V w Cieszynie.

Fi.1-10I
Mi.1-10I 
40 PLN
5510

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, cięta próba, gwarancja.

Fi.1
250 PLN
5511

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, seria.

Fi.1-10
20 PLN
SOLD
5512

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy dolny znaczek typu I, pozostałe znaczki typ II, gwarancja.

Fi.3
40 PLN
5513

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewe znaczki typu I, prawe typ II, gwarancja.

Fi.3II
50 PLN
5514

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "zalane cieniowanie z lewej strony, uszkodzone 0 w 1920" gwarancja.

Fi.3
25 PLN
5515

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z usterką "kropka pod ZT w Poczta, uszkodzone O w S.O", gwarancja.

Fi.3I
25 PLN
5516

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z usterką "uszkodzone S w Polska", gwarancja.

Fi.3II
25 PLN
5517

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z usterką "zniekształcone L w Polska", gwarancja.

Fi.3II
25 PLN
5518

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy górny znaczek z poz. 2 z usterką "uszkodzone lewe f", gwarancja.

Fi.4II
30 PLN
5519

1920 wydanie dla Górnego Śląska, połówka znaczka na wycinku.

Fi.4
45 PLN
5520

1920 I wydanie plebiscytowe dla Olsztyna, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu, jedna podlepka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
90 PLN
5521

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z poz. 51 z usterką "uszkodzony lewy górny narożnik", gwarancja.

Fi.4I
30 PLN
5522

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z poz. 64 z usterką "kreska między K i A w Polska", gwarancja.

Fi.4I
30 PLN
5523

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z poz. 73 z usterką "uszkodzone T w Poczta", gwarancja.

Fi.4I
30 PLN
5524

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z poz. 81 z usterką "uszkodzone K w Polska", gwarancja.

Fi.4I
30 PLN
5525

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone oba f", gwarancja.

Fi.4II
25 PLN
5526

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z poz. 82 z usterką "kropka w 5 - tce", gwarancja.

Fi.5I
25 PLN
5527

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczki z poz. 91, 92 z usterką "kreska przecinająca Poczta", gwarancja.

Fi.5I
30 PLN
5528

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z poz. 93 z usterką "plama za ramką z lewej strony", prawy znaczek z poz. 95 z usterką "kropka za L w Polska", gwarancja.

Fi.5I
40 PLN
5529

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z poz. 5 z usterką "kreska między S i K w Polska, biała kreska w P w Poczta", gwarancja.

Fi.5II
30 PLN
5530

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z usterką "uszkodzone P w Poczta", gwarancja.

Fi.5II
30 PLN
5531

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z usterką "uszkodzone P w Polska", gwarancja.

Fi.5II
30 PLN
5532

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z poz. 68 z usterką "pęknięte K w Polska", gwarancja.

Fi.5I
30 PLN
5533

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone O w Poczta", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5534

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone L w Polska", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5535

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "kropka nad K w Polska", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5536

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone O w Poczta", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5537

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "kreska przed T w Poczta", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5538

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "kreska pod A w Poczta", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5539

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone P i A w Polska", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5540

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "kropka po S w Polska", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5541

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "kreska pod T w Poczta", gwarancja.

Fi.6
25 PLN
5542

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, górny znaczek z usterką "uszkodzone C w Poczta", dolny znaczek z usterką "uszkodzone C w Poczta i L w Polska", gwarancja.

Fi.8
40 PLN
5543

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone P w Poczta", gwarancja.

Fi.8
25 PLN
5544

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "przerwana podstawa L", gwarancja.

Fi.8
25 PLN
5545

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "kropka pod A w Polska", gwarancja.

Fi.8
25 PLN
5546

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone O w Poska", gwarancja.

Fi.8
25 PLN
5547

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzona podstawa P w Poczta, T w Poczta innego kroju", gwarancja.

Fi.8
25 PLN