The auction will start on 19.04.2024

Auction 23. Pre-stamp period

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4284

1812 Księstwo Warszawskie, Wyprawa na Moskwę - list wysłany 21.XI z Rydzyny adresowany do pułkownika Ignacego Ferdynanda Stokowskiego, dowódcy 1 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, która to jednostka przez pewien czas w Rosji stanowiła osobistą eskortę Napoleona, oficer ten w uznaniu swych zasług otrzymał od Cesarza w 1811 roku tytuł barona (tylko 17 Polaków otrzymało podobne wyróżnienie).


500 PLN
4285

1830 ? obwoluta listu z Włocławka ze stemplem Interes Rządowy, koperta użyta zwronie, na odwrocie list z Sieradza do nadawcy we Włocławku.


80 PLN
4286

1830 po, "K:K:ABSATZ/POST AMT/TARNOW" lakowa pieczęć pocztowa z godłem, wyjątkowo dobrze zachowana, na odwrocie listu urzędowego (treść wycięto. dzięki czemu pieczęć pozostała nienaruszona). Pod skrzydełkiem listu druga pieczęć w stanie idealnym; dodatkowo lakowa pieczęć urzędowa: "TARNOVIENSIS ...IGILLUM OFFI... DEPOSITORIUM C:R: FORI NOBIL" w nienagannym stanie. Bardzo ciekawy i rzadki dokument pocztowy.


250 PLN
4287

1835 list z Warszawy do Francji ze czerwonym stemplem WARSZAWA 14/2 i stemplem "PRUSSE PAR FORBACH", na odwrocie okrągły stempel BERLIN 9-10 17/2.


250 PLN
4288

1836 około, wewnętrzny dokument pocztowy przesłany 2.X z Suwałk do Stacji Transportowey w Maryampolu, zwraca uwagę stempel nadawczy typu IB, jest widoczny wyraźnie zarys całego "przyrządu" do stemplowania (57 x 14 mm) podczas gdy samo "okienko" na nazwę miejscowości i datę ma rozmiar 31 x 9 mm.


150 PLN
4289

1839, niebieski kasownik - Tarnów - na liście wysłanym 20.III do Lwowa, na odwrocie ładnie odbity kasownik odbiorczy, adnotacje pocztowe, gwarancja Adamczyk.


100 PLN
4290

1841 około, list z Włocławka wysłany 13.II adresowany do Piotrkowa, okrągły stempel nadawczy z miejscem na wpisanie daty, pieczątka zwalniająca z opłaty pocztowej "Interes Rządowy"; na odwrocie idealna odbitka pieczęci nadawcy.


70 PLN
4291

1842 po, list zagraniczny, wysłany 29.VI z Warszawy adresowany do Triestu; wpisana wysokość opłaty 15/15 - całkowita należność za przesyłkę została uregulowana przy jej nadaniu co oznaczono stempelkiem FRANCO.


300 PLN
4292

1845, list z Kalisza wysłany 28.X, adresowany do Soczewki, kasownik z ozdobnikiem (odmiana "K z kreską"), najwcześniejsza znana data użycia (!) - literatura podaje rok 1849; adnotacja pocztowa o wysokości opłaty 16 1/2; list prywatny z pełną treścią, pochodzi ze zbiorów M.A.Bojanowicza, opatrzony jego faksymilą.


300 PLN
4293

1850 list z Sucznna ?


40 PLN
4294

1851 dowód wpłaty przesłany 11.VI z Warszawy do Piotrkowa, ciekawy formularz wydrukowany na papierze ze znakiem wodnym, stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej: "Służba Cywilna/ Rządowa", bardzo ładny stan zachowania.


150 PLN
4295

1857 przed, list zagraniczny wysłany 16.VIII z Warszawy (stempel nadawczy o śr. 20 mm) adresowany do księżnej Raczyńskiej przebywającej w Toeplitz; stempelek FRANCO, adnotacje pocztowe, wpisane porta, stemple tranzytowy i odbiorczy; zgrabna, dekoracyjna całość.


150 PLN
4296

1859 list z Warszawy 5/9 do Drochobycza, na odwrocie stempel odbiorczy i stemple pośrednie ze Lwowa i Samboru.


270 PLN
4297

1861 pocztowe pokwitowanie przyjęcia przesyłki, rzadkie.


250 PLN
4298

1864 list z Brodów do Francji.


80 PLN