The auctions ends in:

Page:
Postcards from Polish territory
Poz# Features Catalog Description Actual price
4082

1901 widokówka z Wilna z obiegu pocztowego, przerwana na górnej krawędzi.

30 PLN
4083

1915 Park "OLSZYNA" w Stryju.

50 PLN
4084

1916 widokówka z miejscowości Skole na kresach ze stemplem cenzury austriackiej w Stryju.

50 PLN
4085

1917 Polskie Kresy - Tarnopol. Dworzec kolejowy.

36 PLN
SOLD
4086

1917 Polskie Kresy - Tarnopol. Plac Sobieskiego.

36 PLN
SOLD
4087

1917 Polskie Kresy - Delatyn. Góra Malawa.

30 PLN
4088

1925 Polskie Kresy - Zbaraż. Stara dzwonnica.

35 PLN
4089

1925 Polskie Kresy - Polesie. Wenecja Poleska.

30 PLN
4090

1925 Polskie Kresy - Pińsk. Katedra i seminarium duchowne.

50 PLN
SOLD
4091

1925 Polskie Kresy - Krzemieniec. Góra królowej Bony.

30 PLN
4092
Fi.209
Mi.237 

1926 Katowice - Huta Marty, złamane lewe narożniki.

40 PLN
4093
Fi.209
Mi.237 

1927 Kresy - MIkuliczyn.

35 PLN
4094

1928 Polskie Kresy - Kolonia wakacyjna w Tuchli Dyrekcji kolejowej we Lwowie. Kartka nadana w ambulansie kolejowym Ławoczne - Lwów. Numer ambulansu nieczytelny.

50 PLN
4095

1930 Polskie Kresy - Wilno. Wnętrze katedry.

30 PLN
4096

1930 Polskie Kresy - Troki. Kościół. Zerwany znaczek.

20 PLN
4097

1930 Polskie Kresy - Sokal. Klasztor O.O. Bernardynów. Zerwany znaczek

30 PLN
4098

1930 Polskie Kresy - Niemirów Zdrój. Pensjonat Zalesie.

30 PLN
4099

1930 Nadgranicze pow. Stolińskiego na Kresach, pocztowka z serii "Z życia Korpusu Ochrony Pogranicza na Polesiu".

50 PLN
4100

1930 Rzeka Łań pod Sienkiewiczami na Kresach, pocztowka z serii "Z życia Korpusu Ochrony Pogranicza na Polesiu".

40 PLN
4101

1930 Polskie Kresy - Zamek i kościół w Żółkwi.

30 PLN
4102

1930 Polskie Kresy - Zielona Rafajłowa. Dolina Czarnej Bystrzycy poniżej ujścia Dziurdzińca.

15 PLN
4103

1930 Polskie Kresy - Troki. Zamek.

30 PLN
4104

1930 Polskie Kresy - Zamek w Sławucie.

30 PLN
4105

1930 Polskie Kresy - Rafajłowa. Zarząd lasów.

20 PLN
4106

1930 Polskie Kresy - U źródeł Prutu pod Howerlą.

25 PLN
4107

1930 Polskie Kresy - Zamek w Podhorcach.

30 PLN
4108

1930 Polskie Kresy - Poczajów k. Krzemieńca. Ławra.

30 PLN
4109

1930 Polskie Kresy - Pińsk. Most nad Piną.

30 PLN
SOLD
4110

1930 Polskie Kresy - Zamek w Olesku.

30 PLN
4111

1930 Polskie Kresy - Mikuliczyn. Kapliwiec.

25 PLN
4112

1930 Polskie Kresy - Kowel. Ulica Łucka.

30 PLN
4113

1930 Polskie Kresy - Kowel. Gimnazjum im. Słowackiego.

30 PLN
4114

1930 Polskie Kresy - Kowel. Dworzec kolejowy.

36 PLN
SOLD
4115

1930 Polskie Kresy - Jaremcze. Kamień Dobosza.

30 PLN
4116

1930 Polskie Kresy - Grodno. Kościół i klasztor Wizytek.

30 PLN
4117

1930 Polskie Kresy - Grodno. Ogólny widok.

30 PLN
4118

1930 Polskie Kresy - Zamek w Dubnie nad Ikwą.

30 PLN
4119

1930 Polskie Kresy - Doboszanka. Karpaty Wschodnie.

25 PLN
4120

1930 Brześć nad Bugiem. Gimnazjum im. Trauguta.

30 PLN
4121

1930 Brześć nad Bugiem.Dworzec kolejowy.

35 PLN