The auctions ends in:

Page:
Communist Poland 1945-1952
Poz# Features Catalog Description Actual price
2227

Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie, oryginalnie kasowana seria w czworoblokach, gwarancja Krawczyk.

1 600 PLN
2228

Fi.339
Mi.380 

1944 odbitka z - unieważnionej przez pionowe przecięcie - próbnej kliszy znaczka za 25 gr., w kolorze niebieskim, w czworobloku, opisana w Poczta Polska w 1944 roku (ilustracja str.79), fotoatest Schmutz.

4 000 PLN
SOLD
2229
Fi.339-41, Cp89
Mi.380-82 

1944 seria "Wodzowie" stemplowana na odwrocie całostki wydania przedrukowego, gwarancja Korszeń.

450 PLN
2230
Fi.339

1944 Wodzowie, odbitka z unieważnionej kliszy, gwarancja i fotoatest Korszeń.

1 600 PLN
2231
Fi.339-41 ND
Mi.380-82 ND 

1944 Wodzowie, nowodruki wykonane w 1978 roku za zgodą Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich.

13 PLN
SOLD
2232
Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie, gwarancja Korszeń.

180 PLN
SOLD
2233
Fi.339-41 ND

1944 Komplet nowodruków w arkusikach wykonanych w 1979 roku.

300 PLN
2234
Fi.340
Mi.381C 

1944 Wodzowie, 50 gr (Kościuszko) pojedyncza frankatura - list wysłany 11.IX z Radzynia Podlaskiego do Łukowa, kasownik prowizoryczny - przedwojenny polski datownik, gwarancja Krawczyk.

1 100 PLN
2235
Fi.342
Mi.383a 

1944 Goznak, 25 gr. wielokrotna frankatura, list z Frysztaka Krośnieńskiego wysłany 12.I.45 po wycofaniu znaczków z obiegu !!! Poczta przeoczyła ten fakt i nie naliczyła dopłaty; znaczki unieważnione przedwojennym datownikiem; przesyłka sprawdzona przez cenzurę wojskową nr.173.

250 PLN
2236
Fi.343
Mi.384 

1944 list z Lublina do Warszawy nadany 7.10. z odreczną cenzurą, gwarancja Korszen.

600 PLN
2237
Fi.344x B7
Mi.386 

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem z poz.11 "przerwa w 3 i brak zakończenia 9", rzadka kumulacja błędów, gwarancja Korszeń.

150 PLN
2238
Fi.344x B8
Mi.386 

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem z poz.12 "cyfra 9 wcięta z lewej", rzadka kumulacja błędów, gwarancja Korszeń.

150 PLN
2239
Fi.344, 346 P
Mi.386, 388 

1944 unikalny (może jedyny znany)projekt znaczków wydania przedrukowego PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) i TRN (Tymczasowy Rząd Narodowy), stare gwarancje STRAUSS i Gryżewski.

2 400 PLN
2240

Fi.346
Mi.388 

1944 R.T.R.P., czworoblok znaczków za 3 zł./25 gr. z pięknie odbitym stemplem składnicy pocztowej na odwrocie, gwarancja Subocz.

250 PLN
SOLD
2241
Fi.340
Mi.381 

1944 Wodzowie, 50 gr (Kościuszko) - frankatura pojedyncza, list miejscowy wysłany 16.X w Lublinie, koperta dużego formatu, na odwrocie pieczęć nadawcy - Lubelskich Zakładów Graficznych; adresatem listu jest generał Jan Stefan Haneman, kierownik Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów w randze ministra; gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN
2242
Fi.343

1944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, list wysłany 15.VIII.1945 z Milejowa do Warszawy, znaczki zostały wycofane z obiegu 31.V, zostało to przeoczone przez urząd nadawczy, znaczki unieważniono w Warszawie, gdzie naliczono również dopłatę 2 zł.

50 PLN
2243
Fi.339-387

1944-1945 roczniki znaczków czystych.

550 PLN
2244
Fi.X

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu znaczek za 50 gr./20 gr. z nadrukiem typu 1 z poz.10, oznaczeniem walca, i błędem "uszkodzone r", gwarancja Schmutz.

300 PLN
2245
Fi.XIXb

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu znaczek za 50 gr./1.20 zł. z nadrukiem rzadszego typu 2 - kwadratowa kropka, z poz.45, gwarancja Muller, Schmutz.

240 PLN
2246
Fi.262 P
Mi.393 

1945 zabytki Krakowa, parka prób w kolorze czerwonym znaczka za 50 gr., gwarancja Korszeń.

100 PLN
2247
Fi.339-41
Mi.380-82 

1945 Wodzowie, seria stemplowana grzecznościowo na odwrocie całostki, gwarancja Korszeń.

420 PLN
2248
Fi.339-41
Mi.380-82 

1945 Wodzowie, seria w parkach na zawiasach, parki zagięte po środku, gwarancja Korszeń.

950 PLN
2249
Fi.343
Mi.384 

1945 kartka z Piaseczna k. Warszawy do Skierniewic ze stemplem cenzury wojskowej nr 1897.

90 PLN
2250
Fi.343
Mi.384 

1945 kartka z Zalesia Dolnego k. Piaseczna do Skierniewic ze stemplem cenzury wojskowej nr 1105.

90 PLN
2251
Fi.343
Mi.384 

1945 kartka z Radomska do Łodzi ze stemplem cenzury wojskowej nr 835.

70 PLN
2252

Fi.344 No
Mi.386 

1945 rocznica utworzenia KRN, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
2253
Fi.344
Mi.386 

1945 rocznica powstania KRN, parka ze znaczkiem bez nadruku, gwarancja Perzyński, Korszeń.

1 200 PLN
2254
Fi.347ab
Mi.389 

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym z błędem na poz.12 "kreseczka nad T", gwarancja i opis Korszeń.

120 PLN
2255
Fi.347ab
Mi.389 

1945 rocznica Powstania styczniowego, pasek pięciu znaczków.

500 PLN
2256
Fi.347ab(d)
Mi.389 

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym, z błędem na poz.12 "ukośna kreseczka nad T", gwarancja i opis koloru Schmutz.

110 PLN
2257
Fi.347ba
Mi.389 

1945 rocznica Powstania Styczniowego, marginesowy znaczek w kolorze jasnobrązoworóżowym, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
SOLD
2258
Fi.347cb(b)
Mi.389 

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w rzadkim kolorze brązowawoczerwonym, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN
SOLD
2259
Fi.347ab
Mi.389 

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze bršzoworóżowym, gwarancja Korszeń.

80 PLN
2260
Fi.347 ga
Mi.389 

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze różowawobrązowym z przesuniętym ząbkowaniem, gwarancja Korszeń.

300 PLN
2261
Fi.347
Mi.389 

1945 rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Korszeń.

70 PLN
2262
Fi.347
Mi.389 

1945 rocznica Powstania Styczniowego, pasek trzech znaczków z silnie przesuniętym ząbkowaniem i nadrukiem, gwarancja Korszeń.

1 750 PLN
SOLD
2263
Fi.348a B7
Mi.390IXa 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Warszawa" z błędem na poz.5/55 "cyfra 5 niedobita", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN
SOLD
2264
Fi.348b
Mi.390IXb 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Warszawa" lekko przesuniętym w prawo, w kolorze brązowoczerwonym, gwarancja Schmutz.

170 PLN
2265
Fi.349 B1-14
Mi.390 II 

1945 wyzwolenie miast - Częstochowa, pół arkusza obejmujące wszystkie nadruki w tym 14 z katalogowanymi błędami.

560 PLN
SOLD
2266
Fi.350 B1-10
Mi.390 VI 

1945 wyzwolenie miast - Kraków, pół arkusza obejmujące wszystkie nadruki w tym 10 z katalogowanymi błędami.

300 PLN
SOLD