The auctions ends in:

Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
16155
Fi.OA55, OACp3

1918 współkursory - znaki austro-węgierskiej poczty polowej użyte na ziemiach polskich, dofrankowana karta pocztowa wysłana 11.XII z Lublina do Krakowa, kasownik unarodowiony.

300 PLN
16156
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie PKL, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

60 PLN
16157

Fi.56
Mi.55 

1919 wydanie PKL, prawy górny znaczek z błędem "wyrostek na ramce nad lewym 3", gwarancja Korszeń.

60 PLN
16158

Fi.58s
Mi.57 

1919 wydanie PKL, czworoblok znaczka za 6 h., z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Schmutz.

300 PLN
SOLD
16159

Fi.65t
Mi.64 

1919 wydanie PKL, czworoblok znaczka za 1 Kr., lokalnie ząbkowany, z błędem "wyrostek z lewej strony u dołu O", gwarancja Korszeń.

200 PLN
SOLD
16160
Fi.65
Mi.64 

1919 wydanie PKL, znaczek z przesuniętym drukiem kolorów.

55 PLN
SOLD
16161
Fi.73 P2
Mi.65 

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze pomarańczowobrązowym, gwarancja Schmutz.

40 PLN
16162
Fi.73-84 A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria, znaczek za 5 kr. nierównomiernie nałożona guma.

180 PLN
16163

Fi.74
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok znaczka za 5 hal., z niezadrukowanym klinem pomiędzy znaczkami.

280 PLN
16164
Fi.74 P1
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze zielonym, gwarancja Schmutz.

40 PLN
SOLD
16165

Fi.74 A
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 5 hal. z gumą położoną na froncie znaczka, podlepka na odwrocie (bez gumy), gwarancja Korszeń.

90 PLN
16166
Fi.75 DpA
Mi.67 DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 10 hal., gwarancja Korszeń.

50 PLN
16167
Fi.75A
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 10 hal. drukowany na załamanym papierze.

120 PLN
16168
Fi.78B
Mi.82 

1919 wydanie w walucie koronowej, parka znaczków za 25 hal. drukowana na zagiętym papierze.

100 PLN
16169
Fi.80
Mi.84 

1919 wydanie w walucie koronowej, 1 kr. frankatura wielokrotna - miejscowy list polecony nadany 30.XI.1920 w Krakowie.

60 PLN
16170
Fi.80DpA
Mi.72 DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kr, gwarancja Korszeń.

110 PLN
16171
Fi.81B, 115I
Mi.85, 148 

1919 mieszana frankatura wydań koronowych i markowych - ekspresowy list polecony wysłany 2.IV.1921 z Krakowa do Makowa, kasownik odbiorczy.

135 PLN
SOLD
16172
Fi.81DpA
Mi.73 DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1,5 kr, gwarancja Korszeń.

80 PLN
16173
Fi.82 A
Mi.74 

1919 wydanie w walucie koronowej, próba bądź makulatura znaczka za 2 kr, nie wspominana w katalogu Fischera. Znaczek w dość niesamowitym kolorze, sprawiającym wrażenie lekko suchego druku. Znaczek gumowany, ślady dwóch podlepek, nieznany stempel (gwarancyjny?).

25 PLN
16174
Fi.82 P
Mi.74 

1919 wydanie w walucie koronowej, gumowana próba znaczka za 2 Kr. w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja Krawczyk.

80 PLN
SOLD
16175

Fi.85-96 A
Mi.89-100 

1919 wydanie w walucie markowej, seria cięta z odmianami, znaczek za 5 mk. ledwie widoczny ślad po podlepce.

135 PLN
SOLD
16176
Fi.85-96 A
Mi.89-100 

1919 wydanie w walucie markowej, cięta seria.

600 PLN
16177

Fi.87A
Mi.91 

1919 wydanie w walucie markowej, czworoblok znaczków za 10 fen., z częściowo niezadrukowanym z powodu zagięcia papieru narożnikiem.

120 PLN
16178
Fi.87 P5
Mi.90 

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka w kolorze fioletowym z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

80 PLN
16179
Fi.88 B
Mi.104 

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek za 15 fen. bez ząbkowania pionowego na marginesie, gwarancja Korszeń.

50 PLN
16180
Fi.90, 91B
Mi.106, 108 

1919 list polecony z Łodzi do Szwajcarii ze stemplem cenzury wojskowej w Warszawie.

90 PLN
16181
Fi.92s B
Mi.109 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 1 mk., lewy znaczek z błędem "półksięzyc", gwarancja Korszeń.

30 PLN
16182
Fi.92dA
Mi.96 

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek za 1 mk. w kolorze szarolila, gwarancja Korszeń.

80 PLN
SOLD
16183


Fi.93A Dp
Mi.97 

1919 wydanie w walucie markowej, podwójny druk znaczka za 1,50 mk. w czworobloku, gwarancja Schmutz.

320 PLN
16184
Fi.94B
Mi.111 

1919 wydanie w walucie markowej, 2 mk - frankatura pojedyncza, polecony list wysłany 26.V.20 z Ustrzyk Dolnych do Berlina, cenzura krakowska, kasowniki odbiorcze; znaczek poziomo złamany.

50 PLN
16185
Fi.94 P Dp
Mi.111 

1919 wydanie w walucie markowej, niekatalogowana próba znaczka za 2 mk. w kolorze ciemnobrunatnym o podwójnym druku, bardzo rzadka, gwarancja Rachmanow.

200 PLN
16186
Fi.94DpA
Mi.98 DD 

1919 wydanie w walucie markowej, podwójny druk znaczka za 2mk., gwarancja Korszeń.

120 PLN
16187
Fi.96s B
Mi.114 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 5 mk., górny znaczek z błędem "bomba przed koniem", gwarancja Korszeń.

40 PLN
16188
Fi.96A Dp
Mi.100 

1919 wydanie w walucie markowej, podwójny druk znaczka za 5 kr., gwarancja Schmutz.

300 PLN
16189


Fi.102Bs
Mi.118A 

1919 Wystawa Marek,lewy górny znaczek z błędem "uszkodzone F", delikatna podlepka na sąsiednim znaczku, gwarancja Korszeń.

40 PLN
16190


Fi.102B
Mi.118A 

1919 Wystawa Marek,dwa górne i prawy dolny znaczek z błędami "uszkodzone I w nadruku", górne znaczki delikatne podlepki, gwarancja Korszeń.

70 PLN
16191

Fi.102As
Mi.118B 

1919 Wystawa Marek, prawy dolny znaczek z błedem"uszkodzone F", gwarancja Korszeń.

60 PLN
16192
Fi.102-105B
Mi.118-122A 

1919 I Polska Wystawa Marek, seria ostemplowana okolicznościowo 19.V na kopercie listu poleconego wysłanego z terenu wystawy do Łodzi, kasownik odbiorczy.

20 PLN
SOLD
16193
Fi.102sA
Mi.118B 

1919 Wystawa Marek, znaczek z błędem "prawe F zniekształcone", gwarancja Korszeń.

20 PLN
16194
Fi.102sB
Mi.118A 

1919 Wystawa Marek, parka znaczkówza 5+5 fen., prawy znaczek z błędem "prawe F zniekształcone", gwarancja Korszeń.

40 PLN