The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 21. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15638

1915 Warszawa - miejscowy list wysłany 28.XII, znaczek poczty miejskiej - unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b - naklejony przez nadawcę, o czym informuje pieczątka WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.2
Mi.2 
250 PLN
15639

1915 Warszawa, nadużycie formy, znaczek cięty z fantazyjnym kolorem tła, na odwrocie znak własnościowy.

Fi.2 P
40 PLN
SOLD
15640

1915 Warszawa - miejscowy list wysłany 22.XII, na odwrocie znaczek poczty miejskiej, skasowany stempelkiem z syreną.

Fi.7
Mi.8 
80 PLN
15641

1915 Warszawa, nadużycie formy, znaczek przedrukowy z fantazyjnym kolorem tła, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8 P
Mi.7 
40 PLN
15642

1915 Warszawa, czworoblok znaczka niewprowadzonego do obiegu za 5 fen., gwarancja Schmutz.

Fi.I a
1 500 PLN
15643

1915 Warszawa, czworoblok znaczka niewprowadzonego do obiegu za 10 gr., gwarancja Schmutz.

Fi.II b
1 300 PLN
15644

1915 Warszawa, list z Warszawy do Łodzi.


80 PLN
SOLD
15645

1915 Warszawa, parka ciętych znaczków.

Fi.I nz
50 PLN
SOLD
15646

1916 Częstochowa - druki przesyłane miejscowo 26.IV, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 5 (fenigów).

Fi.1b
150 PLN
15647

1916, Częstochowa - list miejscowy, przesłany 11.II, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
150 PLN
15648

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100euro), gwarancja .

Fi.1-2
90 PLN
SOLD
15649

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130euro), gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
180 PLN
15650

1916 Zawiercie, seria bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), gwarancja Witkowski.

Fi.1-2 IV
Mi.1-2 III 
280 PLN
15651

1916 Sosnowiec, gwarancja.

Fi.1-2
150 PLN
15652

1916 Zawiercie, gwarancja.

Fi.1-2 IV
200 PLN
15653

1916 Zawiercie - znaczek poczty miejskiej bez nadruku kontrolnego !!! na liście wysłanym 13.I adresowanym do Sosnowca; znane są przypadki oryginalnego użycia znaczków tej odmiany w ostatnim dniu obiegu; a ponieważ z punktu widzenia poczty niemieckiej była to przesyłka miejscowa, brak stempla cenzury jest całkowicie uzasadniony; znaczek z drobnymi uszkodzeniami.

Fi.2IV
Mi.2III 
500 PLN
SOLD
15654

1916 Łódź - karta pocztowa "Russich Polen" wysłana 12.IV z Warszawy, 14.IV doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, stempelek poczty miejskiej w kolorze liliowym, przesyłka cenzurowana w Warszawie, gwarancja.

Fi.2b
1 000 PLN
15655

1916 Częstochowa - druki przesyłane miejscowo 14.IX, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
15656

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. "uszkodzone litery STO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. "biała kreska przecinająca rysunek na ukos", gwarancja Scmutz, Franz i.

Fi.3-4B
1 000 PLN
15657

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.280 euro), gwarancja.

Fi.3-4
200 PLN
15658

1916 Sosnowiec, gwarancja.

Fi.3-4
250 PLN
15659

1916 Sosnowiec, znaczki bez gumy, gwarancja.

Fi.3-4
90 PLN
SOLD
15660

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
15661

1916 Sosnowiec, herb miasta w nietypowym czworobloku, w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
600 PLN
SOLD
15662

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2Ia na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.5
80 PLN
15663

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2IIIb na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.5
80 PLN
15664

1916 Sosnowiec, zalepka poczty miejskiej, stempel w kolorze niebieskim, gwarancja.

Fi.5
70 PLN
15665

1916 Sosnowiec, zalepka poczty miejskiej, stempel w kolorze czarnym, gwarancja.

Fi.5
70 PLN
15666

1916 Sosnowiec, herb miasta w nietypowej parce tete-beche, z przeperforowanym w wymiarze znaczka marginesem, w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
600 PLN
15667

1916 Warszawa, nadużycie formy, seria znaczków z podwójnym nadrukiem normalnym i odwróconym.

Fi.9-10 Non
80 PLN
15668

1916 Warszawa, znaczek z podwójnym nadrukiem normalnym i odwróconym.

Fi.9
30 PLN
SOLD
15669

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN
15670

1916 Warszawa, znaczki cięte z tłem.

Fi.9-10 nz
40 PLN
SOLD
15671

1916 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem.

Fi.10
30 PLN
SOLD
15672

1916 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem.

Fi.10
30 PLN
15673

1916 Warszawa - zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 20.V, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr., unieważniony owalnym datownikiem.

Fi.10
Mi.10 
60 PLN
15674

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 5.VII, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek "5 Pfennig Porto" - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką.

Fi.10
Mi.10 
200 PLN
15675

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 2.X, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek "8 Pfennig Porto" - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką; koperta użyta dwukrotnie, pierwszy raz przesłana 26.IX z biura paszportowego w Mławie do Warszawy.

Fi.10
Mi.10 
250 PLN
15676

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy wysłany 13.IX, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek "8 Pfennig Porto" - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek skasowany stemplem z syrenką; przesyłka niedoręczona i zwrócona do nadawcy, zwraca uwagę nalepka informacyjna Poczty Miejskiej.

Fi.10
Mi.10 
800 PLN
15677

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 11.VIII, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek prowizoryczny "Pfennig Porto" (z wpisaną wartością 8) stosowany w okresach przejściowych - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką.

Fi.10
Mi.10 
240 PLN