The auction will start on 14.04.2023

Auction 21. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15353

1914 I okupacja austro-węgierska, list (opłata zgodna z taryfą) ofrankowany znaczkami Austrii, nadany 10.IX w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano.


Mi.140, 141, 142&nbs
500 PLN
15354

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

Fi.1-5
25 PLN
SOLD
15355

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

Fi.1-5
20 PLN
SOLD
15356

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

Fi.1-5
40 PLN
SOLD
15357

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego Królestwa Polskiego, marginesowa seria w pięknym stanie.

Fi.1-5
180 PLN
15358

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa w ładnym stanie, drogie wartości gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
1 750 PLN
15359

1915 Okupacja austro-węgierska, telegram nadany 7.I w urzędzie etapowym w Sandomierzu, opłacony znaczkiem za 10 hal. (II Feldpost); stempel formacyjny z godłem. Ofrankowane telegramy należą do najrzadziej spotykanych walorów poczt polowych.

Fi.28
Mi.28 
300 PLN
SOLD
15360

1915 Kartka z Tarnobrzega z kamuflażowym stemplem austriackiej poczty polowej, gwarancja.


130 PLN
15361

1915 Lwów - ostemplowania trzech różnych Poczt funkcjonujących jednocześnie na terenie miasta: austriackiej, austriackiej poczty polowej i niemieckiej poczty polowej (!), która działała tylko w okresie 26.VI - 4.IX; pamiątki pocztowe podobnego typu sporządzano na obszarach, gdzie urzędowało wiele różnych Poczt np.: Levant, Chiny, Maroko; ciekawostka mogąca ciekawie uzupełnić zbiór.


200 PLN
15362

1915 okupacja austro-węgierska, widokówka z Jarosławia ofrankowana austriackim znaczkiem obiegowymi, 1.VII wysłana za pośrednictwem poczty polowej !!! niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu I wojny.


Mi.142 
180 PLN
15363

1915 okupacja niemiecka - tereny byłego Królestwa Polskiego "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
Mi.P1 
30 PLN
15364

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa wysłana 25.V z Ludwigshafen !!! adresowana do Belgii !!! a stamtąd 28.V z poczty polowej przesłana do Ludwigshafen; niezwykły obieg pocztowy, w katalogu Fischer wycena "-.-".

Fi.Cp2
Mi.P2 
300 PLN
15365

1915 list nadany z austriackiej poczty polowej z Miechowa.


30 PLN
15366

1915 kartka z Krakowa ze stemplem cenzury wojskowej.


30 PLN
15367

1915 kartke ze Lwowa ze stemplem cenzury wojskowej w Przemyślu.


30 PLN
15368

1915 kartka z Jasła ze stemplem cenzury wojskowej w Nowym Sączu.


30 PLN
15369

1915 kartka z Krakowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


25 PLN
15370

1915 list z Krakowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


30 PLN
SOLD
15371

1915 list z Krakowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


30 PLN
15372

1915 kartka z Krakowa ze stemplem miejscowej cenzury.


30 PLN
15373

1915 kartka z Okocimia ze stemplem cenzury wojskowej w Bochni.


30 PLN
15374

1915 kartka z Sanoka ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


30 PLN
15375

1915 kartka z Kołomyji ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


50 PLN
15376

1915 kartka z Białej ze stemplem cenzury wojskowej w Bielsku.


30 PLN
15377

1915 znaczek grzecznościowo stemplowany na kopercie.


15 PLN
SOLD
15378

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 2,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.1a, 1b
40 PLN
SOLD
15379

1916 seria wydania dla obszaru armii Wschód.

Fi.1-12
150 PLN
15380

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 2,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.1a, 1b
40 PLN
15381

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 2,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.1a, 1b
60 PLN
SOLD
15382

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza - widokówka wysłana 21.VII z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
15383

1916 (?) okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", 5 fen. odmiana ciemnozielona z nadrukiem matowym - parka pozioma na liście wysłanym 13.VIII z Lipawy do Lipska, cenzura Królewiec; gwarancja.

Fi.3b
Mi.3b 
250 PLN
15384

1916 okupacja niemiecka, "Russich Polen", list wysłany 24.VI z Warszawy do Friedenshutte (Strzybnica), stempelek cenzury, znaczek uszkodzony, niezakwestionowany przez Pocztę.

Fi.3
Mi.3 
35 PLN
15385

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.3a, 3b
40 PLN
15386

1916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - "Russich Polen" i "Gen.-Gouv. Warschau" - list polecony wysłany 6.XI z Łodzi do Wiesbaden, cenzura, kasownik odbiorczy (jeden znaczek uszkodzony, niezakwestionowany przez Pocztę).

Fi.4, 11
Mi.4,11 
50 PLN
SOLD
15387

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 7,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.4a, 4b
40 PLN
SOLD
15388

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 7,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.4a, 4b
40 PLN
15389

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa, seria.

Fi.6-16
60 PLN
15390

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa, znaczki za 3 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.7a, 7b, 7c
110 PLN
15391

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa, znaczki za 5 fen. w dwóch różnych kolorach, gwarancja.

Fi.8a, 8b
60 PLN
15392

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa, znaczki za 5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.8a, 8b
50 PLN