The auction will start on 14.04.2023

Auction 21. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17096

1940 korespondencja wywiezionych w ramach tzw. II lub III deportacji na Syberię, karta pocztowa wysłana 28.XI z miejscowości Uwarisz adresowana do Andrychowa; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


350 PLN
17097

1940 List do KL Oranienburg.


800 PLN
17098

1941 deportacje Polaków w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 28.III ze Lwowa adresowana do zakładów odzieżowych zatrudniających młodocianych w rejonie Joszkar-Oła w Marijskiej ASRR, kasownik odbiorczy Jurino Marijsk.


240 PLN
17099

1941 więzienie na zamku w Lublinie, adres pomocniczy z Janowa Lubelskiego nadany 22.X, na odwrocie jako stemple odbiorcze - polskie przedwojenne datowniki Lublin 2, gwarancja.


250 PLN
17100

1941Środek z listu z Dachau z dwiema akwarelkami.


800 PLN
17101

1941 Sachsenhausen, rzadka karta pocztowa - formularz, wysłana 21.III z obozu do Bydgoszczy, cenzura; niewielkie rozdarcie - sklejone.


300 PLN
17102

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 19.IX z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów.


250 PLN
17103

1941 Zakłady BMW w Monachium - obóz pracy przymusowej, widokówka wysłana 22.I z Monachium adresowana do Warszawy.

Fi.Iau
100 PLN
17104

1942 przekaz paczkowy z Oświęcimia, gwarancja.


500 PLN
17105

1942 odcinek przekazu pieniężnego do Oświęcimia.


60 PLN
SOLD
17106

1942 kompleks obozowy "Tiemłag", znaczną część więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; list wysłany 28.XI z Joszkar-Oła adresowany do miejscowości Cibiknur, cenzura, kasownik odbiorczy.


200 PLN
17107

1942 Dachau, listownik wysłany 30.VIII z obozu do miejscowości Babsk, cenzura.


250 PLN
17108

1942 Sachsenhausen, formularz - listownik wysłany 21.VIII z obozu do Bydgoszczy, cenzura.


120 PLN
17109

1942 więzienie Krasnystaw - adres pomocniczy wysłany 29.X z Chełma do więzienia, stempelek odbiorczy "Deutsche Strafanstalt Krasnystaw".


250 PLN
17110

1943 przekaz paczkowy do obozu koncentracyjnego Majdanek.


600 PLN
17111

1943 Mauthausen-Gusen, listownik wysłany 24.V z Linzu adresowany do miejscowośc Leipe, cenzura, stemple informacyjne; więźniowie tego obozu pracowali przy budowie podziemnych zakładów zbrojeniowych.


300 PLN
17112

1943 karta pocztowa wysłana 16.I z Warszawy adresowana do więzienia karnego w Rzeszowie, ponieważ więźnia przeniesiono do ciężkiego więzienia w Nowym Wiśniczu, kartę ostemplowano 20.I w Rzeszowie i przeadresowano; przesyłki do więzień wskutek wielkich obostrzeń dotyczących przechowywania otrzymywanej korespondencji, należą do prawdziwych rzadkości.


300 PLN
17113

1943 więzienie ciężkie dla kobiet Fordon, strona frontowa formularza listowego wysłana 24.I, dokument sklejany w połowie, uzupełniane otwory od zszywacza.


200 PLN
17114

1944 list z Dachau do Lublina.


130 PLN
17115

1944 list z Buchenwaldu, oderwany znaczek.


120 PLN
17116

1944 list z Buchenwaldu, koperta lekko uszkodzona.


160 PLN
17117

1944 Potulice (Lebrechtsdorf) obóz przejściowy, list wysłany 7.IV z Inowrocławia (Hohensalza) adresowany do obozu.


200 PLN
17118

1944 Majdanek - obóz koncentracyjny, adres pomocniczy wysłany 19.I z Lublina adresowany do obozu, bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
17119

1944 kartka z obozu koncentracyjnego Majdanek, gwarancja.


550 PLN
17120

1944 obóz pracy Wesenberg, karta pocztowa do obozu wysłana 30.XI z Częstochowy.


100 PLN
17121

1944 obóz pracy Potulice, dokument wystawiony 5.VI na nazwisko Marii Andrzejewskiej przebywającej w obozie; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


300 PLN
17122

1944 obóz pracy Laasphe - huta "Amalia", karta pocztowa wysłana 19.XII z obozu do Gorzkowic, ciekawy opis warunków pracy i życia.


130 PLN
17123

1944 Sułów (Sulau) obóz pracy, trafili do niego warszawiacy z Powstania Warszawskiego, więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne w ramach tzw. akcji "Unternehmen Bartold", karta pocztowa wysłana do obozu 31.XII.


100 PLN
17124

1944 kartka z Łodzi do obozu pracy w Niemczech.


70 PLN
17125

1944 Hamburg - Neuengamme, karta pocztowa - formularz, wysłana 30.III z obozu do Bydgoszczy; cenzura i stempelek informacyjny.


400 PLN
17126

1944 Ohringen w Wirtembergii - obóz pracy przymusowej dla mieszkańców Warszawy wywiezionych jeszcze w czasie trwania Powstania; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble, w rzeczywistości stanowił on zaledwie kamuflaż dla podziemnej fabryki samolotów.


200 PLN
17127

1944 List z KL Sztutthof. Gwarancja.


600 PLN
17128

1944 Norylsk (Norilłag, Norilstroj) obóz pracy przymusowej "łagier" w ZSRR, zesłańcy pracowali przy budowie i eksploatacji kombinatu miedziowo-niklowego, przy zagospodarowaniu rejonu budowy, a także przy budowie samego miasta Norylsk; trójkątny list (zwolniony od opłaty) wysłany 26.IX adresowany do Krakowa.


250 PLN
17129

1945 obóz pracy przymusowej Teplitz - Schonau II w Shlossberg, karta pocztowa wysłana 11.I do Lelowa znajdującego się już na wyzwolonym terenie, zamazany znak opłaty z Hitlerem; bardzo ciekawa cenzura z wpisanym ręcznie numerem 351a, gwarancja.


400 PLN
17130

1945 obóz kobiecy Schneidersfelde, karta pocztowa do Skierniewic wysłana 10.I.


100 PLN
17131

1945 przymusowe roboty w niemieckich firmach, karta pocztowa z Berlina wysłana 8.I do Pruszkowa.


70 PLN
17132

1945 karta pamiątkowa wydana z okazji I-szej rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego Dachau, skasowana okolicznościowo 29.IV.


50 PLN
SOLD
17133

1945 List z treścią do KL Dachau.


600 PLN
17134

1945 kartka z Krakowa do KL Buchenwald. Gwarancja.


800 PLN
17135

1945 Komitet Polski Freiman, ciekawe zaświadczenie wydane Polakowi, więźniowi obozu Hersbruck, przybyłemu 9.IV do Dachau; nietypowy dokument.


120 PLN