The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 21. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16832

1938 Zaolzie, list wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Katowic, dodatkowy stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ".

Fi.284, 296, 304
Mi.305, 317, 325&nbs
150 PLN
SOLD
16833

1938 Zaolzie, koperta skasowana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2 z dodatkowymi stemplami propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI".

Fi.294
Mi.315 
80 PLN
16834

1938 Anschluss Austrii, widokówka wysłana z Wiednia 16.III - dwa dni po zajęciu Austrii przez wojska hitlerowskie - adresowana do Wrocławia.


Mi.858 
60 PLN
SOLD
16835

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z uzupełnionymi otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333 
400 PLN
16836

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.IX za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


50 PLN
16837

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa użyta jako formularz przez żolnierza Wehrmachtu, wysłana 29.X z Poznania.


150 PLN
16838

1939 Kampania Wrześniowa, karta przesłana 4.IX ambulansem nr.12 Warszawa - Bydgoszcz (wyróżnik "a") adresowana do Poznania, stempelek cenzury BC 47, bardzo ciekawy walor w pięknym stanie zachowania.


600 PLN
16839

1939 kartka nadana z Jarosławia 4.09. ze stemplem cenzury wojskowej BC 105, gwarancja.


800 PLN
16840

1939-1945 zestaw datowników polskich poczt polowych na kompletnych wycinkach: Kampania Wrześniowa, 1 Korpus w Wielkiej Brytanii, 2 Korpus we Włoszech, dodatkowo stempel czechosłowackiej poczty polowej w Anglii.


270 PLN
16841

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym 24.VIII przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do Polskiego Obozu Nr.4 w Szkocji.


90 PLN
16842

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonu formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16.II przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z Kampani Francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są bardzo poszukiwane i trudne do zdobycia.


400 PLN
16843

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych. Ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


350 PLN
16844

1940 Armia Polska we Francji, rozkaz wyjazdu wystawiony 27.V przez dowódcę 4 pułku piechoty, wyraźna odbitka pieczęci pułkowej; warto przypomnieć, że walki we Francji trwały już od 10.V; bardzo ciekawy dokument.


250 PLN
16845

1941 Prośba do PCK o rozpoczęcie poszukiwań Polaka, mieszkającego we Francji, który zaginął w trakcie kampanii francuskiej ("Fall Gelb") w maju 1941.


250 PLN
16846

1941 Griazowiec - obóz jeniecki polskich oficerów (ok. 400), ocalałych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska; wobec niektórych prowadzono śledztwa a część planowano poddać indoktrynacji; po lipcu 1941 wcielano ich do armii gen.Andersa, a potem - gen.Berlinga; karta pocztowa wysłana 25.IV, z miejscowości Jabłonków na Zaolziu, do obozu, cenzura niemiecka, moskiewski kasownik odbiorczy, karta - pomimo pionowego złamania - w bardzo ładnym stanie zachowania.


1 500 PLN
16847

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 15.VIII.1941.


140 PLN
16848

1941 wycinek z listu (liczko koperty)z rzadkim stemplem Biuro Pocztowe I Korpusu.


60 PLN
16849

1941-1944 zestaw rekwizytów pocztowych 1 Korpusu na specjalnych kartach z archiwów Związku Filatelistów Polskich w Wielkij Brytanii.


140 PLN
16850

1941 Francuskie znaczki przedziurkowane literami WP dla użytku armii polskiej.


500 PLN
16851

1942 tajna poczta podziemna, marginesowa seria I wydania, w czworoblokach, o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie.

Fi.1-9
2 500 PLN
16852

1942 arkusik czteroznaczkowy "Dojdziemy", dotychczas niekatalogowany,załamania papieru, naderwana perforacja, gwarancja.

Fi.1
3 500 PLN
16853

1942 unikalna - w położeniu tete beche, parka kasowanych prób znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw. "Dojdziemy", gwarancja Schmutz.

Fi.1 P
1 200 PLN
16854

1942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w parce tete-beche z pełną oryginalną gum , gwarancja Berek, Schmutz.

Fi.1
900 PLN
16855

1942 Dojdziemy, fotoatest Berek.

Fi.1
520 PLN
SOLD
16856

1942 seria I wydania Podziemnej Poczty polskiej o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

Fi.1-9
450 PLN
16857

1942 Tajna Poczta Podziemna, marginesowa seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.1-9
640 PLN
16858

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA, na znaczku z Hitlerem za 24 gr., na wycinku użytkowym, skasowany mechanicznie, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
1 500 PLN
16859

1942 Karta pocztowa z Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych, wysłana 12.I przez rotmistrza Józefa Czapskiego do Kazachstanu do żony kapitana Stanisława Malickiego, jako odpowiedź na zapytanie o losy męża (zamordowany w Starobielsku). Zbrodnia katyńska była jeszcze wówczas nie znana. Unikalny, o historycznym znaczeniu dokument.


600 PLN
16860

1942 kartka od żołnierza I korpusu wysłana z Portugalii.


250 PLN
16861

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja.


150 PLN
16862

1942 list z I korpusu do Kazachstanu, znaczek oderwany przez cenzurę sowiecką.


400 PLN
16863

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii.


200 PLN
16864

1942 (?) Armia Polska w Wielkiej Brytanii, "RECEIVED FROM H.M. SHIPS" przesyłka wysłana z okrętu do polskiego marynarza przebywającego w szpitalu Royal Navy.


60 PLN
16865

1942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, karta pocztowa wysłana 2.VII z Grodziska Mazowieckiego do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości przeznaczone dla żołnierza polskiego przebywającego w Anglii (nazwiski i przydział trudne do odczytania), ładnie udokumentowany obieg.


300 PLN
16866

1942 rosyjski znaczek na wycinku z skasowany datownikiem i niezmiernie rzadkim metalowym stemplem ośmiokątnym POLSKIE SIŁY ZBROJNE w ZSSR - POCZTA K POLOWA, używanym w okolicach Ufy na przesyłkach nadawanych i doręczanych przez pocztę polową nr 3004.


400 PLN
16867

1942 zielona próba znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw."STAN" - zatwierdzona do druku, ale zaniechana z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), gwarancja.


900 PLN
16868

1942 dowód nadania listu poleconego opłaconego 60 kop. na poczcie polowej 3003 funkcjonującej przy 7 Dywizji Piechoty w Karginie.


240 PLN
16869

1942 nalepka tajnej poczty.


200 PLN
16870

1942 nalepka tajnej poczty.


200 PLN
16871

1942 nalepka tajnej poczty.


200 PLN