The auction will start on 14.04.2023

Auction 21. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16954

1939 seria w czworoblokach, znaczki sygnowane TB.

Fi.1-13
260 PLN
16955

1939 wydanie przedrukowe, seria.

Fi.1-13
60 PLN
16956

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. frankatura pojedyncza - karta pocztowa wysłana 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.7
Mi.7 
120 PLN
16957

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. frankatura pojedyncza - list wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, przesyłka poszukiwała adresata, liczne adnotacje na odwrocie.

Fi.9
Mi.9 
140 PLN
16958

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen. użyty na terenie GG, karta pocztowa wysłana z urzędu Warszawa 1 do Poznania, znaczek unieważniony polskim wirnikiem reklamowym, gwarancja Schmutz.


Mi.520 
130 PLN
16959

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.


Mi.732 
40 PLN
16960

1939 całostka wydania obiegowego.

Fi.Cp 2I
40 PLN
16961

1939-44 kompletny zbiór Generalnej Guberni na nowych kartach albumowych SAFE, z serią tzw. "Górali" w bardzo pięknym stanie.


4 000 PLN
16962

1940 seria wydania przedukowego.

Fi.1-13
15 PLN
16963

1940 kartka ze Skawiny do obozu internowania na Węgrzech.

Fi.7
120 PLN
16964

1940 znaczek z prowizorycznym stemplem "Krakau 4", gwarancja.

Fi.7
25 PLN
16965

1940 list polecony do internowanego w Rumunii, przeadresowany do Paryża, piękny wystawowy walor.

Fi.9, 14
120 PLN
SOLD
16966

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.640 euro), w czworobloku, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
640 PLN
16967

1940 II wydanie przedrukowe - seria 28 znaczków w karnecie (prywatnego nakładu) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
Mi.14-39 
250 PLN
16968

1940 wydanie przedrukowe, seria stemplowana z odmianami.

Fi.14-39
190 PLN
16969

1940 wydanie przedrukowe, seria 28 znaczków, znaczki 24 i 33 w dwóch typach, gwarancja.

Fi.14-39
310 PLN
16970

1940 II wydanie przedrukowe, niezwykle dekoracyjny ekspresowy list polecony - opłacony zgodnie z taryfą - wysłany 21.XII z Warszawy do Poznania, kasownik odbiorczy.

Fi.17, 22, 30
Mi.17, 22, 30 
100 PLN
16971

1940 II wydanie przedrukowe, komplet znaczków serii "historycznej" (tych które zostały przedrukowane) skasowany 5.VI na kopercie w Warszawie.

Fi.17-29, 33, 34
Mi.17-29, 33, 34&nbs
80 PLN
16972

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4", piękny stan, bardzo wysoka wycena (Mi.140 euro), gwarancja.

Fi.18x
Mi.18I 
280 PLN
16973

1940 Urodziny A.Hitlera, znaczek 50/50 gr "wąski odstęp" na karcie ostemplowany okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II
Mi.24II 
40 PLN
16974

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" na kopercie, ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941, adresowana do Warszawy.

Fi.35-39
Mi.35-39 
150 PLN
16975

1940 widoki zabytkowych budowli, seria z godłem Rzeszy na marginesie.

Fi.40-51
120 PLN
16976

1940 widoki zabytkowych budowli, seria.

Fi.40-51
25 PLN
16977

1940 znaczek z godłem Rzeszy na marginesie.

Fi.42
10 PLN
16978

1940 znaczek z prowizorycznym stemplem "Kosin", gwarancja.

Fi.43
15 PLN
16979

1940 znaczek z prowizorycznym stemplem "Sokal", gwarancja.

Fi.46
15 PLN
16980

1940 Wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach na kartach skasowana okolicznościowo 17.VII w pierwszym dniu obiegu, dodatkowo oryginalna koperta Versandstelle fur Sammlermarken Krakau.

Fi.52-55
Mi.52-55 
300 PLN
16981

1940 wydanie z dopłatą na niemiecki Czerwony Krzyż, seria.

Fi.52-55
50 PLN
16982

1940 seria z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż z oznaczeniami drukarni na marginesie.

Fi.52-55
50 PLN
16983

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria.

Fi.52-55
45 PLN
16984

1940 pierwsza rocznica powstania GG, seria.

Fi.56-58
40 PLN
16985

1940 "1 Rocznica utworzenia GG" - seria ostemplowana okolicznościowo na kopercie 26.X w Warszawie.

Fi.56-58
Mi.56-58 
30 PLN
16986

1940 1 rocznica powstania GG, seria z godłem Rzeszy na marginesie.

Fi.56-58
50 PLN
SOLD
16987

1940 pierwsza rocznica utworzenia GG, seria.

Fi.56-58
25 PLN
16988

1940 seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową w czworoblokach.

Fi.59-62
150 PLN
16989

1940 wydanie z dopłatą na niemiecką Pomoc Zimową, seria.

Fi.59-62
30 PLN
16990

1940 Zaadaptowany beznapisowy kasownik, przerobiony z polskiego przedwojennego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej, widokówka wysłana 26.II adresowany do Goslitz, listowa pieczęć formacyjna; niezwykle ciekawy walor.


300 PLN
16991

1940 kartka z Rzeszowa do Jugosławii, do żołnierza armii polskiej na zachodzie.


120 PLN
16992

1940 stempel pośrednictwa pocztowego w Ropczycach.


40 PLN
16993

1940 kasownik pośrednictwa pocztowego w Mielecu.


40 PLN