The auctions ends in:

Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
16954

Fi.1-13

1939 seria w czworoblokach, znaczki sygnowane TB.

260 PLN
16955
Fi.1-13

1939 wydanie przedrukowe, seria.

60 PLN
16956
Fi.7
Mi.7 

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. frankatura pojedyncza - karta pocztowa wysłana 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

120 PLN
16957
Fi.9
Mi.9 

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. frankatura pojedyncza - list wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, przesyłka poszukiwała adresata, liczne adnotacje na odwrocie.

140 PLN
16958

Mi.520 

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen. użyty na terenie GG, karta pocztowa wysłana z urzędu Warszawa 1 do Poznania, znaczek unieważniony polskim wirnikiem reklamowym, gwarancja Schmutz.

130 PLN
16959

Mi.732 

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

40 PLN
16960
Fi.Cp 2I

1939 całostka wydania obiegowego.

40 PLN
16961

1939-44 kompletny zbiór Generalnej Guberni na nowych kartach albumowych SAFE, z serią tzw. "Górali" w bardzo pięknym stanie.

4 000 PLN
16962
Fi.1-13

1940 seria wydania przedukowego.

15 PLN
16963
Fi.7

1940 kartka ze Skawiny do obozu internowania na Węgrzech.

120 PLN
16964
Fi.7

1940 znaczek z prowizorycznym stemplem "Krakau 4", gwarancja Korszeń.

25 PLN
16965
Fi.9, 14

1940 list polecony do internowanego w Rumunii, przeadresowany do Paryża, piękny wystawowy walor.

120 PLN
SOLD
16966

Fi.14I

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.640 euro), w czworobloku, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

640 PLN
16967
Fi.14-39
Mi.14-39 

1940 II wydanie przedrukowe - seria 28 znaczków w karnecie (prywatnego nakładu) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

250 PLN
16968
Fi.14-39

1940 wydanie przedrukowe, seria stemplowana z odmianami.

190 PLN
16969
Fi.14-39

1940 wydanie przedrukowe, seria 28 znaczków, znaczki 24 i 33 w dwóch typach, gwarancja Korszeń.

310 PLN
16970
Fi.17, 22, 30
Mi.17, 22, 30 

1940 II wydanie przedrukowe, niezwykle dekoracyjny ekspresowy list polecony - opłacony zgodnie z taryfą - wysłany 21.XII z Warszawy do Poznania, kasownik odbiorczy.

100 PLN
16971
Fi.17-29, 33, 34
Mi.17-29, 33, 34&nbs

1940 II wydanie przedrukowe, komplet znaczków serii "historycznej" (tych które zostały przedrukowane) skasowany 5.VI na kopercie w Warszawie.

80 PLN
16972
Fi.18x
Mi.18I 

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4", piękny stan, bardzo wysoka wycena (Mi.140 euro), gwarancja Korszeń.

280 PLN
16973
Fi.24II
Mi.24II 

1940 Urodziny A.Hitlera, znaczek 50/50 gr "wąski odstęp" na karcie ostemplowany okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

40 PLN
16974
Fi.35-39
Mi.35-39 

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" na kopercie, ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941, adresowana do Warszawy.

150 PLN
16975
Fi.40-51

1940 widoki zabytkowych budowli, seria z godłem Rzeszy na marginesie.

120 PLN
16976
Fi.40-51

1940 widoki zabytkowych budowli, seria.

25 PLN
16977
Fi.42

1940 znaczek z godłem Rzeszy na marginesie.

10 PLN
16978
Fi.43

1940 znaczek z prowizorycznym stemplem "Kosin", gwarancja Korszeń.

15 PLN
16979
Fi.46

1940 znaczek z prowizorycznym stemplem "Sokal", gwarancja Korszeń.

15 PLN
16980
Fi.52-55
Mi.52-55 

1940 Wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach na kartach skasowana okolicznościowo 17.VII w pierwszym dniu obiegu, dodatkowo oryginalna koperta Versandstelle fur Sammlermarken Krakau.

300 PLN
16981
Fi.52-55

1940 wydanie z dopłatą na niemiecki Czerwony Krzyż, seria.

50 PLN
16982
Fi.52-55

1940 seria z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż z oznaczeniami drukarni na marginesie.

50 PLN
16983
Fi.52-55

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria.

45 PLN
16984
Fi.56-58

1940 pierwsza rocznica powstania GG, seria.

40 PLN
16985
Fi.56-58
Mi.56-58 

1940 "1 Rocznica utworzenia GG" - seria ostemplowana okolicznościowo na kopercie 26.X w Warszawie.

30 PLN
16986
Fi.56-58

1940 1 rocznica powstania GG, seria z godłem Rzeszy na marginesie.

50 PLN
SOLD
16987
Fi.56-58

1940 pierwsza rocznica utworzenia GG, seria.

25 PLN
16988

Fi.59-62

1940 seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową w czworoblokach.

150 PLN
16989
Fi.59-62

1940 wydanie z dopłatą na niemiecką Pomoc Zimową, seria.

30 PLN
16990

1940 Zaadaptowany beznapisowy kasownik, przerobiony z polskiego przedwojennego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej, widokówka wysłana 26.II adresowany do Goslitz, listowa pieczęć formacyjna; niezwykle ciekawy walor.

300 PLN
16991

1940 kartka z Rzeszowa do Jugosławii, do żołnierza armii polskiej na zachodzie.

120 PLN
16992

1940 stempel pośrednictwa pocztowego w Ropczycach.

40 PLN
16993

1940 kasownik pośrednictwa pocztowego w Mielecu.

40 PLN