The auction will start on 14.04.2023

Auction 21. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16804

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka, 6.IX ostemplowana okolicznościowo w Lądku Zdroju (Bad Landeck).


Mi.444 
20 PLN
16805

1933 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa dofrankowana serią z podobizną Fryderyka Wielkiego, ostemplowana 24.IV w Neusalz (Nowa Sól), znaczki Michel 30 euro.


Mi.479-481, P248&nbs
80 PLN
16806

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy, skasowana 1.V w Nowej Soli (Neusalz).


Mi.P251 
20 PLN
16807

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka skasowana okolicznościowo 20.VIII w Karpaczu (Krummhuebel).


Mi.516 
20 PLN
16808

1938 Ziemie Zachodnie, list polecony wysłany z Hanoweru do Wrocławia, znaczki przez przeoczenie nie zostały unieważnione, skasowano je specjalnym stemplem 3.V w urzędzie Wrocław 5, bardzo ciekawa, dekoracyjna całość.


Mi.656, 657 
220 PLN
16809

1939 list z Borysławia do Jaworowa k. Lwowa, stempel odbiorczy na odwrocie.


120 PLN
SOLD
16810

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 26.II skasowana okolicznościowo we Wrocławiu (stemplem z zaznaczonym konturem Śląska), przesłana do Gliwic.


Mi.P274/06 
30 PLN
16811

1940 widokówka z grobem nieznanego żołnierza wysłana z Łodzi do Niemiec, prowizoryczny stempel niemy przerobiony z polskiego.


100 PLN
16812

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.X z Grodźca do Zalesia Bialskiego, kasownik odbiorczy Biała Podlaska i rzadko spotykany na terenie Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT, dekoracyjna całość.


Mi.746, 515, 519&nbs
300 PLN
16813

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z Sierszy, bardzo rzadko spotykany walor filatelistyczny.


300 PLN
16814

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony, wysłany 25.IX z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy.


Mi.747, 512, 518&nbs
120 PLN
16815

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - listownik wysłany 2.XI ze Stalagu IIB do miejscowości Wizna, wsławionej bohaterską obroną we wrześniu 1939, zajętej przez Niemców, a na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow przekazanej Sowietom.


150 PLN
16816

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - listownik (formularz francuski) wysłany 29.XI z Oflagu XIIIA, podobóz B do miejscowości Baranowicze, znajdującej się na terenach zajętych przez Sowietów 17 września, ciekawy stempelek cenzury; ładna całość.


180 PLN
16817

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, list polecony frankowany znaczkami radzieckimi (polski stempelek polecenia) wysłany 22.III z Łucka do Tarnowa; zalepka kontroli dewizowej, cenzura i kasownik odbiorczy 11.IV.


Mi.594, 682 
300 PLN
16818

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, karta pocztowa wysłana 26.V z Łucka do Żyrardowa (znaczki zostały prawdopodobnie zdjęte); cenzura.


20 PLN
16819

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, koperta wysłana 15.VI z Łucka do Żyrardowa, polski stempelek polecenia (znaczki prawdopodobnie zostały zdjęte); zalepka i stempelki cenzury, kasownik odbiorczy.


40 PLN
16820

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - część na odpowiedź listownika Stalagu VIH, wysłana 30.III z miejscowości Krypno przez Mińsk.


60 PLN
16821

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - część na odpowiedź karty Stalagu VIIA, wysłana 27.IV z miejscowości Skole; znaczek zdjęty przez cenzurę obozową.


120 PLN
16822

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - polecona karta pocztowa z Francji, wysłana 16.V z Grenoble adresowana do miejscowości Jeziory (okolice Grodna); cenzura, kasowniki odbiorcze.


250 PLN
16823

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.IV z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
40 PLN
16824

1942 telegram z Wołomina do Białegostoku, ciekawy stempel prowizoryczny stosowany do telegramów w Białymstoku.


250 PLN
16825

1942 znaczek na wycinku.


10 PLN
SOLD
16826

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 11.VI z Inowrocławia adresowany do pani M.Dąbrowskiej w Warszawie.


Mi.782, 785 
40 PLN
SOLD
16827

1944 list urzędowy ze stemplem okolicznościowym Grudziądza.


40 PLN
SOLD
16828

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 17.VII z Poznania do Łodzi; wyraźna odbitka kasownika propagandowego.


Mi.827 
25 PLN
SOLD
16829

1944 Wojsko polskie w W.Brytanii. Karnet pamiątkowy.


40 PLN
16830

1945 poczta polowa - HEL, znaczki wydane w marcu dla okrążonych oddziałów niemieckich, używane do frankowania poczty wysyłanej do Niemiec okrętami podwodnymi (tzw. U-Boot Hela post) Mi.280 euro.

Fi.1b
Mi.13b 
600 PLN
16831

1945 poczta polowa - HEL, znaczki używane do frankowania poczty wysyłanej do Niemiec okrętami podwodnymi (tzw. U-Boot Hela post), jedyny błąd kliszy "Wasserbombe" na najrzadszej odmianie koloru znaczka, powstały w druku zaciek w papierze, unikalny walor - jedno z najrzadszych wydań wojskowych na ziemiach polskich z okresu II wojny światowej, Mi. około 1600 euro.

Fi.1c
Mi.13cI 
3 200 PLN