The auction will start on 19.04.2024

Auction 21. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16775

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-A379 
250 PLN
16776

1941 seria pierwszego wydania.

Fi.338 A-H
Mi.360-67 
35 PLN
16777

1941 W.Brytania. Nalepka Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii.


25 PLN
SOLD
16778

1941 W.Brytania. Nalepka Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii. Brak koloru czerwonego.


75 PLN
16779

1941 W.Brytania. Nalepka Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii. Brak perforacji z jednej strony.


75 PLN
16780

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
35 PLN
SOLD
16781

1943 seria drugiego wydania na liście poleconym.

Fi.328 I-O
Mi.368-75 
50 PLN
SOLD
16782

1943 seria pierwszego wydania stemplowana grzecznościowo na kopercie stemplem okrętu ORP Wilk.

Fi.338 A-H
Mi.360-67 
60 PLN
16783

1943 seria drugiego wydania.

Fi.338 I-O
Mi.368-75 
35 PLN
16784

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, próba z pojedyńczej kliszy z napisem na gazecie POLSKA ŻYJE - ponieważ hasło pochodziło z prasy komunistycznej na wydaniu definitywnym go nie było, piękny stan.

Fi.O338 P
Mi.375 
1 000 PLN
16785

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
35 PLN
SOLD
16786

1944 list polecony z ORP Wilk, na znaczku za 1,20 uszkodzone E w słowie MONTE.

Fi.328 P-T
Mi.376-79 
350 PLN
16787

1944 FDC wydania z okazji zdobycia Monte Cassino, gwarancja.

Fi.338 P-T
Mi.376-79 
500 PLN
16788

1944 polecona kartka ze znaczkiem drugiego wydania londyńskiego.

Fi.338 M
Mi.373 
80 PLN
SOLD
16789

1944 wojsko polskie w Wlk. Brytanii - okolicznościowa kartka.

Fi.338
Mi.372 
80 PLN
16790

1944 agencja pocztowa nr 4 polskiej Marynarki Wojennej.

Fi.338 K, M
Mi.370, 373 
400 PLN
16791

1944 seria zdobycie Monte Cassino.

Fi.338 P-T
Mi.376-79 
200 PLN
16792

1944 wojsko polskie w Wlk. Brytanii - okolicznościowa kartka.


60 PLN
16793

1944 karnet pamiątkowy z okazji XXV lecia Poczty Polskiej ostemplowany stemplem agencji pocztowej marynarki handlowej nr 5 mieszczącej się na m/s Sobieski.


250 PLN
16794

1944 druga seria na kopercie listu poleconego, nadanego 18.XII w agencji pokładowej nr.27 (okręt podwodny) ORP "Wilk".

Fi.I-O338
Mi.368-375 
80 PLN
16795

1944 karta pocztowa z oryginalnego obiegu - nieznaczne przefrankowanie (35 zamiast 30 gr) wynikło prawdopodobnie z braku znaczków o odpowiednich nominałach, nadana w kwietniu w agencji pokładowej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), cenzura brytyjska

Fi.J338, K338
Mi.369, 370 
400 PLN
16796

1944 Zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 27.V w pierwszym dniu obiegu w agencji pokładowej okrętu podwodnego ORP "Sokół", adresowana do Londynu.

Fi.P-T330
Mi.376-379 
280 PLN
16797

1944 W.Brytania. Nalepka Polskiego Czerwonego Krzyża w Anglii z nadrukiem wykonanym w czasie Powstania Warszawskiego - "Na pomoc Warszawie".


75 PLN
SOLD
16798

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
170 PLN
16799

1945 FDC znaczka wydania dobroczynnego na rzecz sierot po powstańcach warszawskich.

Fi.338 U
Mi.379 A 
180 PLN
SOLD
16800

1945 wydanie dobroczynne.

Fi.338 U
Mi.379 A 
20 PLN
16801

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach w czworobloku, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
80 PLN
16802

1945 Wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach Warszawy, znaczek skasowany na kopercie 3.II w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
35 PLN
16803

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
20 PLN