The auctions ends in:

Page:
Polonica on foreign stamps
Poz# Features Catalog Description Actual price
14949

1882 list z Królewca do do Radziewicz, na rewersie stemple tranzytowe i ambulansowe.

90 PLN
SOLD
14950

1920 kartka z Paryża z wirnikiem urzędu pocztowego na placu Chopina.

40 PLN
SOLD
14951

1924 Olimpiada w Paryzu, list ze stemplem urzędu pocztowego "PARIS XVI-PLACE CHOPIN - 14.VI.1924"

150 PLN
14952

1935 poświęcenie kaplicy króla Władysława III Warneńczyka.

180 PLN
14953

1949 Polpex 1949 - na okolicznościowych winietkach polskie znaczki min. z F. Chopinem.

400 PLN
14954

Mi.837-38 

1951 Włochy, odbudowa klasztoru na Monte Cassino, zdobytego przez II Korpus gen.Andersa, jedna z rzadszych serii powojennych.

300 PLN
SOLD
14955

1952 Polpex 1952-1953 - na okolicznościowych winietkach różne polskie znaczki min. z F. Chopinem.

300 PLN
14956

Mi.227-29 

1954 Watykan, Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.

110 PLN
14957

Mi.1752-55 

1955 przyjażń polsko-rosyjska, Mickiewicz - Puszkin, Warszawa, Kopernik, seria czysta.

40 PLN
14958

Mi.247, 200 

1956 znaczek poczty lotniczej Watykanu, projektowany przez K.Dąbrowską, koperta przesłana 26.II specjalnym lotem Rzym - Waszyngton; przebarwienia na znaczkach.

20 PLN
14959

Mi.263-65 

1956 Watykan, Matka Boska Częstochowska, seria czysta.

20 PLN
14960

1957 Polpex 1957 - na okolicznościowych winietkach bloki z F. Chopinem.

350 PLN
14961

1960 Ignacy Jan Paderewski - seria amerykańskich znaczków w karnecie, skasowana 8.X w pierwszym dniu obiegu na specjalnej karcie z faksymilą podpisu.

72 PLN
SOLD
14962

1960 Polpex 1960, karnet i winietki wystawowe.

90 PLN
SOLD
14963

1962 wystawa kolekcjonerska polsko - rosyjska.

30 PLN
14964

1962 karnet wydany z okazji wystawy znaczków "Józef Piłsudski i Jego epoka w polskiej filatelistyce" z podpisami zarządu Związku Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.

54 PLN
SOLD
14965

1963 100-lecie Powstania Styczniowego, wydawnictwo polonijne.

40 PLN
14966

1963 100 rocznica Powstania Styczniowego.

40 PLN
14967

1963 25 - lecie powstania w getcie warszawskim.

35 PLN
14968

1964 Polpex 1963, wydawnictwo polonijne.

40 PLN
14969

1966 FDC amerykańskiego znaczka dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego, w środku ulotka informacyjna.

30 PLN
SOLD
14970

1966 Polhil w Melbourne.

50 PLN
14971

1966 1000 lat kultury polskiej, wydawnictwo polonijne.

36 PLN
SOLD
14972

1966 1000 lecie Państwa Polskiego.

40 PLN
14973

1966 Polphilex 66, 1000 lecie Polski chrześcijańskiej, wydawnictwo polonijne.

40 PLN
14974

1966 1000 lecie Polski chrześcijańskiej, wydawnictwo polonijne.

40 PLN
14975

1966 1000-lecie Chrześcijaństwa w Polsce, koperta ostemplowana okolicznościowo 22.V w Londynie.

20 PLN
14976

1966 1000-lecie Chrześcijaństwa w Polsce, koperta ostemplowana okolicznościowo 29.V w Fawley Court.

20 PLN
14977

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.

30 PLN
14978

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 12.VI w Oxfordzie.

30 PLN
14979

1966 karta maksimum ze Stefanem Leszczyńskim.

36 PLN
SOLD
14980

1966 1000-lecie chrześcijaństwa w Polsce, karta maksimum.

27 PLN
SOLD
14981

1966 1000-lecie Chrztu Polski - pamiątkowa winietka.

27 PLN
SOLD
14982

1966 Polpex 1966, wydawnictwo polonijne.

40 PLN
14983

1966 1000-lecie chrześcijaństwa w Polsce, Polphil 66, okolicznościowa widokówka.

30 PLN
14984

1967 FDC znaczka z 100 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej Curie.

20 PLN
14985

1967 1000-lecie chrztu Polski.

40 PLN
14986

1967 Compex 67, wydawnictwo polonijne.

40 PLN
14987

1968 wydawnictwo polonijne, linia Ribentrop - Mołotow.

40 PLN
14988

1968 milenium Polski chrześcijańskiej.

50 PLN