The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 20. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11603

1915 Warszawa, znaczki cięte z tłem w kolorach zielonym i czerwonym, w czworoblokach z leciutkimi śladami podlepek pomiędzy znaczkami, druk prywatny z oryginalnych form.

Fi.1-2 nz
80 PLN
11604

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy (Mi. 350 euro), gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
1 750 PLN
11605

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z nadrukiem 6 groszy w kolorze czerwonym, gwarancja Rembieliński.

Fi.3a
Mi.3aa 
150 PLN
11606

1915 Częstochowa, lokalny list ze stemplem opłaty doręczeniowej.


200 PLN
11607

1915 Częstochowa, lokalny list ze stemplem opłaty doręczeniowej.


120 PLN
11608

1915 Warszawa, list z Warszawy do Łodzi.


100 PLN
11609

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
560 PLN
11610

1915 Warszawa, parka ciętych znaczków.

Fi.I nz
50 PLN
11611

1915 Warszawa, czarna próba znaczka za 5 gr. z tłem, lekka podlepka, żółta kropka na gumie, przedwojenny znak własnościowy, ładny stan.

Fi.I P
250 PLN
11612

1916 Sosnowiec, gwarancja Krawczyk.

Fi.1-2
60 PLN
11613

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
100 PLN
11614

1916 Zawiercie, znaczek z szarofioletowym nadrukiem kontrolnym, przerwa w J i R, gwarancja Korszeń.

Fi.1 IIIb
115 PLN
SOLD
11615

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
11616

1916 Zawiercie, seria bez nadruku kontrolnego (Mi.200 euro), gwarancja Witkowski.

Fi.1-2 IV
Mi.1-2 III 
160 PLN
11617

1916 Sosnowiec, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
150 PLN
11618

1916 Zawiercie, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2 IV
200 PLN
11619

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
180 PLN
11620

1916 Sosnowiec, kartka z Krakowa do Sosnowca ze stemplem opłaty doręczeniowej i stemplem austriackiej cenzury wojskowej, gwarancja Korszeń.

Fi.2 I
150 PLN
11621

1916 Zawiercie, znaczek za 20 f. bez nadruku kontrolnego na wycinku obiegowym, rzadki i niekatalogowany w tej formie.

Fi.2 IV
Mi.2 III 
225 PLN
SOLD
11622

1916 Zawiercie, znaczek z fioletowym nadrukiem kontrolnym, przerwane J i R, pozostałość podlepki i ślad po podklejeniu na brzegu znaczka, gwarancja Gryżewski, Korszeń.

Fi.2 IIIa
500 PLN
SOLD
11623

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Mi.800 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 200 PLN
11624

1916 Sosnowiec, gwarancja Korszeń.

Fi.3-4
250 PLN
11625

1916 Sosnowiec, znaczki bez gumy, gwarancja Korszeń.

Fi.3-4
90 PLN
11626

1916 Warszawa, znaczek z podwójnym nadrukiem normalnym i odwróconym.

Fi.9
30 PLN
11627

1916 Warszawa, znaczek za 2/10 gr. poczty miejskiej, połówka na oryginalnym wycinku z obiegu.

Fi.9
40 PLN
11628

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN
11629

1916 Warszawa, znaczek za 2/10 gr. poczty miejskiej, różowy na piaskowym tle, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9c
23 PLN
SOLD
11630

1916 Warszawa, znaczek za 2/10 gr. poczty miejskiej, ciekawie uszkodzona cyfra 2.

Fi.9
70 PLN
11631

1916 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem.

Fi.10
30 PLN
11632

1916 Warszawa, znaczek za 6/5 gr. poczty miejskiej na wycinku z karty legionowej z orłem i stemplami formacyjnymi.

Fi.10
60 PLN
11633

1916 Warszawa, przepołowiony znaczek na wycinku.

Fi.10
30 PLN
11634

1916 Warszawa, cięta parka znaczków.

Fi.10
50 PLN
11635

1916 Warszawa, piękna narożnikowa seria pomnikowa w czworoblokach, gwarancja Krawczyk.

Fi.III-VIB
Mi.III-VIC 
1 200 PLN
11636

1916 Warszawa, kartka ze znaczkiem opłaty doręczeniowej, "zardzewiała" lewa strona kartki.


19 PLN
SOLD
11637

1916 Warszawa, list z Łodzi ze stemplem cenzury.


60 PLN
11638

1916 Warszawa, grzecznościowa niewypisana kartka użyta w Warszawie z częścią na odpowiedź.


35 PLN
11639

1916 Warszawa, próba znaczka wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Korszeń.

Fi.VI P4
800 PLN
11640

1916 Warszaw, próba znaczka wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Korszeń.

Fi.V P5
800 PLN
11641

1916m Warszaw, próba znaczka wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Korszeń.

Fi.IV P6
800 PLN
11642

1916 Warszawa, znaczek serii pomnikowej za 6 gr. w parce, druk dwustronny, próbnie nacinany, lekko zgięty poziomo pomiędzy rysunkiem znaczków.

Fi.IV
150 PLN