The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 20. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12822

1940 Przekaz do więzienia na zamku w Lublinie, gwarancja Korszeń.

Fi.48, 51
200 PLN
12823

1940 List do KL Oranienburg.


800 PLN
12824

1940 kartka z Łotwy do obozu Kozielsk II, znaczek odklejony przez cenzurę.


600 PLN
12825

1941 Mauthausen - obóz koncentracyjny, koperta z listem (formularze), wysłana z obozu 11.VI do Łodzi.


250 PLN
12826

1941Środek z listu z Dachau z dwiema akwarelkami.


800 PLN
12827

1941 (?) Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; telegram do Lwowa.


30 PLN
12828

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 14.III z obozu do Włodawy, cenzura. W obozie tym więzieni byli między innymi profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej aresztowani w wyniku "Sonderaktion Krakau".


200 PLN
12829

1941 kartka wysłana 10.IX z Oflagu XIIA przez ojca do syna przebywającego w więzieniu Spandau w Berlinie.


350 PLN
12830

1941 więzienie Wehrmachtu w Grudziądzu, strona adresowa przesyłki wysłanej 15.X.


160 PLN
12831

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 28.XI z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów.


170 PLN
12832

1942 Oświęcim, karta pocztowa informująca o niemożliwości przekazania zapomogi dla więźnia obozu koncentracyjnego, interesujące świadectwo trudnych lat okupacji.


300 PLN
12833

1942 Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; list wysłany 22.X z Moskwy adresowany do miejscowości Cibiknur, cenzura, kasownik odbiorczy.


150 PLN
12834

1943 Sachsenhausen, formularz - listownik wysłany 22.X z obozu, adresowany do Włodawy, cenzura.


200 PLN
12835

1944 Adres pomocniczy na paczkę do KL Flosenburg.


250 PLN
12836

1944 Kartka z Ozorkowa do KL Dachau.


800 PLN
12837

1944 List z KL Sztutthof. Gwarancja Korszeń.


600 PLN
12838

1944 obóz pracy dla robotników cudzoziemskich we Wrocławiu, karta pocztowa wysłana 6.XI do Pruszkowa koło Skierniewic, interesująca treść obrazująca życie robotników.


200 PLN
12839

1944 Berlin - Neukolln - Ostarbeiterlager - obóz pracy dla robotników z krajów Europy Wschodniej, karta pocztowa do obozu wysłana 7.XI z Zagórza.


100 PLN
12840

1944 Berlin - Koepnick obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 28.XII ze szpitala w Dortmundzie, przesłana ambulansem.


80 PLN
12841

1944 kartka z Łodzi do obozu pracy w Niemczech.


70 PLN
12842

1944 kartka z Brwinowa do obozu pracy w Niemczech.


95 PLN
12843

1944 kartka GG użyta do korespondencji między obozami pracy w Niemczech, rzadkie.


300 PLN
12844

1944 Oświęcim, listownik wysłany z obozu 28.I adresowany do miejscowości Rębków, cenzura; poziome złamanie.


60 PLN
SOLD
12845

1944 "Unternehmen Bartold" akcja budowy umocnień i fortyfikacji, karta pocztowa wysłana 27.XI z miejscowości Trauweiler, gdzie mieścił się obóz pracy dla kobiet.


200 PLN
12846

1944 obóz dla młodzieży ze Wschodu - Potulice (Lebrechtsdorf) - karta pocztowa wysłana 15.X z obozu, cenzura; od sierpnia 1944 do obozu przybywały dzieci polskie z Zagłębia z tzw. "Aktion Oderberg".


200 PLN
12847

1944 obóz pracy Muelheim koło Essen, karta pocztowa wysłana 19.X z obozu; karta pionowo złamana.


100 PLN
12848

1944 listownik Oflagu IIC - część na odpowiedź - wysłana 25.X z obozu pracy Nied pod Frankfurtem.


170 PLN
12849

1944 obóz pracy w Steyr, karta pocztowa wysłana 27.XI z obozu do Pruszkowa.


80 PLN
12850

1945 List z treścią do KL Dachau.


600 PLN
12851

1945 kartka z Krakowa do KL Buchenwald. Gwarancja Korszeń.


800 PLN
12852

1945 obóz pracy organizacji TODT Stary Folwark (Alt Vorwerk), więźniowie różnych narodowości - "... istna wieża Babel" (urywek treści) - pracowali przy budowie okopów i umocnień przeciwpancernych, karta pocztowa wysłana 5.I do Żyrardowa; niezwykle ciekawa treść opisująca losy nadawcy od wyjścia 23 sierpnia z Warszawy, poprzez obóz w Stutthof, aż do tego obozu pracy.


250 PLN
12853

1945 obóz pracy Hauenhorst w Westfalii, karta pocztowa wysłana 8.I z obozu do Kielc, po przekroczeniu linii frontu przesyłka została ocenzurowana i najpewniej doręczona adresatowi; znak opłaty został celowo uszkodzony; przesyłka nosi ślady "eksploatacji", wyjątkowo ciekawa całość, gwarancja Schmutz.


400 PLN
12854

1945 korespondencja deportowanych do ZSRR, przekaz pieniężny na 200 rubli wysłanych 26.I ze Lwowa do Borowskoje - Kazachstan.


50 PLN
12855

1945 korespondencja deportowanych do ZSRR, widokówka wysłana 12.VI z miejscowości Borowoje (Borowskoje) w Kazachstanie, adresowana do Lwowa; wiadomość od oczekujących na powrót do kraju, fragment treści: "... siedzimy beznadziejnie nic nie słychać o naszej reportacji."


300 PLN
12856

1946 list wysłany przez Polską Delegację Sowiecko - Polskiej Mieszanej Komisji do spraw ewakuacji w Moskwie, adresowany do Polaków deportowanych w głąb ZSRR (północny Kazachstan).


350 PLN
12857

1946 korespondencja deportowanych do ZSRR, telegram z Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 16.III; wiadomość od oczekujących na powrót do kraju ("wyjazd nie wcześniej niż w kwietniu").


120 PLN
12858

1948 korespondencja deportowanych do ZSRR, list wysłany 24.VIII z Pucka adresowany do Sachalińska w kompleksie obozowym "Dalniwostocznije Łagiera"; wśród więźniów Polaków było bardzo niewielu.


100 PLN
12859

1953 korespondencja deportowanych do ZSRR, Kisłowodsk na Kaukazie, ręcznie malowana karta wielkanocna, pisana 26.III.


200 PLN