The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 20. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12475

1939 Anschluss - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym nawołującym do plebiscytu zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


150 PLN
12476

1939 kartka wysłana z Włocławka 2.IX.1939 ze stemplem cenzury wojskowej BC 88, gwarancja Korszeń.


500 PLN
12477

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, karta pocztowa napisana 16.IX w miejscowości Słonim, w wyniku agresji ZSRR zajętej 19.IX; na stemplu pocztowym widnieje data 26.IX, karta przeleżała na poczcie do czasu ponownego uruchomienia przez sowietów komunikacji pocztowej; karta pionowo złamana - niemy świadek dramatycznych wydarzeń.


250 PLN
12478

1939 kartka wysłana 10.08. z Ruchomego Ośrodka Pracy w Janiszowie, gwarancja Korszeń.


250 PLN
12479

1939 list grzecznościowo stemplowany kasownikiem Poczty Polowej nr 178.


150 PLN
12480

1939 list z 79 Pułku Piechoty z kasownikiem Poczty Polowej nr 50.


200 PLN
12481

1939 kartka nadana z Jarosławia 4.09. ze stemplem cenzury wojskowej BC 105, gwarancja Korszeń.


800 PLN
12482

1939 kartka nadana z Gorzkowa 5.09. ze stemplem cenzury wojskowej BC27, gwarancja Korszeń.


600 PLN
12483

1939 kartka z obozu internowania Balatonlelle na Węgrzech do Krakowa, doręczona nadawcy przy pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.


150 PLN
12484

1939 kartka z obozu internowania Kanonai na Węgrzech do Krakowa, doręczona nadawcy przy pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.


150 PLN
12485

1940 formularz francuskiej poczty polowej używany także przez polskie wojsko we Francji.


80 PLN
12486

1940 kartka z obozu internowania Kapuvar na Węgrzech do Gorlic.


100 PLN
12487

1940 kartka z obozu internowania Nagykanizsa na Węgrzech do Krakowa.


120 PLN
SOLD
12488

1940 kartka Rumuńskiego Czerwonego Krzyża wysłana przez internowanego Polaka z Bukaresztu do Brzeska.


150 PLN
12489

1940 kartka z obozu internowania Calimanesti w Rumunii do Krakowa.


100 PLN
12490

1940 kartka z obozu internowania targu Ju w Rumunii do Krakowa, stempel Rumuńskiego Czerwonego Krzyża, kartka złamana.


100 PLN
12491

1940 kartka z obozu internowania Buzau w Rumunii do Krakowa.


120 PLN
12492

1940 kartka z obozu internowania targu Ju w Rumunii do Lwowa, stempel Rumuńskiego Czerwonego Krzyża.


130 PLN
SOLD
12493

1941 ORP "Piorun" zalepka listowa (czysta z gumą) dla korespondencji urzędowej - takie nalepki wprowadzono w ramach gospodarki wojennej Wielkiej Brytanii (oszczędność papieru), miały one umożliwić wielokrotne użycie kopert urzędowych, bardzo ciekawy walor.


150 PLN
12494

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 1.VIII.1941.


120 PLN
12495

1941 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja Korszeń.


150 PLN
12496

1941 kartka z internowania w Rumunii do polskiego żołnierza w Jerozolimie.


300 PLN
12497

1941 kartka z obozu internowania Pesthieleghut na Węgrzech do Lwowa.


120 PLN
12498

1941 kartka z obozu internowania Besovara w Rumunii do Krakowa.


100 PLN
12499

1942 unikalna - z niezadrukowanym polem, kasowana próba znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw."Dojdziemy", gwarancja Schmutz.

Fi.1 P
700 PLN
12500

1942 czarna odbitka na białym papierze, z unieważnionej przez przecięcie, kliszy znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw. "Dojdziemy", fotoatest Krawczyk.

Fi.1
333 PLN
SOLD
12501

1942 próba znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR - tzw."STAN", w kolorze zielonym, w parce tete beche, w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P
2 000 PLN
12502

1942 Poczta Polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR "Dojdziemy" - znaczek w pamiąykowym karnecie o numerze 283, gwarancja Bojanowicz.

Fi.1
380 PLN
SOLD
12503

1942 Dojdziemy, fotoatest Berek.

Fi.1
400 PLN
12504

1942 seria I wydania Podziemnej Poczty polskiej o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

Fi.1-9
500 PLN
12505

1942 Tajna Poczta Podziemna, marginesowa seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.1-9
640 PLN
12506

1942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. z pełną oryginalną gumą, gwarancja Falkowski.

Fi.1
400 PLN
SOLD
12507

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii.


200 PLN
12508

1942 nalepka tajnej poczty.


200 PLN
12509

1942 nalepka tajnej poczty.


200 PLN
12510

1942 nalepka tajnej poczty.


200 PLN
12511

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka adresowany do jednostki P56, stempel poczty polowej z godłem i datą 1.X.


70 PLN
12512

1942 list ze stemplami polskiej poczty polowej w Wlk. Brytanii, ciekawa nalepka Victory, gwarancja Księski.


120 PLN
12513

1942 kartka z obozu internowania Eger na Węgrzech do YMCA w Budapeszcie.


100 PLN
12514

1942 kartka z obozu internowania Ipolypaszto na Węgrzech do Sosnowca.


120 PLN