The auctions ends in:

Page:
Official stamps
Poz# Features Catalog Description Actual price
14418
Fi.1bx
Mi.1bB 

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe - 17 1/2 Kr. niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 13.IV z Jarosławia.

250 PLN
14419
Fi.U20

1934 polecony list urzędowy z Ministerstwa Spraw Wojskowych, ciekawa R-ka agencji pocztowej.

80 PLN
14420
Fi.U17

1935 kartka urzędowa z Ministerstwa Spraw Wojskowych.

80 PLN
14421
Fi.U18
Mi.D18 

1935 Po podwyższeniu (6-krotnym) taryfy, poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji, 6 znaczków urzędowych jako opłata za list miejscowy, wysłany 18.IX; wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20)

60 PLN
14422
Fi.U19
Mi.D19 

1935 zwrotne poświadczenie odbioru, przesłane miejscowo w Nowym Sączu.

20 PLN
14423
Fi.U19

1936 list urzędowy z Polskiego Konsulatu w Morawskiej Ostrawie dostarczony kurierem do urzędu pocztowego w Cieszynie.

160 PLN
14424

1937 list urzędowy na kopercie Dowództwa Okręgu Korpusu I.

60 PLN
SOLD
14425
Fi.U19

1938 list urzędowy z Pąństwowej Szkoły Rolniczej w Kodniu.

20 PLN
14426
Fi.U19

1938 list urzędowy z Polskiego Konsulatu w Lyonie, dostarczony kurierem do Warszawy.

160 PLN
14427
Fi.U21

1945 znaczek bez ząbkowania pionowego na marginesie, gwarancja Korszeń.

120 PLN
14428
Fi.U 21 II

1946 znaczek bez ząbkowania z lewej strony, uszkodzony.

40 PLN
14429
Fi.U 21 II

1946 znaczek bez ząbkowania poziomego na marginesie, gwarancja Korszeń.

80 PLN
14430
Fi.U21

1946 dwunastoblok z wadliwą perforacją pionową. Drugie ząbkowanie pionowe uległo przesunięciu na krawędź rysunku znaczka obok. Powstał przy tym nietypowy wymiar znaczka poprzedniego (tzw. "duży znaczek" - rozmiar o około 3 mm większy niż powinien).

30 PLN
14431
Fi.U23

1955 list urzędowy z Biura Listów i Zażaleń przy Radzie Państwa.

10 PLN
14432
Fi.U21I

znaczek urzędowy z podwójnym ząbkowaniem pionowy pustopola

40 PLN
SOLD