The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 20. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14418

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe - 17 1/2 Kr. niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 13.IV z Jarosławia.

Fi.1bx
Mi.1bB 
250 PLN
14419

1934 polecony list urzędowy z Ministerstwa Spraw Wojskowych, ciekawa R-ka agencji pocztowej.

Fi.U20
80 PLN
14420

1935 kartka urzędowa z Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Fi.U17
80 PLN
14421

1935 Po podwyższeniu (6-krotnym) taryfy, poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji, 6 znaczków urzędowych jako opłata za list miejscowy, wysłany 18.IX; wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20)

Fi.U18
Mi.D18 
60 PLN
14422

1935 zwrotne poświadczenie odbioru, przesłane miejscowo w Nowym Sączu.

Fi.U19
Mi.D19 
20 PLN
14423

1936 list urzędowy z Polskiego Konsulatu w Morawskiej Ostrawie dostarczony kurierem do urzędu pocztowego w Cieszynie.

Fi.U19
160 PLN
14424

1937 list urzędowy na kopercie Dowództwa Okręgu Korpusu I.


60 PLN
SOLD
14425

1938 list urzędowy z Pąństwowej Szkoły Rolniczej w Kodniu.

Fi.U19
20 PLN
14426

1938 list urzędowy z Polskiego Konsulatu w Lyonie, dostarczony kurierem do Warszawy.

Fi.U19
160 PLN
14427

1945 znaczek bez ząbkowania pionowego na marginesie, gwarancja Korszeń.

Fi.U21
120 PLN
14428

1946 znaczek bez ząbkowania z lewej strony, uszkodzony.

Fi.U 21 II
40 PLN
14429

1946 znaczek bez ząbkowania poziomego na marginesie, gwarancja Korszeń.

Fi.U 21 II
80 PLN
14430

1946 dwunastoblok z wadliwą perforacją pionową. Drugie ząbkowanie pionowe uległo przesunięciu na krawędź rysunku znaczka obok. Powstał przy tym nietypowy wymiar znaczka poprzedniego (tzw. "duży znaczek" - rozmiar o około 3 mm większy niż powinien).

Fi.U21
30 PLN
14431

1955 list urzędowy z Biura Listów i Zażaleń przy Radzie Państwa.

Fi.U23
10 PLN
14432

znaczek urzędowy z podwójnym ząbkowaniem pionowy pustopola

Fi.U21I
40 PLN
SOLD