The auctions ends in:

Page:
Polish People's Republic 1952-1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
13606
Fi.583-652
Mi.721-790 

1952 kompletny rocznik, 76 znaczków.

185 PLN
13607

Fi.602s
Mi.740 DP 

1952 Maria Konopnicka, dolny lewy znaczek z podwójną cyfrą 1 w napisie 110.

50 PLN
13608
Fi.622-23
Mi.760-61 

1952 uchwalenie konstytucji PRL, koperta FDC.

20 PLN
13609
Fi.622s, t, u
Mi.760 

1952 uchwalenie konstytucji PRL, pasek z trzema błędami - uszkodzeniami cyfry 4.

210 PLN
SOLD
13610
Fi.622s, t, u
Mi.760 

1952 uchwalenie Konstytucji PRL, pasek znaczków z ząbkowaniem 10 3/4 / 11 1/4, z błędami z pozycji 26-28.

160 PLN
SOLD
13611
Fi.626-28
Mi.764-66 

1952 elektrownia w Jaworznie, koperta FDC.

20 PLN
13612
Fi.631 I
Mi.769 II 

1952 zabytkowe budowle, znaczek z błędem "NIEDZIGA".

50 PLN
SOLD
13613
Fi.631 I
Mi.769 II 

1952 zabytkowe budowle, znaczek z błędem "NIEDZIGA".

50 PLN
SOLD
13614
Fi.641-42 A
Mi.779-80 B 

1952 rocznica rewolucji październikowej, koperta FDC.

80 PLN
13615
Fi.641-642A
Mi.779-780B 

1952 FDC - "35 rocznica Rewolucji Październikowej", seria cięta (wycena wg katalogu Michel 2003/4 - 60 euro).

120 PLN
13616
Fi.641 B
Mi.779 A 

1952 parka z pustopolami.

50 PLN
13617
Fi.641B
Mi.779A 

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem.

20 PLN
13618
Fi.641B
Mi.779A 

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, parka z pustopolami.

40 PLN
13619
Fi.643-44
Mi.781-82 

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, koperta FDC.

20 PLN
13620
Fi.645-46
Mi.783-84 

1952 dzień górnika, koperta FDC.

15 PLN
13621
Fi.647-48
Mi.785-86 

1952 Konkurs Henryka Wieniawskiego, koperta FDC.

20 PLN
13622
Fi.XXIII
Mi.782 I 

1952 znaczek bez napisu LENIN niedoszły do obiegu.

45 PLN
13623

1952 kompletny stemplowany rocznik, 76 zn.

210 PLN
13624
Fi.606

1953 kartka z wystawy filatelistycznej w Krakowie.

25 PLN
13625
Fi.606, 667
Mi.747, 805 

1953 "VI FESTIWAL FILMÓW RADZIECKICH" wirnik okolicznościowy na liście wysłanym 22.X z Łodzi do Krakowa, na odwrocie koperty, ładnie odbity stempel propagandowy.

50 PLN
13626
Fi.653-698
Mi.791-836 

1953 kompletny rocznik, 46 znaczków.

235 PLN
SOLD
13627
Fi.658s
Mi.796 

1953 Karol Marks, dolny znaczek z błędem "odwrócone 1 w 1883".

195 PLN
SOLD
13628
Fi.661-63
Mi.799-801 

1953 karnet z okazji Wyścigu Pokoju.

35 PLN
13629
Fi.661-63
Mi.799-801 

1953 karnet okolicznościowy z VI Wyścigu Pokoju.

30 PLN
13630
Fi.662, 535, 606, 63
Mi.801, 673, 747, 77

1953 ładnie frankowany znaczkami różnych wydań, list lotniczy wysłany 15.VI z Warszawy do Chicago.

20 PLN
13631

Fi.663
Mi.801 

1953 blok legitymacyjny.

200 PLN
13632

Fi.664
Mi.802 

1953 blok legitymacyjny.

45 PLN
13633
Fi.666
Mi.804 

1953 znaczek drukowany na zmarszczonym papierze z prawej strony. Powoduje to charakterystyczne "rozejście się" rysunku - krawędź rysunku na powyżej i poniżej zmarszczenia nie schodzi się w jedną linię, jedna wobec drugiej jest przesunięta.

35 PLN
13634
Fi.671-72
Mi.809-10 

1953 święto 22 lipca, koperta FDC.

10 PLN
13635

Fi.679
Mi.817 

1953 blok legitymacyjny.

45 PLN
13636
Fi.686s
Mi.824 P 

1953 Budowle Warszawy, znaczek za 80 gr. w kolorze purpurowym, nielegalnie wprowadzony do obiegu, (Mi. cena -.-), dobrze centrowany i pięknie czytelnie skasowany, najlepszy obok odwrotki boksera błędodruk Polski powojennej, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

4 800 PLN
13637
Fi.693 nz
Mi.834 P 

1953 Szkolnictwo, parka ciętych znaczów za 10 gr., gwarancja Falkowski.

900 PLN
13638

Fi.697s
Mi.832 

1953 sporty zimowe, dolny lewy znaczek z błędem "przerwa w lewym kiju".

160 PLN
SOLD
13639
Fi.788a
Mi.930 

1953 Warszawa PKiN im. J.STALINA - koperta z kasownikiem okolicznościowym.

27 PLN
SOLD
13640

1953 kompletny stemplowany rocznik, 46 zn.

180 PLN
13641
Fi.699-756
Mi.837-896 

1954 kompletny rocznik, 63 znaczki i 1 blok.

260 PLN
13642
Fi.707
Mi.845 

1954 VII Wyścig Pokoju, koperta z kasownikiem etapowym Stalinogród.

32 PLN
SOLD
13643
Fi.712-14
Mi.851-54 

1954 zawody szybowcowe, kompletna seria na kopertach FDC.

30 PLN
13644

Fi.713b
Mi.853 

1954 blok legitymacyjny.

45 PLN
13645
Fi.715-20
Mi.855-60 

1954 wydanie lotnicze, seria na kopertach FDC.

20 PLN