The new auction will start soon

Auction 2. Overprint editions 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
171

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem wartości 5 fen. pierwszą formą przedrukową na znaczkach za 3 fen. z anilinowym nadrukiem GGW, gwarancja.

Fi.9c I
Mi.15 I 
500 PLN
172

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 10 fen. w kolorze czerwonoróżowym z błędem "Poczto" na lewym górnym znaczku, górne znaczki na niedużej podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.10b II B8
200 PLN
173

1918 wydanie PP/GGW, list polecony z Grodziska kasownik prowizoryczny "URZĄD POCZTOWY GRODZISK PROWIZORIO" do Zawiercia (na odwrocie kasownik odbiorczy), gwarancja Schmutz.

Fi.10 I, 15I
Mi.8, 12 
750 PLN
174

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 20 fen. z nadrukiem drugą formą, lewy znaczek z błędem "podniesione s", znaczek z błędem bez podlepki, prawy znaczek ślady po dużej podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.12d II B6
Mi.10d II 
45 PLN
SOLD
175

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 20 fen. w kolorze szafirowym, lewy znaczek z błędem nadruku "obniżone l", ślady po podlepkach, gwarancja Schmutz.

Fi.12bb I B3
Mi.10b I 
170 PLN
176

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. użyty jako opłata listu z Warszawy 30.1.1919 do Krakowa, uszkodzona lewa strona koperty, gwarancja.

Fi.13 I
Mi.16 I 
120 PLN
177

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. użyty jako opłata listu z Płocka (kasownik prowizoryczny) do Warszawy (na odwrocie kasownik odbiorczy 18.2.1919), gwarancja.

Fi.13 I
Mi.16 I 
250 PLN
178

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. na liście z Sosnowic 2.I.1919 do Kielc, gwarancja Schmutz.

Fi.13 I
Mi.16 
250 PLN
179

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. użyty jako opłata listu z Sosnowic 31.1.1919 do Zawiercia, odcięta górna część koperty, gwarancja Schmutz.

Fi.13 I
Mi.16 I 
200 PLN
180

1918 wydanie PP/GGW, silnie przesunięty nadruk drugą formą przedrukową na parce znaczków za 25/7,5 fen., górny znaczek z błędem nadruku "wąski odstęp między trzecią i czwartą kreską", znaczek z błędem ślad podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.13 II B14
Mi.16 II 
1 500 PLN
181

1918 wydanie PP/GGW,

Fi.15b II B8
Mi.12 II 
40 PLN
SOLD
182

1918 wydanie PP/GGW, nadruk drugą formą przedrukową na znaczku za 40 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja.

Fi.15a II
250 PLN
183

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 60 fen. w kolorze jasnolila z nadrukiem formą pierwszą, górne znaczki ślady po podlepkach, dolny prawy znaczek duża plama na gumie, gwarancja Schmutz.

Fi.16b I
100 PLN
SOLD
184

1918 pierwsze wydanie lubelskie, ośmioblok znaczka za 20 hal. z silnie przesuniętym nadrukiem, lewe dwa znaczki lekko uszkodzone boczne ząbkowanie, cały ośmioblok bez podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.18
Mi.18 
750 PLN
185

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek za 45 hal. z błędem "brak ornamentów", minimalny ślad po podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.19 B3
Mi.19 
60 PLN
186

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem 3 hal., ząbkowanie 11,5, gwarancja Schmutz.

Fi.20b
Mi.20 B 
80 PLN
187

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków z odwróconym nadrukiem wartości 45/60 hal. z pozycji 11 i 21, dolny znaczek z błędem "litera A w Polska krótsza", gwarancja Schmutz.

Fi.24 No B2
Mi.24 
160 PLN
SOLD
188

1918 drugie wydanie lubelskie, silnie przesunięty nadruk nowej wartości 45/60 hal., góra znaczka zagięta z brakiem części nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.24
Mi.24 
80 PLN
SOLD
189

1918 drugie wydanie lubelskie, nadruk na znaczku za 50 hal. z pozycji 40, z błedem "brak TA", ślady po dużej podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.28 B11
Mi.27 
80 PLN
190

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 50 hal. z nadrukiem formą I poz. 92, gwarancja Schmutz.

Fi.41
Mi.39 
75 PLN
SOLD
191

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 80 hal. z błędem nadruku "uszkodzone A", gwarancja Schmutz.

Fi.43 B3
Mi.41 
140 PLN
SOLD
192

1919 wydanie poznańskie, znaczek z przesuniętym nadrukiem 5/2 fen., gwarancja Schmutz.

Fi.66
Mi.130 
110 PLN
193

1919 wydanie poznańskie, parka znaczków z nadrukiem 5/2 fen., prawy znaczek z błędem "brak dolnej połowy prawej cyfry 5", gwarancja Schmutz.

Fi.66 B1
Mi.130 
225 PLN
SOLD
194

1919 wydanie poznańskie, podwójny nadruk 5/7,5 fen. z pozycji 19 i 18, przesunięcie nadruków prawie dokładnie o jeden znaczek, ślad po podlepce, fotoatest Schmutz.

Fi.67 Np
Mi.131 
2 000 PLN
195

1919 wydanie poznańskie, podwójny nadruk 5/7,5 fen. z pozycji 22 oraz fragmentami nadruków z pozycji 23 i 33, duże rozsunięcie nadruków, delikatne ślady po podlepkach, fotoatest Schmutz.

Fi.67 Np
Mi.131 
1 900 PLN
196

1919 wydanie poznańskie, czworoblok znaczka z nadrukiem 5/7,5 fen., górny lewy znaczek z błędem "brak lewej części cyfry 5", gwarancja Schmutz.

Fi.67 B2
Mi.131 
80 PLN
197

1919 wydanie poznańskie, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem 5/7,5 fen., ślady po podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.67
Mi.131 
80 PLN
198

1919 wydanie poznańskie, nadruk 5/7,5 fen. z błędem "brak dolnej połowy cyfry 5", gwarancja Schmutz.

Fi.67 B1
Mi.131 
55 PLN
SOLD
199

1919 wydanie poznańskie, nadruk 5/20 fen na zagięciu, w efekcie brak całej kreski na prawym znaczku, brakująca kreska odbita na odwrocie, dwie podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.68
Mi.132 
500 PLN
200

1919 wydanie poznańskie, przesunięty nadruk 5/20 fen., minimalny ślad po podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.68
Mi.132 
60 PLN
201

1919 wydanie poznańskie, znaczek z nadrukiem 5/20 fen. z błędem "brak dolnej połowy prawej cyfry 5".

Fi.68 B1
Mi.132 
40 PLN
202

1919 wydanie poznańskie, brak części nadruku "Polska" na znaczku z uszkodzonej części arkusza, jedyny znany egzemplarz, gwarancja Schmutz.

Fi.68
Mi.132 
500 PLN
203

1919 wydanie poznańskie, silnie przesunięty nadruk 10/40 fen., ślady po podlepkach, gwarancja Schmutz.

Fi.70
Mi.134 
80 PLN
204

1919 wydanie gnieźnieńskie, list polecony z Gniezna (13.10.1919) do Poznania (na odwrocie kasownik odbiorczy 14.10.1919) z mieszaną frankaturą, znaczek za 15 fen. "orzeł na barokowej tarczy" z podwójnym ząbkowaniem, gwarancja Miszczak.

Fi.71-72
Mi.135-136 
900 PLN
205

1919 wydanie gnieźnieńskie, seria znaczków z marginesem oba z pozycji 9 w arkuszu, gwarancja Schmutz.

Fi.71-72
2 500 PLN
SOLD