The new auction will start soon

Auction 2. Danzig

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
306

1927 mieszana frankatura na liście poleconym ekspresie z Gdańska (27.I.1927) do Starogardu (na odwrocie kasownik odbiorczy "STAROGARD 28.I.27 (POMORZE)", znaczek 12 i 13 z cienkim nadrukiem.

Fi.12a, 13a
Mi.12, 13 
500 PLN
307

1928 wydanie przedrukowe, nadruk "Port Gdańsk" na znaczkach z Marszałkiem Piłsudskim, jeden znaczek jasnoczerwonobrązowy drugi jasnożółtobrązowy, oba gwarancja Schmutz.

Fi.16a, 16b
Mi.19a, 19b 
225 PLN
SOLD
308

1929 wydanie przedrukowe, poziomy nadruk "Port Gdańsk" na znaczku z Mośckim, papier prążkowany pionowo 16 prążków / 2cm, gwarancja Ryblewski.

Fi.20v
Mi.23 
80 PLN
SOLD
309

1930 wydanie przedrukowe, nadruk "Port Gdańsk" na znaczku z Sienkiewiczem, znaczki w kolorze jasno i ciemnoniebieskim, jeden znaczek gwarancja Schmutz.

Fi.21a, 21b
Mi.24 
30 PLN
310

1933 wydanie przedrukowe, pionowy nadruk "Port Gdańsk" na znaczku z Mościckim, niewielka pozostałość po podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.22
Mi.25 
100 PLN
311

1934 wydanie przedrukowe, ndruk "Port Gdańsk" na znaczkach serii obiegowej, gwarancja.

Fi.23-25
Mi.26-28 
100 PLN