The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 19. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7770

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w czworobloku, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


600 PLN
7771

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym w kolorze zielonym i czerwonym, sygnowane T.Schetyna.


400 PLN
7772

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5f/2 gr. z błędami na poz.10 "prawa 5 z kropką wewnątrz" i na poz.12 "Poezta", gwarancja.

Fi.2 B1+5
250 PLN
7773

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 10 z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", błąd występujący w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
25 PLN
7774

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
35 PLN
SOLD
7775

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "połączone o i l", znaczek z błędem bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B6
Mi.2 
80 PLN
7776

1918 seria pomnikowa, znaczek z błedem "połączone o i l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
50 PLN
SOLD
7777

1918 seria pomnikowa, znaczek z błedem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
100 PLN
7778

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "Poezta", dolny lewy z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja.

Fi.2 B1, B3
Mi.2 
120 PLN
7779

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5f/2gr z niekatalogowanym błędem na poz.52 "uszkodzone k".

Fi.2+2 B
50 PLN
7780

1918 seria pomnikowa, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5 
70 PLN
SOLD
7781

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3 No
Mi.3 K 
40 PLN
7782

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem z błędem "Poezta", gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.3 No B1
Mi.3 K 
200 PLN
7783

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
60 PLN
SOLD
7784

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
50 PLN
7785

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
7786

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwrancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
7787

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
40 PLN
7788

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 3 z błędem występującym w cvzęści nakładu "uszkodzone 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B7
Mi.3 
50 PLN
7789

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
20 PLN
7790

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 36 z usterką znaczka podstawowego "uszkodzona ramka", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
60 PLN
SOLD
7791

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 18 z uszkodzonym prawym brzegiem znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
7792

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 22 z błędem występującym w części nakładu "połączone o i l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B8
Mi.3 
60 PLN
SOLD
7793

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
Mi.3 
60 PLN
SOLD
7794

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.4 No
Mi.4 K 
110 PLN
SOLD
7795

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

Fi.4 No
Mi.4 K 
70 PLN
SOLD
7796

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 25f/10 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone k", gwarancja.

Fi.4 B
250 PLN
7797

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 21 "uszkodzona prawa cyfra 2", błąd występujący w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4
Mi.4 
50 PLN
7798

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 38 z usterką "uszkodzona prawa cyfra 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4
Mi.4 
80 PLN
7799

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 21 z rzadkim błędem występującym w części nakładu "uszkodzona pawa cyfra 2", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4
Mi.4 
150 PLN
7800

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone N", ślad podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B2
Mi.5 
120 PLN
7801

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k w Polska", gwarancja Schmutz.

Fi.5 B3
Mi.5 
60 PLN
7802

1918 wydanie PP/GGW, seria w czworoblokach z odmianami: forma pierwsza - 7c,9b, 10c, 12d, 13c, 14b, 15b, 16c, forma druga - 6a, 7b, 8a, 10c, 11c, 12c, 13c, 14b, 15a, 16d, droższe znaczki gwarancja.

Fi.6-16
Mi.6-16 
3 900 PLN
7803

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW anilinowym, barczo ładny znaczek z pełną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz

Fi.6IId
240 PLN
7804

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6IIc
600 PLN
7805

1918 wydanie PP/GGW, seria z odmianami: forma pierwsza - 7c,9b, 10c, 12d, 13c, 14b, 15b, 16c, forma druga - 6a, 7b, 8a, 10c, 11c, 12c, 13c, 14b, 15a, 16d, droższe znaczki gwarancja.

Fi.6-16
Mi.6-16 
1 000 PLN
7806

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.63 "obniżone l" i kasownikiem prowizorycznym, gwarancja Gryżewski,.

Fi.7I B3
40 PLN
SOLD
7807

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z błędemna poz.2 "Pocata", lekki ślad na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.7I B1
50 PLN
7808

1918 wydanie PP/GGW, zczworoblok znaczka za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugiej formy, górny prawy znaczek (jedyny z podlepką) z błędem występującym tylko w części nakładu "wykrzyknik", gwarancja Schmutz.

Fi.8 B13
Mi.14 II 
120 PLN
SOLD
7809

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/2,5 fen. z nadrukiem pierwszej formy.

Fi.8 I
Mi.14 I 
25 PLN
SOLD