The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 19. PoW Gross Born camp

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9037

1943 Gołąbek - ciemnozielony znaczek na ilustrowanej pocztówce przesłany 24.XII, gwarancja Schmutz.

Fi.1ay1
350 PLN
9038

1943 Gołąbek - karta pocztowa na kartonie szarym gładkim, przesłana 1.I, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3x1
500 PLN
SOLD
9039

1943 Gołąbek - karta pocztowa na kartonie szarym szorstkim, czarny znak opłaty, gwarancja.

Fi.Cp5x2
65 PLN
SOLD
9040

1943 karta na kartonie szarym gładkim, wysłana 23.XII, gwarancja.

Fi.Cp8yII
65 PLN
SOLD
9041

1943 Gołąbek - karta pocztowa przesłana 3.XII, gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp4
250 PLN
SOLD
9042

1943 NEUBRANDENBURG - potwierdzenie otrzymania paczki wysłanej 15.IX z Bejrutu przez Komitet Pomocy jeńcom polskim działający przy oddziale lewantyńskim Francuskiego Czerwonego Krzyża.


200 PLN
9043

1943 książka wydana w Neubrandenburg odbita ręcznie z klocków drewnianych wykonanych przez Wacława Bulzackiego w nakładzie 50 egzemplarzy, egzemplarz numer 3. na pierwszej stronie wklejone zdjęcie i dedykacja W.Bulzackiego, koperta w której przesłano książkę do Łodzi. Zawiera 6 dużych grafik podpisanych przez Bulzackiego.


1 350 PLN
SOLD
9044

1944 NEUBRANDENBURG kaplica, oliwkowozielony znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.1
360 PLN
9045

1944 NEUBRANDENBURG syrena, znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
50 PLN
9046

1944 NEUBRANDENBURG syrena, znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, z dużymi marginesami wokół, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
80 PLN
9047

1944 różowa odmiana znaczka za 10 pf. z przedruków na znaczkach obozu Neubrandenburg, gwarancja Schmutz.

Fi.5IIay
100 PLN
9048

1944 święto gór, gwarancja.

Fi.15
40 PLN
SOLD
9049

1944 święto żołnierza, gwarancja.

Fi.16
40 PLN
9050

1944 herby miast, seria kasowana, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
30 PLN
SOLD
9051

1944 znaczki Pułaski i Kościuszko na poleconej karcie pocztowej z szarym znakiem opłaty, skasowana 3.XI w pierwszym dniu obiegu, gwarancja.

Fi.23-24, Cp26
260 PLN
9052

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta i kasowana w parce gwarancja.

Fi.23-24
250 PLN
9053

1944 25-lecie AGH w Krakowie, gwarancja.

Fi.26
40 PLN
SOLD
9054

1944 święto artylerii, znaczek czysty i kasowany w parce, gwarancja.

Fi.27
90 PLN
9055

1944 wystawa filatelistyczna - Dni Morza, pasek znaczków z bloku 4, gwarancja.


360 PLN
9056

1944 Niebieski 'lis" na druku bibliotecznym przesłanym 28.XI; znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy). doklejane były one wyłącznie na przesyłkach doręcznych tego dnia, bardzo rzadki walor, gwarancje: Krawczyk, Schmutz.

Fi.Ib
600 PLN
9057

1944 karta wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach, nakład 579 sztuk; na odwrocie fragmenty kasowników wystawowych i stempel olimpijski, gwarancja.

Fi.Cp 7x1
130 PLN
SOLD
9058

1944 Neubrandenburg - karta pocztowa Gryf wysłana 25.I do obozu IID, gwarancja.

Fi.Cp1
120 PLN
SOLD
9059

1944 Święto artylerii - karta pocztowa - zaproszenie na obchody Barbarki - przesłana 3.XII, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy uruchomienia poczty obozowej, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp27
300 PLN
9060

1944 karta z serii herby miast - Kraków, znak opłaty w kolorze oliwkowym, skasowana grzecznościowo 15.XII, dodatkowo stempel okolicznościowy z okazji rocznicy uruchomienia Poczty Obozowej, gwarancja.

Fi.Cp25
60 PLN
9061

1944 blok z okazji rocznicy obrony Warszawy, lewy dolny róg zagięty, gwarancja.

Fi.bl. 7
200 PLN
9062

1944 blok z okazji wystawy filatelistycznej ze stemplem okolicznościowym wystawy, gwarancja.

Fi.bl. 3
500 PLN
9063

1944 nalepki "Lis" w kolorze pomarańczowym i niebieskim.

Fi.Ia, Ib
340 PLN
9064

1944 wystawa filatelistyczna - Neubrandenburg, znaczki z bloku 3, w czworobloku jeden znaczek uszkodzony w widoczny na skanie sposób, jeden dołożono ekstra, atrakcyjnie niska cena, gwarancja.


200 PLN
9065

1944 list z obozu z wyciśniętym medalem olimpiady obozowej.


500 PLN
9066

1944 Gross Born, próbny odcisk suchej pieczęci olimpijskiej, stosowanej na korespondencji - także tej wychodzacej poza obóz.


160 PLN
9067

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.


150 PLN
9068

1944 rocznica śmierci gen.Władysława Sikorskiego, znaczek z bloku 1, gwarancja.


400 PLN
9069

1944 NEUBRANDENBURG, wzór ilustracji karty wielkanocnej projektu Bolesława Malisza, rytowanej przez Wacława Bulzackiego (inicjały autorów na dole po prawej), tak zdobiona karta była stosowana także w Gross Born.


300 PLN
9070

1944 banknot z oflagu II.D, emitowany przez bank obozowy.


160 PLN
9071

1945 500 rocznica bitwy pod Warną, gwarancja i fotoatest.

Fi.I
7 000 PLN
9072

1945 grafika obozowa.


220 PLN
9073

1979 wydawnictwo polonijne.


35 PLN
SOLD