The new auction will start soon

Auction 19. Other

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10988

1923 znaczek kwestarski Polskiego Czerwonego Krzyża.


50 PLN
10989

1930 znaczki kwestarskie na dom Chopina w Żelazowej Woli.


100 PLN
SOLD
10990

1930 zbiór winietek kwestarskich o tematyce pożarniczej, różny stan zachowania.


150 PLN
10991

1930 zbiór 14 winietek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.


140 PLN
10992

1930 widokówka ze stemplem "Skrzynka okrętowa s.s. Gdansk".


150 PLN
10993

1930 winietka o tematyce sportów konnych - zawody w Gnieźnie.


60 PLN
SOLD
10994

1931 znaczki kwestarskie na Instytut Radowy im. Marii Skłodowskiej Curie, różny stan zachowania.


90 PLN
10995

1932 zbior winietek kwestarskich na rzecz powodzian w Małopolsce, różny stan zachowania.


50 PLN
10996

1935 Kartka z widokiem mauzoleum Władysława Warneńczyka ofrankowanz znaczkiem z takim samym widokiem. Piękna karta maximum.


500 PLN
10997

1935 Seria znaczkow bułgarskich wydana z okazji 490. rocznicy bitwy pod Warną.


40 PLN
SOLD
10998

1935 znaczki kwestarskie z wizerunkiem Henryka Sienkiewicza.


60 PLN
10999

1941 znaczki z pustopolami, górny znaczek przedstawia samolot Boulton Paul Defiant ze znakami polskiego dywizjonu z okresu walk o Anglię.


90 PLN
11000

1948 znaczek opłaty miejskiej magistratu m. Wrocławia.


40 PLN
11001

1948 zbiór znaczków opłaty magistrackiej w Warszawie.


120 PLN
11002

1949 znaczek kwestarski na Fundusz stypendialny im. Fryderyka Chopina.


50 PLN
SOLD
11003

1958 kartka okolicznościowa z okazji odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina, znaczki kwestarskie na fundusz im. Fr. Chopina.


200 PLN
SOLD
11004

1958 znaczek Totalizatora Sportowego rytowany przez Słanię.


80 PLN
11005

1960 wydawnictwo polonijne.


40 PLN
SOLD
11006

1960 Polonica - seria amerykańskich znaczków z Ignacym Janem Paderewskim, skasowana 8.X w pierwszym dniu obiegu na specjalnej karcie z faksymilą podpisu.


70 PLN
SOLD
11007

1960 poczta harcerska, znaczek z dopłatą na pomoc dzieciom z Agadiru w Maroku.


10 PLN
SOLD
11008

1960 czworoblok winietek wydanych przez Polski Komitet Olimpijski na fundusz olimpiady Rzym 1960.


35 PLN
11009

1960 winietki wydane z okazji wystawy filatelistycznej w Warszawie.


20 PLN
SOLD
11010

1961 wydawnictwo polonijne.


40 PLN
SOLD
11011

1962 Polonica - znaczek na kopercie skasowany 12.III w Londynie stemplem okolicznościowym z okazji wystawy POLPHILEX '62.


60 PLN
SOLD
11012

1962 Polonica - karnet wydany z okazji wystawy znaczków "Józef Piłsudski i Jego epoka w polskiej filatelistyce" z podpisami zarządu Związku Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.


60 PLN
SOLD
11013

1963 arkusik z winietkami z okazji wystawy filatelistycznej we Wrocławiu.


40 PLN
11014

1964 wydawnictwo polonijne.


30 PLN
SOLD
11015

1964 wydawnictwo polonijne.


55 PLN
SOLD
11016

1964 arkuisk z winietkami okolicznościowymi wystawy filatelistycznej w 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.


30 PLN
11017

1964 Karnet z nalepkami rytowanymi przez Czeslaw Słanię.


200 PLN
11018

1964 arkusik winietek wydanych przez PKOl z okazji olimpiady w Tokio.


30 PLN
11019

1964 arkusik z winietkami z okazji wystawy filatelistycznej w Lublinie.


40 PLN
SOLD
11020

1965 25-lecie bitwy o Wielką Brytanię - wydawnictwo polonijne.


35 PLN
SOLD
11021

1965 wydawnictwo polonijne.


40 PLN
11022

1965 arkusik z winietkami z okazji wystawy filatelistycznej we Wrocławiu.


20 PLN
11023

1965 arkusik z winietkami z okazji wystawy filatelistycznej w Szczecinie.


25 PLN
11024

1966 wydawnictwo polonijne.


50 PLN
SOLD
11025

1966 wydawnictwo polonijne.


30 PLN
11026

1966 wydawnictwo polonijne.


35 PLN
SOLD
11027

1966 wydawnictwo polonijne.


40 PLN