The new auction will start soon

Auction 19. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10475

1918 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.17, gwarancja i opis De Jullien, Mikstein, Gryżewski.

Fi.D5
Mi.P4 
2 400 PLN
10476

1919 lokalne prowizoria dopłat - przekaz pocztowy z Radomia nadany 13.IX do Szczucina, na odwrocie znaczki opłaty użyte jako znaczki dopłaty z prowizorycznym stemplem "SZCZUCIN" zamiast stempla PORTO, zwraca uwagę nietypowy stempel z numerem okręgu.

Fi.79B
Mi.83 
200 PLN
10477

1919 Andrychów 2.VIII lokalny znaczek porta użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Kęt Galicyjskich, gwarancja.


80 PLN
10478

1919 Kraków 1 11.VI lokalne znaczki porta użyte na odwrocie przekazu pieniężnego z Suchej, gwarancja.


80 PLN
10479

1919 Lisko 18.VII lokalny znaczek opłaty użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Ropienki, gwarancja.


80 PLN
10480

1919 Skawina 16.IX lokalny znaczek dopłaty użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Zagórza, gwarancja.


150 PLN
10481

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1 - znaczki ostemplowane na kopercie 26.V, zwraca uwagę ciekawy datownik.

Fi.Pd8-11
40 PLN
10482

1919 lokalne prowizoria dopłat - Kraków 14 (Podgórze) - znaczki ostemplowane na kopercie 24.VI

Fi.Pd12-19
50 PLN
10483

1919 lokalne prowizoria dopłat - Kraków 14 (Podgórze) - znaczki ostemplowane na kopercie 24.VI

Fi.Pd20-27
25 PLN
10484

1919 róg obfitości, czarna próba marginesowa znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

Fi.D20 P
400 PLN
10485

1919 list ze lokalnym znaczkiem dopłaty Bielska.


80 PLN
10486

1919 lokalne nadruki PORTO z Cieszyna na wycinkach.


60 PLN
10487

1921 wydanie prowzoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, znaczek za 20/10 Mk. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Łaszkiewicz, Schmutz.

Fi.D34 No
400 PLN
10488

1921 znaczek z błędem "drugie A w DOPŁATA cienkie".

Fi.D33 B14
25 PLN
SOLD
10489

1921 wydanie prowizoryczne, lewy znaczek z błędem "nikła kropka", znaczki drukowana na różnej wysokości.

Fi.D33 B15
50 PLN
10490

1921 wydanie prowzoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, fałszerstwa nadruków, gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

Fi.D32-36
120 PLN
10491

1924 różne usterki ząbkowania na znaczkach kasowany.

Fi.ex.D54-64
Mi.ex.P54-64 
45 PLN
10492

1926 obowiązkowa dopłata 1 gr. na bezrobotnych, list polecony wysłany 18.V z miejscowości Kodeń do Białej Podlaskiej, przy otwieraniu listu uszkodzono dwa znaczki.

Fi.D65I, 208I, 209I
Mi.P65I, 236I, 237I&
30 PLN
10493

1926 kartka z Brukseli z stemplem dopłaty T i znaczkami dopłaty.

Fi.D68, D70
40 PLN
10494

1927 kartka z wirnikiem "Korzystajcie z poczty lotniczej"

Fi.D71
80 PLN
10495

1934 dolny prawy znaczek z błędem "brak kropki po R".

Fi.D91t
100 PLN
10496

1934 dolny prawy znaczek z błędem "brak kropki po GR".

Fi.D91t
100 PLN
10497

1934 środkowy górny znaczek z błędem "23 zamiast 25".

Fi.D91y
100 PLN
SOLD
10498

1934 lewy znaczek z błędem "23 zamiast 25".

Fi.D91y
100 PLN
10499

1936 kartka z Poznania do Warszawy ze znaczkiem dopłaty.

Fi.D69
70 PLN
10500

1937 list do prof. Ludwika Sawickiego odkrywcy Biskupina.

Fi.D89
57 PLN
SOLD
10501

1945 blok legitymacyjny.

Fi.D101
25 PLN
SOLD
10502

1945 blok legitymacyjny.

Fi.D101
25 PLN
SOLD
10503

1945 blok legitymacyjny.

Fi.D101
25 PLN
10504

1945 list nadany 28.VII w Chorzowie, opłacony znaczkami wycofanymi z obiegu, urząd nadawczy nie zwrócił przesyłki do nadawcy, ale przesłał ją dalej, dopłatę pobrano od odbiorcy w Poznaniu; cenzura nr.1893.

Fi.D101, 343
Mi.P101, 384 
100 PLN
10505

1945 blok legitymacyjny.

Fi.D100
25 PLN
SOLD
10506

1946 blok legitymacyjny.

Fi.D107
25 PLN
10507

1948 kartka z Pabianic do Łodzi, gwarancja.

Fi.D107
50 PLN
10508

1949 blok legitymacyjny.

Fi.D112
35 PLN
10509

1949 blok legitymacyjny.

Fi.D111
25 PLN
10510

1950 kartka ze Stalowej Woli (prowizoryczny datownik - poniemiecki) do Krakowa.

Fi.D119
80 PLN
10511

1961 kartka z Warszawy do Polanicy Zdroju, dopłatę pobrano za Poste Restante.


40 PLN
10512

1964 kartka z Ciechocinka do Kielc z stemplem dopłaty.


20 PLN
10513

1969 kartka z Torunia do Pisza.


30 PLN
10514

1989 znaczek z prowizorycznym stemplem dopłata.

Fi.Pd 23
30 PLN
SOLD