The new auction will start soon

Auction 19. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9258

1944 Wodzowie, 25 gr. (Traugutt) parka na liście wysłanym 15.IX przez Powiatową Radę Narodową w Kraśniku do Lublina, znaczki unieważnione datownikiem przedwojennym z usuniętym napisemi, dodatkowo stempel kauczukowy z nazwą miejscowości, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380 
3 000 PLN
9259

1944 Wodzowie, oryginalnie kasowana seria (opisane kasowniki Kraśnik Lubelski, Lubartów, Przemyśl), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
480 PLN
SOLD
9260

1944 Komplet nowodruków w arkusikach wykonanych w 1979 roku.

Fi.339-41 ND
300 PLN
9261

1944 wodzowie, seria w parkach, znaczek za 50 gr z podwójnym ząbkowaniem pionowym, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-82 
770 PLN
SOLD
9262

1944 Wodzowie, 50 gr. i 1 zł na liście poleconym nadanym 9.IX w Lubartowie adresowanym do "Polskiego Radja Lublin dział poszukiwań rodzin zaginionych", przedwojenny datownik i erka (stempelek), przesyłka ocenzurowana; bardzo wczesna przesyłka - znaczki wprowadzono do obiegu 7.IX - w pięknym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382 
2 800 PLN
9263

1944 Wodzowie, znaczki grzecznościowo stemplowane na całostce, gwarancja.

Fi.340, 341
Mi.381, 382 
270 PLN
9264

1944 Wodzowie, 1 zł - brak perforacji pionowej z lewej strony (11 zn.) na liście !!! piękna frankatura wielokrotna, miejscowy list polecony nadany jako pilny 14.IX w Lublinie, adresowany do Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, adnotacje pocztowe; w pełnym tego słowa znaczeniu, unikalny walor, gwarancja Krawczyk.

Fi.341s, 341
Mi.382 
3 300 PLN
9265

1944 Wodzowie, znaczek z błędem "duża głowa" z oryginalnego obiegu ze stemplem Hrubieszowa, gwarancja Miszczak.

Fi.341t
Mi.382 
500 PLN
9266

1944 Goznak, 25 gr. wielokrotna frankatura, list z Frysztaka Krośnieńskiego wysłany 12.I.45 po wycofaniu znaczków z obiegu !!! Poczta przeoczyła ten fakt i nie naliczyła dopłaty; znaczki unieważnione przedwojennym datownikiem; przesyłka sprawdzona przez cenzurę wojskową nr.173.

Fi.342
Mi.383a 
250 PLN
9267

1944 list z Lublina nadany 31.10. do Pruchnika z cenzurą wojskową nr 10.

Fi.342
Mi.383 
400 PLN
9268

1944 Goznak, dolny lewy znaczek z błędem "zniekształcone Z".

Fi.343t
Mi.384 
50 PLN
9269

1944 Goznak, górny prawy znaczek z błędem "A w POLSKA z kropką z boku", dolny lewy znaczek z błędem "kropka nad P w POLSKA", gwarancja.

Fi.343
Mi.384 
60 PLN
9270

1944 Goznak, 50 gr. wielokrotna frankatura, list z Warszawy (prowizoryczny kasownik U.P.T. Warszawa) wysłany przed 17.I.1945 !!! radzieckie kasowniki poczty polowej 15 i 16 stycznia.

Fi.343
Mi.384 
150 PLN
9271

1944 list polecony z prowizorycznymi stemplami Jarosławia i stemplem cenzury wojskowej nr 179 na odwrocie, koperta podocinana i zagięta połowa tyłu koperty.

Fi.343
Mi.384 
60 PLN
9272

1944 KRN - wydanie przedrukowe, osiemnastoblok - część znaczków z nominałem 1 zł. na dole znaczka, katalogowane błędy na poz.6, 7, 16, 18, 19, 25, 26, 29, gwarancja. 12420

Fi.344x B5,6,10-15
Mi.386 
600 PLN
9273

1944 I rocznica KRN - frankatura wielokrotna, strona adresowa listu poleconego wysłanego 15.II.1945 z Jadowa do Klarysewa, bardzo dekoracyjne prowizorium.

Fi.344
Mi.386 
290 PLN
SOLD
9274

1944 znaczek z błędem "ścięta kropka po R".

Fi.344 B20
Mi.386 
30 PLN
SOLD
9275

1944 K.R.N. parka znaczków z nominałem 1 zł. na dole znaczka i błędem na górnym znaczku z poz.11 "przerwa w 3" i dodatkowym przerwy w dolnej lewej kresce przesuniętej ze znaczka poniżej, gwarancja Krawczyk. 12351

Fi.344x B7
180 PLN
9276

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu, odbitka kontrolna-próba typu 1 z poz.21 arkusza, na różowopomarańczowym papierze, po prawej sklejone rozdarcie, gwarancja.

Fi.VII P
150 PLN
9277

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu, odbitka kontrolna-próba rzadszego typu 2 - kwadratowa kropka z poz.22 arkusza, na różowopomarańczowym papierze, gwarancja.

Fi.VII P
500 PLN
9278

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu znaczek za 50 gr./20 gr. z nadrukiem typu 1 z poz.10, oznaczeniem walca, i błędem "uszkodzone r", gwarancja Schmutz.

Fi.X
300 PLN
9279

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu znaczek za 50 gr./20 gr. z nadrukiem typu 1 z poz.20, gwarancja Schmutz.

Fi.X
160 PLN
SOLD
9280

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu znaczek za 50 gr./1.20 zł. z nadrukiem rzadszego typu 2 - kwadratowa kropka, z poz.45, gwarancja Muller, Schmutz.

Fi.XIXb
240 PLN
9281

1945 zabytki Krakowa, parka prób w kolorze czerwonym znaczka za 50 gr., gwarancja.

Fi.262 P
Mi.393 
100 PLN
9282

1945 Wodzowie, seria stemplowana grzecznościowo na odwrocie całostki, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-82 
420 PLN
9283

1945 list z prowizorycznym stemplem NOWOTANIEC i stemplem cenzury wojskowej nr. 39 na odwrocie.

Fi.342
Mi.383 
400 PLN
9284

1945 list polecony z niemiecką R-ką z Sokołowa Małopolskiego ze stemplem cenzury wojskowej nr 239 na odwrocie.

Fi.343
Mi.384 
180 PLN
9285

1945 list polecony z Radomia ze stemplem cenzury wojskowej nr 297 na odwrocie. Użyto kopertę GG, bardzo rzadki przypadek dwukrotnego odciśnięcia tego samego stempelka cenzury, gwarancja.

Fi.343
Mi.384 
190 PLN
9286

1945 list polecony z stemplami prowizorycznymi Lidzbarka i stemplem cenzury wojskowej nr 313 na odwrocie.

Fi.343
Mi.384 
190 PLN
SOLD
9287

1945 list z Jędrzejowa ze stemplem cenzury wojskowej nr 719 na odwrocie, obcięta koperta.

Fi.343
Mi.384 
120 PLN
9288

1945 list z Kielc ze stemplem cenzury wojskowej nr 707 na odwrocie.

Fi.343
Mi.384 
120 PLN
9289

1945 polecony list z Leska z cenzurą wojskową nr 178, gwarancja.

Fi.344
Mi.386 
400 PLN
9290

1945 list polecony z Rembertowa ze stemplem cenzury wojskowej nr 367 na odwrocie, gwarancja.

Fi.344
Mi.386 
400 PLN
9291

1945 seria wydań rocznicowych na wycinku.

Fi.344-46
Mi.386-88 
30 PLN
SOLD
9292

1945 list polecony z prowizorycznym kasownikiem Niska i stemplem cenzury wojskowej nr 178 na odwrocie, gwarancja.

Fi.346
Mi.388 
250 PLN
9293

1945 list polecony z niemiecką R-ką z Niska i stemplem cenzury wojskowej nr 273 na odwrocie, oberwany brzeg koperty.

Fi.346
Mi.388 
150 PLN
9294

1945 filatelistyczna kartka polecona z Lublina ze stemplem cenzury wojskowej nr 11, gwarancja.

Fi.347
Mi.389 
350 PLN
9295

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek na wycinku.

Fi.347ab
Mi.389 
160 PLN
9296

1945 rocznica Powstania Styczniowego, parka z dolnym narożnikiem arkusza, zagiety margines aby pokazć napis na rewersie "Lublin/Chopinstr. 9".

Fi.347a
Mi.389 
440 PLN
SOLD
9297

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym z błędem na poz.12 "kreseczka nad T", gwarancja i opis.

Fi.347ab
Mi.389 
120 PLN