The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 19. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9108

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nogradveroce, formularz wysłany 26.X z obozu do Chęcin, przeadresowany do Wolicy, gdzie również nie odnaleziono adresata, przesłany do PCK w Kielcach; karta pionowo złamana; bardzo dekoracyjna całość.


220 PLN
9109

1939 Marganiec - obóz jeniecki dla polskich zołnierzy w ZSRR, karta pocztowa wysłana 29.XI z Niepołomic do RGO w Krakowie z zapytaniem o los męża przebywającego w tym obozie; karta pionowo zgięta. Grupę polskich jeńców wojennych, skierowano (na podstawie umowy między NKWD, a Ludowym Komisariatem Metalurgii Żelaza) do kopalń żelaza i wapienia na Ukrainie, wchodzących w skład Zjednoczenia "Nikopol-Marganiec".


250 PLN
9110

1939 Kozielsk - pierwszy list z niewoli !!! napisany 29.XI adresowany do Lublina, a w razie niemożliwości doręczenia podano drugi adres w Krakowie, z treści listu pomimo tragicznych okoliczności przebija pewien optymizm: "... do mego powrotu..." , "... wszystko zakończy się pomyslnie!"; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


1 400 PLN
9111

1939 Starobielsk - pierwsza wiadomość z niewoli !!! karta pocztowa wysłana 30.XI adresowana do Warszawy, karta dwukrotnie złożona, podklejana. Pomimo pewnych, drobnych niedoskonałości, całość ta jest wymownym świadectwem jednej z największych polskich tragedii.


1 000 PLN
9112

1939-1941 zestaw 3 przesyłek adresowanych do marynarza Stanisława Siomy, służącego na statkach s/s "Śląsk", a następnie s/s "Hel"; pierwsza karta wysłana z Czerwonego Krzyża w Szwajcarii z prośbą o "danie znaku życia", a dwie następne to podziękowania za paczki od przyjaciela przebywającego w niemieckiej niewoli.


350 PLN
9113

1939 list z Dąbrowy k. Będzina do obozu internowania na Węgrzech, gwarancja.


100 PLN
9114

1939 kartka z internowania w Rumunii.


50 PLN
SOLD
9115

1939 kartka z Dąbrowy Górniczej do obozu iternowania na Węgrzech, gwarancja.


70 PLN
9116

1939 list z zarządu obozów jenieckich w Berlinie do żony jeńca.


80 PLN
9117

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
90 PLN
SOLD
9118

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
35 PLN
9119

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii, komplet dwóch czteroznaczkowych arkusików.

Fi.1+2 Ark.
550 PLN
9120

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.2
60 PLN
9121

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.2
20 PLN
9122

1940 kartka przedrukowa z Sędziszowa do obozu dla internowanych osob narodowości niemieckiej w Asch.

Fi.Cp 2
250 PLN
9123

1940 Griazowiec - obóz NKWD, do maja 41 roku przebywało w nim mniej niż 400 jeńców, karta pocztowa wysłana 3.XI ze Lwowa przez prof. Jakuba W.Parnasa adresowana do profesora Włodzimierza Missiuro. Nadawca listu prof.Parnas był światowej sławy biochemikiem, przepowiadano mu nawet Nobla. Do 1941 roku kierował na UJK we Lwowie zakładem Chemii Lekarskiej, ewakuowany do ZSRR, w 1943 roku dzięki osobistej interwencji Stalina przeniesiony do Moskwy. Organizował produkcję chemiczna na potrzeby wojska, w latach 1943-48 kierownik Instytutu Chemii Biologicznej i Lekarskiej Akademii Nauk Medycznych ZSRR. W 1948 aresztowany i uwięziony na Łubiance. Jako osoba o szerokich horyzontach i ukształtowana w niepodległej Polsce "nie pasował" do socjalistycznej rzeczywistości ZSRR, a po wojnie jego talent i wiedza nie były już dla Generalissimusa tak istotne. Zmarł na "zawał serca" w 1949 roku. Adresatem listu jest również znany naukowiec, założyciel Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. W Instytucie Badawczym Techniki Lotniczej, kierował pracownią lotniczo-lekarską, zajmował się związkami pomiędzy medycyną, fizjologią i sportem.


3 000 PLN
9124

1940 karta pocztowa wysłana 18.IV z Bukaresztu przez Odessę do Lwowa, fragment treści: "... Stasia i Lonio są w Brześciu ... zatrzymani tam z tego powodu, że chcieli sie udać do Warszawy. ... Być może można ich umieścić na tą listę zamiany ludności, co będzie rozpatrywać komisja Niemiecko Sowiecka.", historyczne świadectwo dramatycznych polskich losów.


200 PLN
9125

1940 Oflag IIA - zestaw 7 przesyłek, każda z innym stempelkiem cenzury (2, 3, 4, 7, 8, 9 ,10).


200 PLN
9126

1940 Internowanie na Litwie - obóz Kalvarija (Kalwaria), list do obozu wysłany 31.I z miejscowości Świsłocz - znajdującej się na terenach zajętych przez Sowietów 17 września; stempelek cenzury litewskiej; bardzo ciekawy obieg; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


900 PLN
9127

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs - formularz wysłany 24.IV, adresowany do Stalagu XIIIA, omyłkowo skierowany do Stalagu XVIIC, następnie przesłany prawidłowo; liczne stemple i cenzury; karta wzdłuż zgięta; bardzo dekoracyjna całość o pięknym obiegu.


300 PLN
9128

1940 Oflag IIA - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża, odcinek 2, wysłany w kwietniu do Torunia.


45 PLN
9129

1940 Stalag IIA - listownik wysłany 11.V z obozu do Częstochowy, ciekawy informacyjny stempel obozowy, cenzura.


40 PLN
9130

1940 Oflag IIC - listownik część na odpowiedź, przesłana 7.X z Krakowa.


40 PLN
9131

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy zatrudnieni byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; karta pionowo zgięta.


260 PLN
9132

1940 kartka z Piotrkowa do Ulbroki, obozu internowania na Łotwie. Gwarancja.


900 PLN
9133

1940 Kartka z Warszawy do obozu internowania na Litwie. Gwarancja.


900 PLN
9134

1940 kartka ze Stalagu IVA z akwarelką i opłatkiem.


400 PLN
9135

1940 zestaw ośmiu kopert i kart z obozów jenieckich, każda cenzura inna.


120 PLN
9136

1940 zestaw 6 kopert z Oflagu XC, każda cenzura inna.


100 PLN
9137

1940 zestaw 9 kopert i kart z oflagu XIIA, każda cenzura inna.


150 PLN
9138

1940 kartka z Biłgoraja do obozu internowania w Rumunii.


80 PLN
9139

1940 kartka PCK do obozu internowania na Węgrzech, gwarancja.


220 PLN
9140

1940 kartka Rumuńskiego Czerwonego Krzyża do obozu dla internowanych Polaków.


220 PLN
9141

1940 kartka pocztowa z Kopyczyńcow k. tarnopolaa do obozu internowania na Węgrzech.


152 PLN
SOLD
9142

1940 kartka z obozu internowania na Węgrzech do Rosji.


95 PLN
SOLD
9143

1941 Obozy dla Polaków internowanych na terenie Francji "Vichy" i w Afryce Francuskiej, karta świąteczna - ilustracja wg drzeworytu Witolda Januszewskiego - wydana przez Polską YMCA udzielającą pomocy rodakom osadzonym w tych obozach; bardzo rzadki walor w idealnym stanie zachowania.


400 PLN
9144

1941 Kartka z Jarosławia do Kozielska II. Gwarancja.


800 PLN
9145

1941 kartka z Oszmian do obozu internowania na Łotwie.


800 PLN
9146

1941 trzy różne karty od internowanego na Węgrzech do rodziny w Sędziszowie z lat 1941-42.


200 PLN
9147

1941 zestaw 10 listow i kart z obozów jenieckich, każda cenzura inna.


150 PLN