The new auction will start soon

Auction 19. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8520

1936 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 36-79-1-B4, wysłana 13.IX z Wrocławia.


Mi.P236 
30 PLN
8521

1938 Ziemie Zachodnie, list polecony wysłany z Hanoweru do Wrocławia, znaczki przez przeoczenie nie zostały unieważnione, skasowano je specjalnym stemplem 3.V w urzędzie Wrocław 5, bardzo ciekawa, dekoracyjna całość.


Mi.656, 657 
200 PLN
8522

1938 Wrocław - zbiór wirnikow propagandowych.


70 PLN
SOLD
8523

1939 stempel prowizoryczny Gdyni.


60 PLN
SOLD
8524

1939 Podhajce - frankatura mieszana polsko rosyjska, całość inspirowana filatelistycznie.


80 PLN
SOLD
8525

1939 rosyjskie znaczki skasowane grzecznościowo polskim datownikiem Kowel 1.


80 PLN
8526

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.X z Grodźca do Zalesia Bialskiego, kasownik odbiorczy Biała Podlaska i rzadko spotykany na terenie Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT, dekoracyjna całość.


Mi.746, 515, 519&nbs
300 PLN
8527

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca adresowana do Warszawy, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem.


Mi.P229IF 
40 PLN
8528

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.VIII z Łodzi adresowana do Poznania, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.


Mi.P226I 
40 PLN
8529

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z Sierszy, bardzo rzadko spotykany walor filatelistyczny.


300 PLN
8530

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony, wysłany 25.IX z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy.


Mi.747, 512, 518&nbs
120 PLN
8531

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, miejscowy list polecony wysłany 12.I z Katowic, kasownik okolicznościowy z okazji Dnia Znaczka (saperzy budujący most), stempel odbiorczy.


Mi.751, 753, 754, 75
50 PLN
SOLD
8532

1942 Ziemie Północne, karta pocztowa wysłana 11.VII ze Szczecina adresowana do Kielc, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.


Mi.787, 794 
50 PLN
8533

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa przesłana miejscowo 1.II w Poznaniu, okolicznościowy wirnik.


Mi.P312a/08 
40 PLN