The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 19. Pre-stamp period

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7299

1800 list z treścią nie datowany z rosyjskim stemplem Wilna.


1 500 PLN
7300

1811 Księstwo Warszawskie, tzw. ceduła furmańska o wartości 6 groszy, wystawiona 9.XI, lewa strona podklejana; dokument nieczęsto spotykany.


405 PLN
SOLD
7301

1812 Księstwo Warszawskie, Wyprawa na Moskwę - list wysłany 21.XI z Rydzyny adresowany do pułkownika Ignacego Ferdynanda Stokowskiego, dowódcy 1 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, która to jednostka przez pewien czas w Rosji stanowiła eskortę Napoleona, oficer ten w uznaniu swych załug otrzymał od Cesarza w 1811 roku tytuł barona (tylko 17 Polaków otrzymało podobne wyróżnienie).


500 PLN
7302

1816 list z treścią z Gdańska do Bordeaux.


600 PLN
7303

1830 list z Lublina do Warszawy.


40 PLN
7304

1830 po, "K:K:ABSATZ/POST AMT/TARNOW" lakowa pieczęć pocztowa z godłem, wyjątkowo dobrze zachowana, na odwrocie listu urzędowego (treść wycięto. dzięki czemu pieczęć pozostała nienaruszona). Pod skrzydełkiem listu druga pieczęć w stanie idealnym; dodatkowo lakowa pieczęć urzędowa: "TARNOVIENSIS ...IGILLUM OFFI... DEPOSITORIUM C:R: FORI NOBIL" w nienagannym stanie. Bardzo ciekawy i rzadki dokument pocztowy.


300 PLN
7305

1832 koperta z listem z Niska do Przemyśla.


260 PLN
SOLD
7306

1833 list z Włoszczowej wysłany 18.XI adresowany do Kielc, jednowierszowy stempel nadawczy w ramce odbity w czarnym kolorze, przekreślony adres.


150 PLN
7307

1834 list z treścią z Lublina do Kurowa.


45 PLN
SOLD
7308

1834 list z warszawy do Lwowa ze stempelkiem Pologne.


70 PLN
7309

1834 list z Liska do Wiednia.


70 PLN
SOLD
7310

1835 List z treścią z Warszawy do Francji, liczne adnotacje i stemple tranzytowe, piękna przesyłka.


300 PLN
7311

1839, niebieski kasownik - Tarnów - na liście wysłanym 20.III do Lwowa, na odwrocie ładnie odbity kasownik odbiorczy, adnotacje pocztowe, gwarancja Adamczyk.


100 PLN
7312

1840 list z Łobrzenicy.


25 PLN
7313

1840 list Nowego Miasta do Łodzi.


61 PLN
SOLD
7314

1841 list z Jarosławia do Przemyśla.


50 PLN
7315

1842 list z Chmielnika do Radomia przez Kielce.


120 PLN
SOLD
7316

1842 list z Rzeszowa do Przeworska.


40 PLN
SOLD
7317

1844, list wysłany 14.III z Nieświerza do Charkowa - stempel nadawczy na odwrocie - adresowany do Stefana Rejtana.


50 PLN
7318

1844 list z Sambora do Przemyśla.


60 PLN
7319

1844 list z Łobrzenicy do Bydgoszczy.


30 PLN
7320

1845, list z Kalisza wysłany 28.X, adresowany do Soczewki, kasownik z ozdobnikiem (odmiana "K z kreską"), najwcześniejsza znana data użycia (!) - literatura podaje rok 1849; adnotacja pocztowa o wysokości opłaty 16 1/2; list prywatny z pełną treścią, pochodzi ze zbiorów M.A.Bojanowicza, opatrzony jego faksymilą.


300 PLN
7321

1849 list z Żarek do Częstochowy.


80 PLN
SOLD
7322

1850 po, list wysłany z Koźmina (Kozmin) 12.VI adresowany do Krotoszyna (Krotoschin), na froncie listu stempelek listonosza "Jacobi", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej i kasownik odbiorczy .


30 PLN
7323

1851 list z Sanoka do Tarnowa.


40 PLN
7324

1853 list wysłany 26.IV z Sambora poprzez Przemyśl przesłany do Przeworska.


60 PLN
7325

1853 list zagraniczny w kopercie wysłany z Warszawy 15.II, adresowany do Clermont-Ferraud, przesyłka od Wrocławia podróżowała koleją przez Berlin, Minden i Deutz (stemple ambulansowe); stemple kraju nadejścia listu: "AUS RUSSLAND" i "PRUSSE - VALENCIENNES", tranzytowy Paryż i odbiorczy 20.II, adnotacje pocztowe (porta), piękny obieg.


400 PLN
SOLD
7326

1853 list wysłany z Nowego Sącza 30.IX poprzez Bochnię i Gdów, zwraca uwagę odwrócone położenie nazwy miesiąca w stemplu Bochni, ciekawe.


60 PLN
7327

1855 list z Buska do Radomia.


80 PLN
7328

1857 list z Wadowic.


30 PLN
7329

1857 list z Podgórza do Tarnowa.


30 PLN
7330

1857 około, strona adresowa listu wysłanego 10.II ze Zwierzyńca do Warszawy, stempelek własnościowy.


50 PLN
SOLD
7331

1858 list z Gdowa do Krakowa.


30 PLN
7332

1858 list pieniężny z Warszawy do Czortowca, adnotacje pocztowe i lakowa pieczęć pocztowa na odwrocie.


600 PLN
7333

1863 kwit pocztowy na przeslane do Warszawy 5 rubli srebrem.


80 PLN
SOLD
7334

1863 list z Wiśnicza do Porąbki przez Brzesko i Bochnię.


40 PLN
SOLD
7335

1864 polecony list z Sambora do Drohobycza.


80 PLN
7336

1867 list z Łopatyna do Lwowa.


30 PLN
SOLD