The new auction will start soon

Auction 18. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4951

1919 wydanie w walucie koronowej, miejscowy list polecony wysłany 25.XI w Tarnowie, zwraca uwagę ręczne oznaczenie polecenia przesyłki.

Fi.74B, 75B, 77B
Mi.78, 79, 81 
60 PLN
4952

1919 kartka ze Lwowa 3.III.19 do Siedlec ze stemplem cenzury wojskowej we Lwowie.

Fi.76A
Mi.68 
100 PLN
4953

1919 wydanie w walucie markowej, seria ząbkowana z odmianami.

Fi.85-96 B
Mi.101-114 
30 PLN
SOLD
4954

1919 wydanie w walucie markowej, cięta seria.

Fi.85-96 A
Mi.89-100 
600 PLN
4955

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czerwonym, załamania, gwarancja Schmutz.

Fi.92 P2
Mi.96 
40 PLN
SOLD
4956

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek za 1 mk. w kolorze szarolila, gwarancja.

Fi.92Bd
Mi.109 
45 PLN
SOLD
4957

1919 wydanie w walucie markowej, potrójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja i opis Schmutz.

Fi.94A Dpt
Mi.98 
180 PLN
4958

1919 wydanie w walucie markowej, 2,50 mk - frankatura pojedyncza, przekaz pocztowy na 1000 marek nadany 8.XI z Nieszawy do Łodzi, znaczek unieważniony prowizorycznym stemplem, dodatkowo pieczęć urzędowa UPT w Nieszawie.

Fi.95B
Mi.112 
200 PLN
4959

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 5 mk. w kolorze intensywnie czarnym na papierze kredowym, gwarancja Schmutz.

Fi.96 P4
Mi.100 
250 PLN
4960

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek z błędem "bomba przed koniem", gwarancja Krawczyk.

Fi.96s B
Mi.114 
50 PLN
4961

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek za 5 mk.

Fi.96 A
Mi.114 B 
65 PLN
SOLD
4962

1919 Wystawa Marek, czworoblok z poz. 7/18 w sektorze III z błędem nadruku na poz. 7 "brak górnego szeryfu w I", gwarancja.

Fi.102A
Mi.118B 
40 PLN
SOLD
4963

1919 I Polska Wystawa Marek, seria na wycinkach.

Fi.102-05B
Mi.118-22A 
15 PLN
4964

1919 Wystawa Marek, znaczek z usterką nadruku "brak prawej części szeryfu I", gwarancja.

Fi.102A
Mi.118B 
30 PLN
4965

1919 Wystawa Marek, znaczek z usterką nadruku "uszkodzone M w Marek", gwarancja.

Fi.102A
Mi.118B 
30 PLN
4966

1919 Wystawa Marek, parka z poz. 5-6 z sektora III z błędem nadruku na poz. 6 "wcięte dolne zakończenie lewej cyfry 5", gwarancja.

Fi.102A
Mi.118B 
30 PLN
SOLD
4967

1919 Wystawa Marek, czworoblok z poz. 7/18 z sektora III z błędem nadruku na poz. 7 "brak górnego szeryfu w I", gwarancja.

Fi.103A
Mi.119B 
40 PLN
SOLD
4968

1919 Wystawa Marek, parka znaczków z poz. 5-6 z sektora III z błędem nadruku na poz. 6 "wcięte dolne zakończenie lewej cyfry I", gwarancja.

Fi.103A
Mi.119B 
30 PLN
SOLD
4969

1919 Wystawa Marek, czworoblok z poz. 7/18 z sektora III z błędem nadruku na poz. 7 "brak górnego szeryfu I", gwarancja.

Fi.104A
Mi.120B 
45 PLN
SOLD
4970

1919 I Polska Wystawa Marek, znaczki ostemplowane okolicznościowo 8.V na przedrukowej karcie pocztowej wysłanej miejscowo w Warszawie.

Fi.104-106B
Mi.120-122B 
25 PLN
SOLD
4971

1919 Wystawa Marek, parka znaczków z poz. 5-6 z sektora III z błędem nadruku na poz. 6 "wcięte dolne zakończenie lewej cyfry 5", gwarancja.

Fi.104A
Mi.120B 
30 PLN
SOLD
4972

1919 Wystawa Marek, znaczek za 50+5 f. z nadrukiem formą I, fantastyczny walor o nakładzie jedynie 100 sztuk, znaczek z poz.18 i co za tym idzie, jak inne z góry arkusza, o nadruku przesuniętym w pionie, gwarancja Schmutz.

Fi.106 IA
Mi.122By I 
3 200 PLN
4973

1919 Wystawa Marek, znaczek z usterką nadruku "5-ki spłaszczone od dołu", gwarancja.

Fi.106A
Mi.122B 
30 PLN
4974

1919 Wystawa Marek, znaczek z usterką "prawe f bez kropki", gwarancja.

Fi.106A
Mi.122B 
25 PLN
4975

1919 Sejm Ustawodawczy, seria podstawowa na liście poleconym do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.107-9, 111-13
Mi.123-25, 127-29&nb
50 PLN
4976

1919 Sejm Ustawodawczy, seria z odmianami.

Fi.107-13
Mi.123-29 
20 PLN
4977

1919 Sejm Ustawodawczy, seria.

Fi.107-13
Mi.123-29 
15 PLN
4978

1919 Pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, 20 fen - "duży" Trąmpczyński - pojedyncza frankatura, list zagraniczny !!! wysłany 24.XII z Poznania do Wrocławia.

Fi.109
Mi.125 
80 PLN
4979

1919 Pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, 25 fen. - marszałek Piłsudski - frankatura wielokrotna, miejscowy list polecony nadany 4.VIII w urzędzie pocztowym Warszawa - Sejm, kasownik odbiorczy.

Fi.111
Mi.127 
60 PLN
SOLD
4980

1919 list polecony z Warszawy 12.7.19 do Czechosłowacji ze stemplem cenzury wojskowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, gwarancja.


150 PLN
4981

1919 kartka z Ostrowa 6.10.19 na formularzu niemieckiej poczty polowej do Niemiec ze stemplem cenzury "Dozwolone! Kontrola poczty w Ostrowie", gwarancja.


120 PLN
SOLD
4982

1919 list ze Stanisławowa 19.VII.19 do Złoczowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


200 PLN
4983

1919 list polecony z Pruchnika 11.VIII.19 ze stemplem cenzury wojskowej w Przemyślu, gwarancja.


150 PLN
4984

1919 uszkodzona kartka z Warszawy do Wrześni z rzadkim stemplem "Wolne od cenzury...".


120 PLN
4985

1919 kartka z Kołomyji do Jarosławia ze stemplem cenzury "Cenzura wojskowa/ Kołomyja".


100 PLN
SOLD
4986

1919 kartka ze Stanisławowa do Krakowa ze stemplem cenzury "Cenzura wojskowa/ Stanisławów", kartka lekko naddarta.


120 PLN
4987

1919 Telegram wysłany ze Lwowa do Lublina, odebrany 2.VI, ciekawy, niecodzienny walor.


40 PLN
4988

1919 Sprawa urzędowa wolne od opłaty pocztowej, list wysłany 6.IX z Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych, adresowany do Łomży.


50 PLN
4989

1919 Frankatura zastępcza - połówka bośniackiego znaczka dopłaty na liście wysłanym 10.II z Dąbrowy !!! Znaczek skasowany unarodowionym stemplem austro-węgierskiej poczty polowej na ładnej kopercie firmowej, gwarancja Esperantisto Filatelejo. Podręcznik Polskie Znaki Pocztowe opisuje użycie powyższych znaczków (s.757), piękny i niepowtarzalny walor.


Mi.P12 
800 PLN
4990

1920 wydanie dla całego obszaru Rzeczypospolitej, seria z odmianami.

Fi.97-101
Mi.107, 113, 115-17&
230 PLN
SOLD