The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 18. Foreign Postage on Polish territory

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4522

1852 I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany ze Stanisławowa 17.VII adresowany do Lwowa, firmowy niebieski stempelek nadawcy GEBRUDER CZUCZAWA, ozdobny kasownik odbiorczy, piękny walor w świetnym stanie zachowania.


Mi.4 
260 PLN
SOLD
4523

1857 (?) rosyjska koperta - całostka wysłana z Grodna 27.III adresowana do Adama Strawińskiego "w Mirowszczyźnie lub gdzie się znajduje", znak opłaty na klapie skasowany poprzez skreślenie.


Mi.U4A 
220 PLN
SOLD
4524

1862 (?) austriacki jasnoszary znaczek gazetowy (1,05 kr.) przesłany 5.IV na opasce adresowanej do Nowego Sącza, krótko cięty z prawej strony; wysoka wycena wg. katalogu Michel 400 Euro !!!


Mi.23a 
400 PLN
4525

1870 rosyjsa całostka wysłana z Wąchocka do Warszawy, datownik odbiorczy na odwrocie, koperta poplamiona i zagięta.


200 PLN
SOLD
4526

1883 Recepis nadawczy na telegram wysłany 17.II ze Stacji Telegraficznej w Tarnowie.


50 PLN
SOLD
4527

1883 VI wydanie Austrii - 5 kr. (typ IIb) - frankatura wielokrotna (2 parki poziome), list polecony wysłany 2.IX z Tarnopola do Krakowa, dekoracyjny walor.


Mi.37IIb 
300 PLN
4528

1902 kartka nadana w ambulansie kolejowym nr 26 (wyr.8).


120 PLN
4529

1905 kartka z Leżajska nadana w ambulansie nr 491 relacji Dembica - Przeworsk.


60 PLN
4530

1906 widokówka z Doliny do Rożniatowa nadana w ambulansie nr 326 relacji Stryj - Czortków.


60 PLN
4531

1906 ambulans kolejowy Wilno - Warszawa.


60 PLN
4532

1907 polecony list z Nowoaleksandrii.


30 PLN
4533

1907 widokowka z Wilna nadana w upt. Wilno - Dworzec.


70 PLN
4534

1909 polecony list z Zamościa.


40 PLN
4535

1910 widokowka ze stemplem kolejowym.


50 PLN
4536

1910 kartka z książki Pocztowej Kasy Oszczędności (skan obu stron).


150 PLN
4537

1910 rosyjski znaczek ostemplowany w Warszawie.


35 PLN
SOLD
4538

1911 polecony list z Kryłowa.


35 PLN
4539

1912 polecony list z Łęcznej.


30 PLN
SOLD
4540

1912 polecony list z Lubartowa.


30 PLN
4541

1912 widokówka z Katowic przewieziona ambulansem kolejowym relacji Wrocław - Mysłowice.


60 PLN
4542

1912 stempel okolicznościowy "Kongres Esperantista Kraków" na gazecie z opaską.


1 800 PLN
4543

1914 dwie kartki pocztowe przewiezione ambulansami kolejowymi relacji Kijów - Grajewo i Grajewo - Kijów.


120 PLN
4544

1914 opaska gazetowa z Krakowa do Warszawy, stempel cenzury rosyjskiej w Warszawie.


70 PLN
4545

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym z ziem polskich z pierwszych miesięcy I wojny światowej.


110 PLN
SOLD
4546

1915 znaczek rosyjski z Piortem I, za 4 kop., z niemym kasownikiem (utajniającym miejsce nadania listu), z okresu I wojny światowej.


Mi.82 
40 PLN
4547

1916 kartka z nalepką Kraj Stow. Czerwonego Krzyża, cenzura Sambor.


150 PLN
4548

1919 znaczki przedrukowe Zachodniej Ukrainy - polskie kresy.


120 PLN
4549

1932 Waldenburg - polski Śląsk - stempel reklamowy.


40 PLN