The auction will start on 21.06.2024

Auction 18. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5598

1941 Zestaw 4 grafik obozowych o tym samym motywie, wszystkie z obiegu pocztowego, gwarancja.


500 PLN
5599

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa", odbitka z unieważnionej przez przecięcie matrycy, na tekturce z opakowania papierosów.

Fi.1 P
250 PLN
5600

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa II wydania, słynna "czarna wdowa" na kartce z kasownikiem okolicznościowym Tygodnia Sportu, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.5bx2
480 PLN
5601

1942-44 zestaw 20 znaczków kasowanych, wszystkie gwarantowane w dobrym stanie.

Fi.7.....D6
190 PLN
5602

1942 150 lecie orderu Virtuti Militari, odbitka z unieważnionej przez przecięcie matrycy, na tekturce z opakowania papierosów.

Fi.11 P
250 PLN
5603

1942-44 Kompletny zestaw 21 kasowników okolicznościowych z obozu Woldenberg - każdy na oddzielnej karcie lub wycinku.


1 000 PLN
5604

1942 Matka Boska Obozowa, całostka, gwarancja.


130 PLN
SOLD
5605

1942-44 Kompletny zestaw 21 kasowników okolicznościowych i 4 obiegowych z obozu Woldenberg - każdy na oddzielnym wycinku.


220 PLN
5606

1942 komplet 27 PROJEKTÓW ZNACZKÓW wyróżnionych na 2 konkursie wewnętrznym Poczty Obozowej, w tym prace takich autorów jak Z.Pazda (I miejsce), M.Stępień (II i III m.) M.Puchalski i inni - z okładką i oryginalną torebką w jakiej wręczano projekty zasłużonym podczas organizacji wystawy filatelistycznej, piękny i rzadki komplet, wszystkie projekty gwarancja Schmutz.


1 700 PLN
5607

1942 Grafika obozowa z obiegu pocztowego, gwarancja.


150 PLN
5608

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa I wydania - 3Ibx2 fioletowobrązowa na papierze białym gładkim cienkim, nakład 100 sztuk - na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.IIIbx2
650 PLN
5609

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, całostka, gwarancja.

Fi.Cp 2
70 PLN
SOLD
5610

1942 całostka z obiegu pocztowego, kartka złamana w połowie, gwarancja.

Fi.Cp 4
70 PLN
5611

1942 całostka ze stemplem wystawy filatelistycznej, gwarancja.

Fi.Cp 3
75 PLN
SOLD
5612

1942 całostka na papierze cienkim y1, gwarancja.

Fi.Cp 5y1
60 PLN
SOLD
5613

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa I wydania - 2Icx2 szarooliwkowa na papierze białym gładkim cienkim, nakład 180 sztuk - na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.Icx2
450 PLN
5614

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, całostka, gwarancja.

Fi.Cp 2
130 PLN
SOLD
5615

1942 Zielone znaczki dopłaty, skasowane 22.IX na karcie adresowanej do por. Stanisława Megiela - członka Komisji Pocztowej obozu; znaczek za 20 fen. wydano w nakładzie tylko 864 sztuk, stan idealny, gwarancja Schmutz.

Fi.D1y, D3y
420 PLN
5616

1942 blok Madonna, przeważnie kasowany na wystawie w dniach 8-11.XI.42 - stąd mylnie podawany czas obiegu, znak opłaty - wzór znaczka 14 był w obiegu i po wystawie, ale tak kasowany (wigilijnie) bardzo rzadki - tu w cenie zwykłego kasowanego, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.2
400 PLN
5617

1942 Virtuti Militari, najrzadszy blok Woldenbergu, trudny do nabycia niekasowany, gwarancja.

Fi.Bl.1
1 800 PLN
5618

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna, piękny stan, gwarancja.

Fi.Bl.2
600 PLN
5619

1942 lotnik - znak opłaty na karcie pocztowej, odbitka z unieważnionej przez przecięcie matrycy

Fi.Cp5 P
50 PLN
5620

1942 znaczek urzędowy, odbitka z unieważnionej przez przecięcie matrycy

Fi.U1 P
50 PLN
5621

1943 25. rocznica odzyskania niepodległości, projekt znaczka z Józefem Piłsudskim, na odwrocie drukowany napis "Projekt" typowy dla projektów i prób w Woldenbergu, gwarancja Krawczyk.

Fi.33 P
250 PLN
5622

1943 200. rocznica Powstania Styczniowego, projekt (pozakonkursowy) grafiki do ilustrowanej karty pocztowej, w ornament wkomponowany napis BIWAK IIC POMORZE.


200 PLN
5623

1943 Korespondencja bezznaczkowa, zawiadomienie o terminie przeprowadzenia badań lekarskich, na karcie pocztowej reklamującej obozową loterię pieniężną, prawy dolny róg złamany.


300 PLN
5624

1943 grafika obozowa, niekasowana.


150 PLN
5625

1943 Zestaw 3 grafik obozowych o tym samym motywie, dwie kasowane, jedna czysta, gwarancja.


320 PLN
5626

1943 Zestaw 3 grafik obozowych o tym samym motywie, jedna kasowana, dwie czyste, gwarancja.


330 PLN
5627

1943 Zestaw 3 grafik obozowych o tym samym motywie (brązowa, czarna, niebieska), dwie kasowane, jedna czysta, gwarancja.


330 PLN
5628

1943 Zestaw 3 grafik obozowych o tym samym motywie, grzecznościowo kasowane, jedna bez napisu "Pocztówka"(!), gwarancja.


350 PLN
5629

1943 Zestaw 2 grafik obozowych o tym samym motywie, gwarancja.


220 PLN
SOLD
5630

1943 Zestaw 2 grafik obozowych o tym samym motywie, gwarancja.


220 PLN
5631

1943 Zestaw 2 grafik obozowych o tym samym motywie, gwarancja.


250 PLN
SOLD
5632

1943 Zestaw 3 grafik obozowych z obiegu pocztowego, gwarancja.


340 PLN
5633

1943 Zestaw 3 grafik obozowych o tym samym motywie, dwie czyste, jedna z obiegu pocztowego, gwarancja.


340 PLN
5634

1943 Zestaw 2 grafik obozowych o tym samym motywie, jedna czysta i jedna z obiegu pocztowego, gwarancja.


220 PLN
5635

1943 Zestaw 2 grafik obozowych o tym samym motywie z obiegu pocztowego, gwarancja.


250 PLN
5636

1943 całostka z drukiem bibliotecznym na odwrocie, gwarancja.

Fi.Cp 6
70 PLN
SOLD
5637

1943 całostka z okolicznościowym stemplem, gwarancja.

Fi.Cp 6
60 PLN