The new auction will start soon

Auction 18. Polish Kingdom

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4550

1839 Królestwo Polskie - list zagraniczny wysłany z Warszawy 23.IX do Londynu, stemple tranzytowe: Berlin, Hamburg, kasownik odbiorczy Londyn 7.X, liczne adnotacje pocztowe (porta), pięknie udokumentowany obieg.


400 PLN
4551

1858 Królestwo Polskie, pierwszy znaczek rosyjski, za 10 kop., pięknie cięty, użyty na ziemiach polskich, na granicy "kongresówki" w Grodnie - rosyjski kasownik numerowy 11, bardzo ładny stan.

Fi.I
Mi.1 
2 500 PLN
4552

1860 Królestwo Polskie - znaczek za 10 kop., odcienie ciemne, z kasownikiem DP i fragmentem miejscownika w kolorze czerwonym (Fi.dopłata+150%), na ręcznie malowanej stronie tytułowej kolekcji pochodzącej z Barcelony, dołączono też, rys historyczny po hiszpańsku, na ręcznie zdobionej stronie albumowej.

Fi.1b
1 600 PLN
4553

1860 Królestwo Polskie, znaczek za 10 kop., odcienie jasne z błędem - dodatkowa niebieska odwódka wokół herbu, kilka usterek ząbkowania, ogólnie w dobrym stanie stanie, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1
1 500 PLN
4554

1865 Królestwo Polskie - zagraniczny list z Warszawy wysłany 27.II adresowany do Bordeaux, pruski okrągły stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN uber EISENB. POST-BUR.XI/ PORTO/ II", francuskie stemple tranzytowe i odbiorczy 9.III, adnotacje pocztowe i stempelek określające wysokość porta na poszczególnych etapach drogi listu, bardzo pięknie udokumentowany obieg.


500 PLN
4555

1866 znaczek rosyjski za 1 kop. z polskim kasownikiem ekspedycji pocztowej na dworcu Kolei Bydgoskiej - BW (Fi.+1000)

Fi.250
250 PLN
4556

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 120 - Kielce.


Mi.21x 
75 PLN
SOLD
4557

1870 Królestwo Polskie - koszulka listu wysłanego z Alexandrowa Pogranicznego 11.IX (30.VIII) adresowanego do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym "311" (Fischer +500), dodatkowo odbity miejscownik i firmowy stempelek nadawcy, kasownik odbiorczy.


Mi.21 
300 PLN
SOLD
4558

1870 Królestwo Polskie - błędnodruk - znaczek za 3 kop. z poddrukiem 5-cio kopiejkówki na całej stronie adresowej listu do Paryża, atrakcyjne i rzadkie kasowniki: Ekspedycya Poczt Dworzec Warszawa (Fischer +1000), kolejowy - "BW" (Fischer +1500), pruski okrągły stempel ambulansowy: "AUS RUSSLAND uber EISENB. POST-BUR.XI/ FRANCO", (Feuser +150 DM), a także polski FRANCO, pruski P.D. oraz francuski odbiorczy. Wyjątkowy walor w pięknym stanie zachowania - na karcie wystawowej z powodzeniem może zastąpić list.


Mi.19xF, 20x, 21x&nb
1 200 PLN
4559

1881 Królestwo Polskie - rosyjska całostka wysłana 9 (21).VI z Wilna adresowana do Warszawy.


Mi.P5 
45 PLN
4560

1887 Królestwo Polskie - rosyjska całostka wysłana 11.X adresowana do Warszawy, stempel odbiorczy i okrągły godzinnik (grażdanka).


Mi.P8A 
80 PLN
SOLD
4561

1888 Królestwo Polskie - rosyjska całostka z Nowego Dworu przesłana 4.VIII (23.VII) ambulansem, adresowana do Warszawy, stempel odbiorczy i okrągły godzinnik (grażdanka), karta z suchym tłoczeniem adresu nadawcy.


Mi.P7 
100 PLN
4562

1893 Królestwo Polskie - rosyjska całostka wysłana 11.XII z Warszawy adresowana do Frankfurtu nad Menem.


Mi.P11 
30 PLN
SOLD
4563

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, pamiątkowa winieta.


30 PLN
SOLD
4564

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, pamiątkowa winieta.


30 PLN
SOLD
4565

1960 100 lat Polskiego Znaczka Pocztowego, Wielkopolska Wystawa Filatelistyczna Poznań 1960, bloczek pamiątkowych winietek.


36 PLN
SOLD
4566

1970 110. rocznica pierwszego polskiego znaczka, wystawa filatelistyczna POLPHILEX 70 w Ognisku Polskim w Londynie.


30 PLN
SOLD