The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 16. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10081

1843 kartka z Chrzanowa wysłana przez Mosesa Rosenbauma do Wiednia.


150 PLN
10082

1850 znaczek pierwszej serii pruskiej za 1 sgr. użyty w Dusznikach, skasowany stemplem numerowym 1222.


Mi.2 
100 PLN
SOLD
10083

1850 znaczek pierwszej serii pruskiej za 3 sgr. użyty w Prochowicach, skasowany stemplem numerowym 1121.


Mi.4 
80 PLN
SOLD
10084

1850 znaczek pierwszej serii pruskiej za 1 sgr. użyty w Dusznikach, skasowany stemplem numerowym 1663.


Mi.2 
55 PLN
SOLD
10085

1856-61 Pierwszy znaczek gazetowy świata - słynny "Merkury" na kompletnej gazecie !!!!! Dodatkowo zestaw 5 gazet (krakowski "Czas") opłaconych austriackimi znaczkami gazetowymi. Bardzo wysoka wycena katalogowa (Michel 2003) ponad 3800 euro !!!


Mi.6, 17, 23 
2 000 PLN
10086

1860 po, III wydanie Austrii - 2 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany z Tarnowa 14.IV adresowany: "Wojciech Brandys właściciel dóbr Brodów", na odwrocie stemple tranzytowe Oświęcim i Kalwaria.


Mi.18 
130 PLN
SOLD
10087

1869 kartka z Gorlic do Tarnowa.


80 PLN
10088

1869 list paczkowy z Wrocławia.


200 PLN
10089

1871 Koperta z Wilna do Ostrołęki.


400 PLN
SOLD
10090

1872 list z Krakowa do Złoczowa.


30 PLN
10091

1879 list wartościowy z Rzeszowa do Lwowa.


80 PLN
SOLD
10092

1880 list z Tarnowca (Tarnowitz) wysłany 24.XI do Wrocławia, nie doręczony i 27.X zwrócony nadawcy, zwraca uwagę nalepka urzędu pocztowego nr.1 we Wrocławiu, przesyła do tej pory pozostała zapieczętowana !


Mi.41 
90 PLN
SOLD
10093

1880 list ze Lwowa do Złoczowa.


40 PLN
SOLD
10094

1882, VI wydanie Austrii - 5 kr. - frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 19.VII z Bochni do Brzeska, kasownik odbiorczy.


Mi.37 
150 PLN
10095

1887 zagraniczny list polecony nadany 7.VI w urzędzie filialnym Kraków adresowany do Tomska na Syberii, wysoka (20 kr.) pojedyncza frankatura, rzadko spotykana ozdobna erka, stempel odbiorczy Tomska, wysoka wycena - 220 euro.


Mi.48 
700 PLN
10096

1889 list wartościowy ze stemplem Lwów Filia I, na rewersie pieczęcie lakowe, obcięty róg koperty.


90 PLN
10097

1891 Polecony list ze Lwowa do Krościenka.


50 PLN
SOLD
10098

1894 Polecony list ze Lwowa do Lublina.


50 PLN
10099

1895 kartka z Warszawy do Wilna.


40 PLN
10100

1896 Śląsk Cieszyński, dowód nadania z sygnaturą DS 158, stempel Jablunkau 4.8.96.


15 PLN
SOLD
10101

1896 Zestaw znaczków rosyjskich ze stemplami z up lubelszczyzny z lat 1896-1915.


81 PLN
SOLD
10102

1897 kartka z Csaczy na Węgrzech do Łobzowa - stempel odbiorczy.


30 PLN
10103

1898 Sądowy znaczek doręczeniowy.

Fi.2ay
120 PLN
10104

1900 całostka austriacka wysłana z Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza we Lwowie.


50 PLN
SOLD
10105

1900 Śląsk Cieszyński, dowód nadania z sygnaturą DS Nr. 158. stempel Jablunkau 6.3.1900.


15 PLN
SOLD
10106

1902 list z Tarnopola.


30 PLN
10107

1902 list ze Lwowa do Warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy.


25 PLN
SOLD
10108

1904 list z Piontku do Łodzi ze stemplem cenzury nr 13.


40 PLN
10109

1905 kartka z Zakopanego do Szczuczyna.


30 PLN
10110

1905 polecony list firmowy z Warszawy 27.I.1905 opłacony rosyjskimi znaczkami i rosyjską erką do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi. 45 
100 PLN
SOLD
10111

1905 list polecony z Sosnowic opłacony na odwrocie znaczkami rosyjskimi do Krakowa, widok obu stron listu.


Mi.42, 45, 51, 52&nb
80 PLN
SOLD
10112

1908 Sądowy znaczek doręczeniowy.

Fi.3
45 PLN
SOLD
10113

1908 list z Wiednia do Szczuczyna ze stemplem dopłaty w Granicy.


40 PLN
10114

1908 list z Wiednia do Szczuczyna ze stemplem dopłaty w Granicy.


35 PLN
10115

1909 kartka z Wilna.


40 PLN
10116

1909 kartka z Węgier do Warszawy.


35 PLN
10117

1910 kartka z Krakowa do Szczuczyna.


25 PLN
10118

1910 kartka z Warszawy do Szczuczyna.


15 PLN
10119

1911 "Ostdeutsche Ausstellung Posen 1911" - bardzo wczesny kasownik okolicznościowy z obszaru Ziem Polskich, oficjalna widokówka wysłana 24.VIII z terenu wystawy; wyjatkowo ciekawy walor.


Mi.85 
400 PLN
10120

1911 kartka z Wilna do Warszawy.


40 PLN