The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 16. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10347

1884-99 Album ze znaczkami poczt lokalnych i kurierskich zawierajacy ponad 440, w większości czystych, znaczków, bez żadnego miejsca wolnego (część doklejono dodatkowo), zawiera szereg znaczków z polskich miast Bytomia, Gdańska, Poznania, Szczecina i Wrocławia, a w szczególności, zreprodukowany na górze po lewej, pierwszy znaczek żydowski na ziemiach polskich - okolicznościowe wydanie na Żydowski Nowy Rok 5658.


1 000 PLN
10348

1915 Warszawa, miejscowy list opłacony na odwrocie parką znaczków poczty miejskiej, koperta załamana w połowie.

Fi.2
80 PLN
10349

1915 Warszawa, uszkodzone y w czarnym nadruku groszy, gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
180 PLN
10350

1915 Warszawa, list miejscowy ze znaczkiem poczty miejskiej i stemplem Wręczenie opłacone.

Fi.5
60 PLN
10351

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z ładnym owalnym kasownikiem, gwarancja Rembieliński.

Fi.5IIa
80 PLN
10352

1915 Warszawa, parka znaczków z nadrukami nowej wartości dwóch typów, gwarancja Schmutz.

Fi.5 Ia+IIa
80 PLN
SOLD
10353

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.5aIa
40 PLN
SOLD
10354

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.5 Ia
25 PLN
SOLD
10355

1915 Częstochowa, lokalny list ze stemplem opłaty doręczeniowej.


120 PLN
10356

1915 Częstochowa, lokalny list ze stemplem opłaty doręczeniowej.


200 PLN
10357

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Łaszkiewicz, Krawczyk.

Fi.I-II P
600 PLN
10358

1915 Warszawa, parka ciętych znaczków.

Fi.I nz
50 PLN
10359

1916 Białystok, znaczek doręczeniowy bez podpisu, niewielkie zagięcia, gwarancja.

Fi.1 II
750 PLN
10360

1916 Zawiercie, znaczek z jasnofioletowym nadrukiem kontrolnym, gwarancja. Plama widoczna na skanie w rzeczywistości nie występuje.

Fi.1 Ia
350 PLN
10361

1916 Sosnowiec, gwarancja Krawczyk.

Fi.1-2
60 PLN
10362

1916 Zawiercie, znaczek z szarofioletowym nadrukiem kontrolnym, przerwa w J i R, bardzo duża podlepka i ślady po podklejeniu, gwarancja.

Fi.1 IIIb
100 PLN
10363

1916 Zawiercie, seria bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), gwarancja Mikstein, Falkowski.

Fi.1-2 IV
Mi.1-2 III 
300 PLN
SOLD
10364

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130euro), gwarancja.

Fi.1-2
200 PLN
10365

1916 Sosnowiec, gwarancja.

Fi.1-2
150 PLN
10366

1916 Warszawa, widokówka nadana miejscowo 22.XII, stempelek doręczeniowy I wydania.

Fi.2b
50 PLN
SOLD
10367

1916 Sosnowiec, kartka z Krakowa do Sosnowca ze stemplem opłaty doręczeniowej i stemplem austriackiej cenzury wojskowej, gwarancja.

Fi.2 I
130 PLN
SOLD
10368

1916 Zawiercie, znaczek z fioletowym nadrukiem kontrolnym, przerwane J i R, pozostałość podlepki i ślad po podklejeniu na brzegu znaczka, gwarancja Gryżewski,.

Fi.2 IIIa
500 PLN
10369

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.280 euro), gwarancja.

Fi.3-4
240 PLN
10370

1916 Sosnowiec, gwarancja.

Fi.3-4
270 PLN
10371

1916 Sosnowiec, znaczki bez gumy, gwarancja.

Fi.3-4
95 PLN
SOLD
10372

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), gwarancja.

Fi.3-4
120 PLN
10373

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2IIIb na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.5
70 PLN
10374

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2Ia na wycinku, gwarancja.

Fi.5
60 PLN
10375

1916 Sosnowiec, znaczek z pustopolem i marginesem, ślad po podlepce na pustopolu, gwarancja.

Fi.5
500 PLN
10376

1916 Sosnowiec, znaczek czysty (Mi.85 euro), gwarancja.

Fi.5
100 PLN
SOLD
10377

1916 warszawa, znaczek z podwójnym nadrukiem normalnym i odwróconym.

Fi.9
30 PLN
SOLD
10378

1916 Warszawa, list miejscowy ze znaczkiem poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.9
50 PLN
10379

1916 znaczki na grzecznościowo stemplowanej kopercie (bez klapy).

Fi.9
15 PLN
SOLD
10380

1916 Warszawa, dwunastoblok znaczka za 2 gr. dolne 3 znaczki nirównomiernie nałożona guma.

Fi.9
60 PLN
10381

1916 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem.

Fi.10
40 PLN
SOLD
10382

1916 kartka z Kalisza 10.5.1916 do Warszawy z cenzurą i znaczkiem opłaty doręczeniowej za 6 gr. ze stemplem poczty miejskiej w Warszawie 12.5.16, gwarancja.

Fi.10
70 PLN
SOLD
10383

1916 Warszawa, urzędowy list miejscowy wysłany 4.X, opłata udokumentowana stempelkiem prowizorycznym z wpisaną wartością "15", anulowana i oznaczona właściwie "8 Pfennig Porto", znaczek Poczty Miejskiej skasowany stemplem z syrenką.

Fi.10
Mi.10 
300 PLN
10384

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy wysłany 13.IX, opłata pocztowa udokumentowana stempelkiem "8 Pfennig Porto", niedoręczony o czym informuje stosowna nalepka Poczty Miejskiej i zwrócony do nadawcy, nieczęsto spotykany, bardzo interesujący walor.

Fi.10
Mi.10 
600 PLN
10385

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy wysłany 22.VIII, opłata pocztowa potwierdzona stempelkiem "8 Pfennig Porto", doręczenie udokumentowane znaczkiem miejskim.

Fi.10
Mi.10 
200 PLN
10386

1916 Warszawa, urzędowy list miejscowy wysłany 11.VIII, opłata za list potwierdzona prowizorycznym stempelkiem "Pfennig Porto" z wpisaną wartością "8", znaczek miejski unieważniony kasownikiem z Syreną Warszawską

Fi.10
Mi.10 
160 PLN