The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 16. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10220

1904 Wojna rosyjsko - japońska, kartka od Polaka służącego w rosyjskim wojsku.


1 600 PLN
10221

1914 Nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na patriotycznej widokówce wysłanej z Krakowa we wrześniu 1917, ciekawe użycie pocztowe, w większości przypadków "znaczek" ten stosowano jako zalepkę na odwrocie listów.

Fi.1
500 PLN
10222

1914 Nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce skasowana 4.VIII.1917 stemplem poczty polowej 180 (wyróżnik "a"), dodatkowo listowy stempel formacyjny " KuK SCHUTZENREGIMENT 34 ERSATZBATALLION". Rzadkie i bardzo ciekawe użycie pocztowe, w większości przypadków "znaczek" ten stosowano jako zalepkę na odwrocie listów, efektowna i dekoracyjna całość.

Fi.1
800 PLN
10223

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta z jedną podlepką.

Fi.1-2
120 PLN
10224

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, w bardzo ładnym stanie.

Fi.1-2
320 PLN
10225

1914 "POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ" pierwsza (pomocnicza) formacja polska powstała po stronie Rosji (Legion Puławski powstał później); dekoracyjny stempel z syrenką warszawską i czerwonym krzyżem odbity na widokówce wysłanej 16.X adresowanej do Kijowa, pieczęć nadawcza jednostki rosyjskiej i kasownik odbiorczy Kijów 23.X, unikalna całość.


600 PLN
10226

1914 stempel kamuflażowy "IX/72" (Tarnobrzeg) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 21.VIII.


Mi.142 
150 PLN
10227

1914 widokówka z Wilna przesłana za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej.


400 PLN
10228

1914 stempel kamuflażowy "IX/379" (Kruszelnica) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, część adresowa listownika.


40 PLN
10229

1914 zalepka legionowa.


45 PLN
SOLD
10230

1915 Nalepka legionowa, wzór I, unikalna w tak dobrym stanie

Fi.1a
300 PLN
10231

1915 wydanie obiegowe austriackiej poczty polowej , seria.

Fi.22-48
600 PLN
10232

1915 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej.

Fi.22-48
600 PLN
10233

1915 Formularz z orłem legionowym wysłany z urzędu etapowego Działoszyn 3.VII do obozu jenieckiego Fraunstein w Bawarii, cenzura wiedeńska, dekoracyjna całość.


120 PLN
10234

1915 Legiony Polskie - formularz z orłem strzeleckim wysłany ze szpitala fortecznego nr.1 w Krakowie 15.V za pośrednictwem poczty polowej 186, pieczęć formacyjna.


100 PLN
10235

1915 Legiony Polskie - list wysłany 7.X z poczty polowej 118, adresowany do Bochni; pięknie odbity bardzo ciekawy stempel formacyjny spełniający jednocześnie funkcję cenzury: "CENZUROWANO/ 1 Baon 1 Pułk Leg.Pol./ Poczta pol. 118", gwarancja Vaumund PP.


250 PLN
10236

1915 stempel kamuflażowy "IX/59" (Rzeszów 1) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, formularz poczty polowej wysłany 30.VI ze szpitala.


60 PLN
10237

1915 widokówka wysłana ze szpitala fortecznego nr.8 w Krakowie 24.V za pośrednictwem poczty polowej 186, wyraźna odbitka pieczęci formacyjnej z godłem.


50 PLN
10238

1915 kartka nadana w upt na dworcu kolejowym w Wilnie do żołnierza, dwa stemple rosyjskich poczt polowych.


600 PLN
10239

1915 kartka ze stemplem Nowogeorgiewsk, gwarancja. Rzadkie !


500 PLN
10240

1915 Kartka z widokiem Kościoła Ewangelickiego w Kielcach wyslana z Tomaszowa za pośrednictwem pp 184.


50 PLN
10241

1915 urzedowy list polecony poczty polowej 186 stacjonujacej w Krakowie.


80 PLN
SOLD
10242

1915 list ze Szczakowej do Białej cenzurowany w Oświęcimiu.


30 PLN
10243

1915 kartka austriackiej poczty polowej wyslana przez żołnierza Nowosądeckiego Regimentu Piechoty.


30 PLN
10244

1915 Ilustrowana kartka poczty polowej.


40 PLN
10245

1915 kartka legionowa z 1. Pułku Legjonów. Gwarancja.


70 PLN
10246

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce, kwit kasowy wystawiony 6.VIII w Krakowie, Lidze Kobiet z Zakopanego, za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzdaży których, przeznaczony był na cele legionowe.


80 PLN
10247

1915 Nalepka legionowa, wzór II, seria ząbkowana w ładnym stanie.


70 PLN
10248

1915 Nalepka legionowa, wzór II, seria cięta w bardzo ładnym stanie.


80 PLN
10249

1915 nalepka legionowa.


60 PLN
SOLD
10250

1916 list polecony z austriackiej poczty polowej w Wierzbniku 20.VIII.1916 do Wiednia, stempel likwidatora Komand aokręgowego w Wierzbniku.


60 PLN
SOLD
10251

1916 list polecony z austriackiej poczty polowej w Biłgoraju 18.VIII.1916 do Wiednia, stepel Komanda Okręgowego w Biłgoraju.


60 PLN
SOLD
10252

1916 list polecony z austriackiej poczty polowej w Jędrzejowie 29.VIII.1916 do Wiednia, stempel likwidatora Komanda Okręgowego w Jędrzejowie.


60 PLN
SOLD
10253

1916 list polecony z austriackiej poczty polowej w Busku 21.VI.1916 do Wiednia, stempel likwidatora Komanda Okręgowego w Busku.


60 PLN
SOLD
10254

1916 kartka z Lublina 22.VIII.1916 do Niemiec z jednostki pochówkowej "Deutsche Kriegergräber-Abteilung beim K. u.k. Mil. Gen. Gouv. in Polen".


20 PLN
10255

1916 ilustrowany formularz przesłany 29.IX za pośrednictwem poczty polowej 284 (kasownik z wyróżnikiem b) adresowany do Brzozowa, stempel formacyjny.


120 PLN
10256

1916 Legiony Polskie - odpowiedź do Czerwonego Krzyża wysłana z I Brygady Piłsudskiego, piękna odbitka efektownego stempla formacyjnego, bardzo ciekawa całość.


400 PLN
SOLD
10257

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 3.VI z poczty polowej 118, adresowana do Warszawy; stempel formacyjny: III Baon 1.p. piech/ Polskich Legionów, parafka cenzora.


80 PLN
10258

1916 kartka z widokiem Chełma wysłana za pośrednictwem poczty polowej.


60 PLN
10259

1916 kartka poczty polowej z Lubartowa.


50 PLN