The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 16. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11796

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania, bardzo ciemna odmiana koloru na papierze szarym żeberkowanym grubym (łączny nakład wszystkich odmian na tym papierze 207szt.), w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1by4
300 PLN
11797

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania, unikalna próba w kolorze ciemnozielonym zniszczona przez przecięcie, decyzją Komisji Pocztowej, a przechowana przez jej członka por.M.Węgrzeckiego - przed wprowadzeniem napisów Próba, Projekt i P cięcie stosowano jako sposób unieważniania znaczka, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.2bx2 P
800 PLN
11798

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, rzadka niespotykanie jasna, o czerwonawym przebłysku, odmiana koloru na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3cx2
200 PLN
11799

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa II wydania, słynna "czarna wdowa" na kartce z kasownikiem okolicznościowym Tygodnia Sportu, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.5bx2
480 PLN
11800

1942 poczta wielkanocna, znaczek na papierze bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6 IIcy1
100 PLN
SOLD
11801

1942 Virtuti Militari, seria z bloku na wycinkach z kasownikiem okolicznościowym 150 lecie bitwy pod Zieleńcami, gwarancja Krawczyk.

Fi.7a,9a,11a
300 PLN
11802

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, ciemny i jasny znaczek za 10 pf. z retuszowanej kliszy, gwarancje i opisy obu Schmutz.

Fi.9x1b
260 PLN
11803

1942 Madonna, znaczek za 20 fen.

Fi.14y
40 PLN
SOLD
11804

1942 "BIERZ UDZIAŁ W PIERWSZYM KONKURSIE POWSZECHNYM" kasownik propagujący rozpisany konkurs na projekty znaczków, karta pocztowa - druk zawiadomienia bibliotecznego, wysłana 16.I.43, gwarancja.

Fi.Cp3
350 PLN
11805

1942 KAWIARNIA dodatkowy stempelek na karcie wydanej z okazji 150-lecia ustanowienia orderu Virtuti Militari, wysłanej 7.VII, gwarancja.

Fi.Cp2
150 PLN
11806

1942 Pamięci Poległych 20 dywizji piechoty, grafika obozowa formatu zeszytu, autorstwa Stefana Michalskiego i Jana Knothe - data 20.VII.42r. i ich podpisy pod grafiką.


500 PLN
SOLD
11807

1942 zielone znaczki dopłaty, skasowane 22.IX na karcie adresowanej do por. Stanisława Megiela - członka Komisji Pocztowej obozu, znaczek za 20 fen. wydano w nakładzie tylko 864 sztuk, stan idealny, gwarancja Schmutz.

Fi.D1y, D3y
500 PLN
11808

1942 Virtuti Militari, najrzadszy blok Woldenbergu, trudny do nabycia niekasowany, gwarancja.

Fi.Bl.1
440 PLN
11809

1942 blok Madonna, przeważnie kasowany na wystawie w dniach 8-11.XI.42 - stąd mylnie podawany czas obiegu, znak opłaty - wzór znaczka 14 był w obiegu i po wystawie, ale tak kasowany (tu wigilijnie) bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.2
600 PLN
11810

1942 znaczki dopłaty w kolorze zielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.D1y, D3y
450 PLN
11811

1942 kurs maturalny 1943, karnet z podziękowaniem dla wykładowcy, rzadki - było tylko siedmiu maturzystów i kilku wykładowców, grafika autorstwa Stefana Michalskiego i Jana Knothe - ich podpisy pod grafiką.


450 PLN
SOLD
11812

1942 komplet 27 PROJEKTÓW ZNACZKÓW wyróżnionych na 2 konkursie wewnętrznym Poczty Obozowej, w tym prace takich autorów jak Z.Pazda (I miejsce), M.Stępień (II i III m.) M.Puchalski i inni - z okładką i oryginalną torebką w jakiej wręczano projekty zasłużonym podczas organizacji wystawy filatelistycznej, piękny i rzadki komplet, wszystkie projekty gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
11813

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna, piękny stan, gwarancja.

Fi.Bl.2
640 PLN
11814

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy na tekturce z opakowań papierosów i tytoniu.


800 PLN
11815

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, dwa odcienie koloru ciemnobrązowego na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis na obu znaczkach Schmutz.

Fi.IIIax2
140 PLN
SOLD
11816

1943 23 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek z błędem "brak plamki na falach", gwarancja.

Fi.18s
45 PLN
SOLD
11817

1943 "400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika", seria znaczków, skasowana okolicznościowo 24.V na karcie, gwarancja.

Fi.19-21
120 PLN
11818

1943 blok z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika z zagnieceniami na marginesie, kasowany oklicznościowo, liczony jako znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.19-21a
170 PLN
11819

1943-44 Hetmani, seria na wycinkach, gwarancja

Fi.22-30
120 PLN
SOLD
11820

1943 znaczek z hetmanem Czarnieckim z okolicznościową przywieszką z okazji wydrukowania 250.000 znaczków poczty obozowej, skasowany 11.XI z okazji Święta Niepodległości na karcie ozdobionej patriotyczną grafiką, gwarancja.

Fi.28P
450 PLN
11821

1943 Hetmani, znaczek za 20 fen. z przywieszką, gwarancja.

Fi.28
350 PLN
11822

1943 Hetmani, znaczek za 20 fen. z przywieszką, gwarancja.

Fi.28 pw
380 PLN
SOLD
11823

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, znaczek skasowany okolicznościowo 15.VIII na karcie ozdobionej drzeworytem z orłem strzeleckim, gwarancja.

Fi.31
150 PLN
11824

1943 projekt niezrealizowanego znaczka z okazji 25 rocznicy odzyskania niepodległości, na odwrocie stempel PROJEKT, gwarancja Schmutz.


150 PLN
SOLD
11825

1943 korespondencja bezznaczkowa, zawiadomienie o terminie przeprowadzenia badań lekarskich, na karcie pocztowej reklamującej obozową loterię pieniężną, prawy dolny róg złamany.


300 PLN
11826

1943 200 rocznica Powstania Styczniowego, projekt (pozakonkursowy) grafiki do ilustrowanej karty pocztowej.


200 PLN
11827

1943 blok z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika stemplowany kasownikiem pierwszego dnia obiegu, gwarancja Falkowski.

Fi.Bl.4
260 PLN
11828

1943 80 rocznica powstania styczniowego, ładnie kasowany czerwonym kasownikiem, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.3
300 PLN
11829

1944 hetmani "Tadeusz Kościuszko" ostemplowany okolicznościowo 19.IV w karnecie, przygotowanym z okazji 25 rocznicy wyzwolenia Wilna, ozdobionym suchym tłoczeniem przedstawiającym św. Krzysztofa - patrona miasta, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja.

Fi.30
150 PLN
11830

1944 list polecony opłacony znaczkiem z okazji święta 3 maja, zaproszenie na zebranie "Zamościan Ob.Ofl IIC". Gwarancja.

Fi.38
400 PLN
11831

1944 nalepka propagandowa w kolorach pomarańczowym i czarnym, upamiętniająca dzień 6.06.44 - inwazji Wojsk Sprzymierzonych w Normandii, stosowana na tzw. życzeniach inwazyjnych, przesyłkach mających tajny charakter, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.38
800 PLN
11832

1944 Rok Olimpijski, próbne wzory odbitek ilustracji karty pocztowej, wszystkie kolory zastosowano podczas druku kart okolicznościowych, ale karminowy nieco rozjaśniono, karty wprowadzono do obiegu 13 VIII, tu doklejony do wzorów znaczek skasowano 26.VII, ponad dwa tygodnie wcześniej, gwarancja.

Fi.39
2 000 PLN
SOLD
11833

1944 znaczek z prezydentem Raczkiewiczem, ostemplowany 19.VI na karcie z okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja.

Fi.39
80 PLN
SOLD
11834

1944 prezydent Władysław Raczkiewicz, próba autorska Janusza Łonickiego, jego inicjały w prawym dolnym rogu próby, a pod nią podpis ołówkiem, gwarancja Schmutz.

Fi.39 P
700 PLN
SOLD
11835

1944 Znaczek wydany z okazji Roku Olimpijskiego, ostemplowany okolicznościowo 13.VIII, w pierwszym dniu obiegu na karcie z rzadko spotykanym okolicznościowym suchym tłoczeniem, bardzo ciekawe wydawnictwo, gwarancja.

Fi.41
200 PLN