The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 16. Other

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13930

1917 znaczki dobroczynne (bez podlepek) w karnecie, spotykane na listach z pierwszego okresu po wyzwoleniu, dochód z ich sprzedaży był przeznaczony na opiekę nad biednymi dziecmi. Wydawnictwo przygotowano z inicjatywy Obywatelskiej Komisji Ofiarności Publicznej, na znaczkach przedstawiono królów i wodzów polskich, interesujący walor, w tak dobrym stanie zachowania - trudny do zdobycia.


400 PLN
13931

1928 Zestaw nalepek o tematyce olimpijskiej i sportowej.


110 PLN
13932

1933 znaczek Polskiego Towarzystwa Turystycznego z dodatkowym znaczkiem Związku Turystów Słowiańskich na wycinku.


30 PLN
13933

1935 Kartka z widokiem mauzoleum Władysława Warneńczyka ofrankowana znaczkiem z takim samym widokiem. Piękna karta maximum.


500 PLN
13934

1935 Seria znaczkow bułgarskich wydana z okazji 490. rocznicy bitwy pod Warną.


40 PLN
SOLD
13935

1936 Karta z eksponatu "Stemple Ziem Utraconych", koperta, wycinek, znaczek luzem i widokówka z Nieświeża.


100 PLN
13936

1936 Karta z eksponatu "Stemple Ziem Utraconych", koperta, wycinki, znaczki luzem i widokówka z Chyrowa.


100 PLN
13937

1945 Polpex 1945, winietka pamiątkowa.


40 PLN
13938

1946 nalepka pamiątkowa z wystawy rysunków z historii II Korpusu.


100 PLN
13939

1946 Polpex 1946, ząbkowana winietka pamiątkowa.


37 PLN
SOLD
13940

1946 Polpex 1946, nieząbkowana winietka pamiątkowa.


40 PLN
SOLD
13941

1948 Poczta morska - s/s "Beniowski", widokówka nadana 27.VIII w agencji pokładowej, znaczek skasowany stemplem >GRYF< POLSKA ŻEGLUGA PRYBRZEŻNA NA BAŁTYKU, niezwykle ciekawa całość, gwarancja.


600 PLN
13942

1952 kupon korespondencyjny na odpowiedź z Argentyny.


50 PLN
13943

1952 kupon korespondencyjny na odpowiedź z Argentyny.


59 PLN
13944

1958 kupon korespondencyjny na odpowiedź z Australii ze stemplem Rabka.


50 PLN
13945

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, okolicznościowa pocztówka wydana w Wielkiej Brytanii.


40 PLN
13946

1960 Paderewski - FDC.


20 PLN
13947

1960 Paderewski - FDC.


25 PLN
SOLD
13948

1960 Paderewski - FDC.


40 PLN
13949

1960 Paderewski - FDC.


20 PLN
13950

1960 Paderewski - FDC.


40 PLN
13951

1960 Paderewski - FDC.


40 PLN
13952

1960 Paderewski - FDC.


20 PLN
13953

1960 Paderewski - FDC.


20 PLN
13954

1960 Paderewski - FDC.


20 PLN
13955

1960 Paderewski - FDC.


20 PLN
13956

1960 Paderewski - FDC.


20 PLN
13957

1960 Praca dyplomowa Słani w formie znaczka pocztowego, znane nieliczne egzemplarze, fotoatest.


2 000 PLN
SOLD
13958

1963 Wystawa Znaczków Sportowych we Wrocławiu, winietka reklamowa w kolorze brązowym, ząbkowana.

Fi.1274
Mi.1422 
40 PLN
13959

1963 Wystawa Znaczków Sportowych we Wrocławiu, winietka reklamowa w kolorze zielonym, nieząbkowana.

Fi.1274
Mi.1422 
40 PLN
13960

1964 20 rocznica zdobycia Monte Cassino - wystawa filatelistyczna w Londynie, koperta okolicznościowa.


30 PLN
13961

1964 polphilex 64.


25 PLN
13962

1964 Wystawa Filatelistyczna Kultura Polska w Filatelistyce.


20 PLN
13963

1964 XX lecie bitwy o Monte Cassino.


40 PLN
13964

1964 Wystawa Filatelistyczna Polphilex 64.


20 PLN
13965

1964 Karnet z nalepkami rytowanymi przez Czeslaw Słanię.


200 PLN
13966

1965 25 rocznica udziału Polskich Sił Powietrznych w Bitwie o Anglię, okolicznościowa karta z pamiątkową winietką, ostemplowana w Londynie.


30 PLN
13967

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana w Londynie.


30 PLN
13968

1966 wydawnictwo polonijne, do tematu harcerstwo.


45 PLN
13969

1966 wydawnictwo polonijne.


20 PLN
SOLD