The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 16. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13286

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA poz.87, gwarancja i opis Landre, Schmutz.

Fi.D8
Mi.P7 
900 PLN
13287

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.1, gwarancja Koopman, z opisem Mikulski.

Fi.D5
Mi.P4 
1 500 PLN
13288

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.46, z usterkami obu liter P, gwarancja Mikstein, Bruba, Mikulski.

Fi.D4I
Mi.P11 
900 PLN
13289

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 15 hal. z nadrukiem formy IID poz. 37 z błędem "ścięte C", gwarancja Petriuk.

Fi.D3 B5
60 PLN
13290

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA poz.72, gwarancja i opis Sutcliffe.

Fi.D8
Mi.P7 
1 100 PLN
13291

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.41, gwarancja i opis Mikulski.

Fi.D5
Mi.P4 
2 400 PLN
13292

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 50/42 hal. z nadrukiem pierwszej formy poz. 70, gwarancja Mikulski, Schmutz.

Fi.D9
260 PLN
SOLD
13293

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formą IIA poz. 33 z błędem "uszkodzone T", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D3
50 PLN
SOLD
13294

1919 prekursory wydań lokalnych - pocztowy list przesyłowy wysłany z Radomia 4.XII do Skarżyska, na odwrocie znaczki opłaty użyte jako znaczki dopłaty!

Fi.74B, 77B, 79B, 82
Mi.74, 77, 78, 83&nb
100 PLN
13295

1919 Stempelek dopłaty POBRAĆ ...m ...f WARSZAWA na nieopłaconej widokówce wysłanej 26.IX z Warszawy, adresowanej do Łukowa, karta pionowo złamana, ciekawy walor.


70 PLN
SOLD
13296

1919 przekaz pieniężny z Tarnowa 18.IX.10 do Andrychowa, na odwrocie pobranie opłaty za doręczenie polskim znaczkiem za 50 hal. z lokalnym stemplem PORTO, gwarancja.


80 PLN
13297

1919 przekaz pieniężny z Oświęcimia 16,XI.19 do Skawiny, na odwrocie pobrano opłatę za doręczenie polskimi znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO, gwarancja..


120 PLN
13298

1919 Skawina 16.IX lokalny znaczek dopłaty użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Zagórza, gwarancja.


150 PLN
13299

1919 Lisko 18.VII lokalny znaczek opłaty użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Ropienki, gwarancja.


80 PLN
13300

1919 Kraków 11 22.IX lokalne znaczki porta użyte na odwrocie przekazu pieniężnego z Horożanki, gwarancja.


60 PLN
SOLD
13301

1919 Kraków 1 11.VI lokalne znaczki porta użyte na odwrocie przekazu pieniężnego z Suchej, gwarancja.


80 PLN
13302

1919 Andrychów 2.VIII lokalny znaczek porta użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Kęt Galicyjskich, gwarancja.


80 PLN
13303

1919 wydanie obiegowe, makulatura znaczka za 100 hal. - silny Abklatsch na znaczku bez gumy.

Fi.D20
60 PLN
13304

1920 list urzędowy wysłany 8.VIII z Tarnowa, na koszt odbiorcy, adresowany do Szynwałdu, poczta naliczyła dopłatę, ale odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki, dopłatę unieważniono, ciekawy walor.

Fi.D19
Mi.P19 
50 PLN
13305

1921 niedofrankowana kartka z Biedruska, brakującą opłatę karną pobrano od odbiorcy, gwarancja.

Fi.D21, D20, D22
90 PLN
13306

1921 wydanie obiegowe, znaczek za 100 mk. z silnym Abklatschem.

Fi.D 44
60 PLN
13307

1921 wydanie obiegowe, znaczek drukowany na pomarszczonym papierze, gwarancja.

Fi.D44
60 PLN
13308

1921 wydanie obiegowe, znaczek za 2 mk. z silnym Abklatschem.

Fi.D 38
60 PLN
13309

1921 wydanie obiegowe, znaczek za 2 mk. bez ząbkowania poziomego na marginesie, podlepka na marginesie, gwarancja.

Fi.D 38
120 PLN
13310

1922 Zaolzie - pocztowy adres przesyłowy, wysłany 13.II poprzez Bogumin do Cieszyna, stemple celne czechosłowacki i polski, należność za czynności celne pobrano znaczkiem dopłaty, przesyłkę odebrano 23.III, dekoracyjna całość.

Fi.D42
Mi.P42 
250 PLN
13311

1923 wydanie przedrukowe, znaczek za 10000/8 mk. z silnym Abklatschem, gwarancja.

Fi.D51
80 PLN
13312

1926 pismo polecone z Urzędu Okręgowego w Nowym Sączu 9.VI.1926 opłacone przez odbiorcę w Mszanie Dolnej - stempel prowizoryczny.

Fi.D65, D67, D68
50 PLN
13313

1927 list nieopłacony przez nadawcę z rzeszowa 1.IX.27 i opłacony przez odbiorcę w Lwowie.

Fi.D74
15 PLN
13314

1933 niedofrankowana całostka z Radomia ze stemplem i znaczkiem opłaty.

Fi.D69
15 PLN
13315

1934 wydanie przedrukowe, prawy dolny znaczek z błędem "brak kropki po GR", prawy górny znaczek niewielka podlepka.

Fi.D91t
100 PLN
13316

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "brak kropki po GR".

Fi.D91t
50 PLN
13317

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "23 zamist 25".

Fi.D91y
50 PLN
13318

1935 nieopłacony list, wysłany 14.V z więzienia w Pińczowie (?) adresowany do Kielc

Fi.D80, D84
Mi.D80, D87 
40 PLN
13319

1935 nieopłacony miejscowy list, wysłany 14.V z więzienia w Kielcach przez jednego z "pensjonariuszy" zakładu do adwokata, który przy odbiorze uiścił dopłatę 30 gr., zwraca uwagę stempelek cenzury więziennej.

Fi.D70II
Mi.P70II 
60 PLN
13320

1938 przekaz paczkowy za pobraniem z Warszawy 28.III.28 do Zakopanego.

Fi.D74, D88
50 PLN
13321

1938 znaczek za 10 gr z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.D93
50 PLN
13322

1938 znaczek za 20 gr z pzresuniętą perforacją.

Fi.D95
40 PLN
13323

1939 list urzędowy od komornika z Piszczac 28.II.39 do Łomaz na koszt odbiorcy, list zwrócono ponieważ odmówiono przyjęcia z powodu dopłaty - opis i stemple na odwrocie, opłatę za zwrot opłacił komornik 7.III.39 w Piszczacu.

Fi.D92, D93, D96
50 PLN
13324

1945 trąbka pocztowa, parka znaczków za 2 zł bez ząbkowania pionowego między znaczkami, gwarancja.

Fi.D 101
120 PLN
13325

1946 blok legitymacyjny znaczka za 6 zł, wypalona dzirka w jednym znaczku.

Fi.D107
15 PLN