The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 16. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12680

1945 List lotniczy przewieziony specjalnym lotem nad Warszawą z okazji Święta Lotnika.przewieziono 200 przesyłek, gwarancja.

Fi.374
Mi.407 
500 PLN
12681

1952 kompletny rocznik, 76 znaczków.

Fi.583-652
Mi.721-790 
175 PLN
SOLD
12682

1952 wydanie lotnicze, znaczek z pustopolem.

Fi.590
Mi.728 
90 PLN
SOLD
12683

1952 wydanie lotnicze, znaczek z pustopolem.

Fi.590
Mi.728 
95 PLN
SOLD
12684

1952 110 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, oba znaczki z błędem "podwójnie moletowane 1 w napisie 110", gwarancja.

Fi.602s
Mi.740 DP 
80 PLN
SOLD
12685

1952 zlot młodych przodowników pracy, znaczek z pustopolem.

Fi.619
Mi.757 
10 PLN
SOLD
12686

1952 uchwalenie konstytucji PRL, koperta FDC.

Fi.622-23
Mi.760-61 
8 PLN
SOLD
12687

1952 elektrownia w Jaworznie, koperta FDC.

Fi.626-28
Mi.764-66 
10 PLN
SOLD
12688

1952 elektrownia w Jaworznie, znaczek w rzadkiej czerwonej odmianie koloru.

Fi.626
Mi.764 
100 PLN
12689

1952 "NIEDZIGA" na kopercie FDC.

Fi.629, 630, 631I
Mi.767, 768, 769I&nb
40 PLN
SOLD
12690

1952 zabytkowe budowle, koperta FDC.

Fi.629-31
Mi.767-69 
55 PLN
SOLD
12691

1952 zabytkowe budowle, czworoblok znaczka za 1zł. z błędem "NIEDZIGA", w prawym dolnym znaczku nowoodkryty błąd dodatkowy - "Ę zamiast E" w NIEDZIGA, gwarancja.

Fi.631Is
Mi.769I 
300 PLN
12692

1952 święto lotnictwa, koperta FDC.

Fi.632-34
Mi.770-72 
25 PLN
SOLD
12693

1952 Wiktor Hugo, koperta FDC.

Fi.635
Mi.774 
5 PLN
SOLD
12694

1952 1000-lecie urodzin Ibn Siny Awicenny, koperta FDC.

Fi.636
Mi.773 
5 PLN
SOLD
12695

1952 stocznia gdańska, koperta FDC.

Fi.637-38
Mi.775-76 
6 PLN
SOLD
12696

1952 górnictwo, koperta FDC.

Fi.639
Mi.777 
5 PLN
SOLD
12697

1952 Henryk Sienkiewicz, koperta FDC.

Fi.640
Mi.778 
6 PLN
SOLD
12698

1952 35 rocznica rewolucji Październikowej, narożne czworobloki, jeden z oznaczeniem nakładu.

Fi.641-42 A
Mi.779-80 B 
220 PLN
12699

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, czworoblok z pustopolami.

Fi.641
Mi.779 
45 PLN
12700

1952 rocznica rewolucji październikowej, koperta FDC.

Fi.641-42 B
Mi.779-80 A 
7 PLN
SOLD
12701

1952 rocznica rewolucji październikowej, koperta FDC.

Fi.641-42 A
Mi.779-80 B 
80 PLN
12702

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, FDC (wycena wg katalogu Michel 2003/ - 60 euro).

Fi.641-642A
Mi.779-780B 
120 PLN
SOLD
12703

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, parka z pustopolem.

Fi.641
Mi.779 
20 PLN
12704

1952 rocznica Rewolusji Październikowej, seria z pustopolami.

Fi.642-43 B
Mi.779-80 A 
20 PLN
SOLD
12705

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, koperta FDC.

Fi.643-44
Mi.781-82 
16 PLN
SOLD
12706

1952 dzień górnika, koperta FDC.

Fi.645-46
Mi.783-84 
25 PLN
SOLD
12707

1952 Konkurs Henryka Wieniawskiego, koperta FDC.

Fi.647-48
Mi.785-86 
30 PLN
SOLD
12708

1952 fabryka na Żeraniu, koperta FDC.

Fi.649-50
Mi.787-88 
6 PLN
SOLD
12709

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju, koperta FDC.

Fi.651-52
Mi.789-90 
6 PLN
SOLD
12710

1952 karnet - X Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie.

Fi.664-666
Mi.802-804 
30 PLN
12711

1952 X Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, FDC.

Fi.664-666
Mi.802-804 
90 PLN
12712

1952 kopletny rocznik na kopertach FDC.


360 PLN
SOLD
12713

1952 znaczek bez napisu LENIN niedoszły do obiegu.

Fi.XXIII
Mi.782 I 
35 PLN
SOLD
12714

1952 kompletny stemplowany rocznik, 76 zn.


210 PLN
12715

1952 niedoszły do obiegu znaczek bez napisu Lenin.

Fi.XXIII
Mi.782 I 
45 PLN
SOLD
12716

1953 list z Radomia ze stemplem propagandowym Książki najmilszym upominkiem noworocznym.

Fi.537
Mi.675 
30 PLN
12717

1953 kompletny rocznik, 46 znaczków.

Fi.653-698
Mi.791-836 
260 PLN
SOLD
12718

1953 karnet okolicznościowy z VI Wyścigu Pokoju.

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
12719

1953 VI kolarski Wyścig Pokoju, duże zdjęcie projektu autorstwa Czesława Kaczmarczyka, z zapowiedzią wprowadzenia tego wzoru znaczka do obiegu - z archiwum CAF, odpowiednie adnotacje na odwrocie.

Fi.661
40 PLN
SOLD