The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 16. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11955

1939 Starobielsk - depesza z obozu, prawdopodobnie pierwsza wiadomość, odebrana w grudniu 1939 roku o lakonicznej treści: "jestem zdrowy, wszystko w porządku, list wysłałem", wysłana przez jeńca o nazwisku Struzikiewicz - nie figurującego na liście katyńskiej.


400 PLN
11956

1939 Internowanie na Litwie, formularz Litewskiego Czerwonego Krzyża, wysłany 12.VII z obozu w Kalwarii Suwalskiej (Kalvarija) do Warszawy. Przez ten obóz przeszło około 700 internowanych Polaków; dekoracyjna całość w pięknym stanie zachowania.


1 000 PLN
11957

1939 Oflag XIB, listownik wysłany 13.XII z obozu do Rybnika, wczesny formularz obozowy, cenzura.


35 PLN
11958

1939 Internowanie na Węgrzech, obóz policji Sarvar 2 - formularz wysłany 24.XI do PCK w Krakowie, a następnie przesłany do miejscowości Domaniż, otwory po zszywaczu, bardzo ciekawy walor.


250 PLN
11959

1939 Internowanie na Węgrzech, obóz Kisbodak - formularz wysłana 27.X do Krakowa, węgierski stempel formacyjny i cenzura.


110 PLN
11960

1939 kartka z obozu iternowania na Węgrzech do ambasady polskiej w Rumunii.


150 PLN
11961

1939 Kartka ze stalagu IIC do Krakowa wyslana za pośrednictwem PCK. Błąd w datowniku - 8.01.39, kartka jest datowana 18.12.1939.


150 PLN
11962

1939 kartka z Pogorzeli k. Krotoszyna do stalagu XI A.


60 PLN
11963

1939 zestaw winietek wydanych w obozach internowania w Szwajcarii.


180 PLN
11964

1939 Zestaw winietek wydanych w obozach internowania w Szwajcarii.


200 PLN
11965

1940 czteroznaczkowy arkusik znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
260 PLN
SOLD
11966

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
100 PLN
11967

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii, arkusik.

Fi.1 Ark.
400 PLN
SOLD
11968

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
100 PLN
SOLD
11969

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii, komplet dwóch czteroznaczkowych arkusików.

Fi.1+2 Ark.
580 PLN
11970

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
45 PLN
11971

1940 arkusik czteroznaczkowy wydania poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.2 ark.
500 PLN
11972

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.2
60 PLN
11973

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.2
20 PLN
11974

1940 List z Warszawy do Lozanny.

Fi.9
150 PLN
11975

1940 List z Warszawy do Lozanny, na rewersie stemple i zalepka cenzury niemieckiej, gwarancja.

Fi.23
130 PLN
11976

1940 Kozielsk - pokwitowanie nadanie listu poleconego wysłanego z Warszawy 1.V adresowane do senatora Jana Ślaskiego - senator z województwa pomorskiego w latach 1938-1939, ziemianin, major rezerwy Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, rozstrzelany w Katyniu prezentowany walor jest reprodukowany w książce autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej".


200 PLN
11977

1940 Internowanie na Węgrzech, obóz Ipolytarnoc - koperta z listem, wysłana 11.V do wsi Opole.


68 PLN
SOLD
11978

1940 Brody - karta pocztowa do Lublina, wysłana 14.XII, jeńcy zatrudnieni byli przy budowie drogi Nowogród Wołyński - Lwów, kierowanej przez NKWD.


300 PLN
11979

1940 Internowanie na Węgrzech, obóz Nagyszakacsi - karta wysłana 15.X Warszawy.


80 PLN
11980

1940 Rumunia, obóz Y.M.C.A. w Targu - Jul, koperta z listem, wysłana 8.VIII do Krakowa, cenzury.


102 PLN
SOLD
11981

1940 Polski Komitet Obywatelski w Rumunii, poszukiwania rodzin, karta wysłana 21.IX do Francji - Vichy, uzupełnione otwory po dziurkaczu.


102 PLN
SOLD
11982

1940 Brody - polecona karta pocztowa z Lublina, wysłana 25.VII do obozu, jeńcy zatrudnieni byli przy budowie drogi Nowogród Wołyński - Lwów, bardzo dekoracyjna całość w pięknym stanie zachowania.


400 PLN
11983

1940 Oflag VIIA - Murnau, formularz wysłany 29.IV z Warszawy do obozu, cenzura.


50 PLN
11984

1940 Kozielsk - zestaw dokumentów dotyczących kapitana artylerii Józefa Konrada Podgórskiego zamordowanego w Katyniu: koperta z obozu (1940) oraz niejasne odpowiedzi na pisma poszukujących, ambasady RP w Kujbyszewie (1942) i PCK (1949). Ilustracja dramatu, który był udziałem wielu polskich rodzin i bezduszności aparatu władzy wobec pokrzywdzonych..


2 200 PLN
11985

1940 Starobielsk - karta pocztowa do obozu wydobyta podczas ekshumacji ciała porucznika Jerzego Sochy w Charkowie w 1991r. Pomimo 50 lat spędzonych w ziemi i znacznego zniszczenia, można bez trudu odczytać adres i jej treść. Podczas konserwacji waloru, kartę oczyszczono z nalotu soli wapnia i magnezu, pochodzących z rozkładu szkieletów, wysterylizowano radiacyjnie i wzmocnioną metodą Gunter-Mullera zamknięto próżniowo w folii. Szczegółowy opis konserwacji z reprodukcją (fot.2) - "Filatelista" 1994 str.154. Obok karty do Ostaszkowa, to jedyny odzyskany dokument znajdujący się w rękach prywatnych.


4 400 PLN
11986

1940 Starobielsk - karta pocztowa wysłana z obozu 7.III przez Jana Stemplińskiego (nie figuruje na liście zamordowanych). W obozie przetrzymywano około 4 tysięcy jeńców, jedynie około 100 osób stanowili cywile. Prawie wszystkich jeńców wymordowano w kwietniu i maju, życie ocaliło zaledwie około 80 osób.


800 PLN
11987

1940 Internowanie na Węgrzech, obóz Esztergom - karta pocztowa wysłana 26.II do Czarnego Dunajca.


80 PLN
11988

1940 Internowanie w Rumunii, obóz Targoviste - karta pocztowa wysłana 5.I do Warszawy, cenzura.


110 PLN
11989

1940 Oflag IIA, zestaw 8 przesyłek, każda z innym stempelkiem cenzury (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ,10).


200 PLN
SOLD
11990

1940 list do obozu internowania Kozielsk I, znaczek odklejony przez cenzurę.


800 PLN
11991

1940 kartka z obozu internowani Vilkoviski na Litwie przesłana za pośrednoctwem litewskiego Czerwonego Krzyża, gwarancja.


800 PLN
11992

1940 kartka z ofl IX B do Cieszyna.


80 PLN
11993

1940 Całostka wysłana z Tomaszowa Mazowieckiego do Lozanny, gwarancja.

Fi.Cp 4, 5
150 PLN
11994

1940 Kartka z Warszawy do obozu internowania na Litwie. Gwarancja.


900 PLN