The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 16. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11574

1938 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 25 fen. użyty na terenie GG, list z Częstochowy (kasownik prowizoryczny) adresowany do Łodzi, dekoracyjna całość.


Mi.522 
150 PLN
11575

1938 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen. użyty na terenie GG, widokówka wysłana 10.XI z Krakowa do Wiednia, gwarancja Schmutz.


Mi.516 
200 PLN
11576

1939 wydanie przedrukowe, seria.

Fi.1-13
75 PLN
SOLD
11577

1939 Wydanie przedrukowe, 16 gr. frankatura pojedyncza - koperta reklamowa (druki) wysłana 5.VII z Warszawy do Radomia, ciekawa taryfa, bardzo ładna całość.

Fi.4
Mi.4 
150 PLN
SOLD
11578

1939 Wydanie przedrukowe, 24 gr. frankatura pojedyncza - list urzędowy wysłany 21.II za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krosna do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym.

Fi.6
Mi.6 
120 PLN
11579

1939 Wydanie przedrukowe, 50 gr. frankatura pojedyncza - list wysłany 10.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krosna do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym.

Fi.9
Mi.9 
130 PLN
11580

1939 wydanie przedrukowe, stempel prowizoryczny Pionki, gwarancja.

Fi.9
30 PLN
11581

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem, prawy górny narożnik lekko nadłamany (w katalogu Michel 2003, karta wyceniona na 135 euro).

Fi.Cp2II
Mi.P2II 
350 PLN
11582

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", wysłana 11.XII z Krakowa do Sosnowca (w katalogu Michel 2003 wyceniona na 100 euro).

Fi.Cp2I
Mi.P2I 
150 PLN
11583

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (w katalogu Michel 2003, karta wyceniona na 100 euro).

Fi.Cp1II
Mi.P1II 
250 PLN
11584

1939 stempel okolicznościowy.


30 PLN
11585

1939-44 kompletny zbiór Generalnej Guberni na nowych kartach albumowych SAFE, z serią tzw. "Górali" w bardzo pięknym stanie.


3 800 PLN
11586

1940 list polecony z warszawy 19.III.40 opłacony kompletną serią pierwszego wydania przedrukowego, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-13
160 PLN
11587

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w czworobloku, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
600 PLN
SOLD
11588

1940 list polecony z Krakowa opłacony kompletem podstawowych znaczków wydania przedrukowego na znaczkach polskich do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14-39
260 PLN
11589

1940 dwie koperty polecone z Łowicza z kompletem podstwawowych znaczków wydania przedrukowego na znaczkach polskich do Berlina, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.14-39
280 PLN
11590

1940 karnet - 28 znaczkowa przedrukowa seria 'historyczna", ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
250 PLN
11591

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
150 PLN
SOLD
11592

1940 wydanie przedrukowe, seria 28 znaczków, znaczki 24 i 33 w dwóch typach, gwarancja.

Fi.14-39
310 PLN
11593

1940 II wydanie przedrukowe, polecony list zleceniowy wysłany 15.VI z Krakowa do Tomaszowa Mazowieckiego, kasownik odbiorczy, bardzo nietypowa (prawidłowa) taryfa 1,24 zł, ładna całość.

Fi.15, 22
Mi.15, 22 
250 PLN
11594

1940 II wydanie przedrukowe, frankatura mieszana z I wydaniem definitywnym, list polecony wysłany 29.X ze Skarżyska-Kamiennej, kasownik odbiorczy.

Fi.17, 46, 48
Mi.17, 46, 48 
60 PLN
SOLD
11595

1940 grzecznościowy list polecony z Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.19, 22, 26
100 PLN
11596

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 10/10 gr, górny prawy znaczek z błędem "uszkodzone drugie pióro prawego skrzydła", gwarancja.

Fi.21w
50 PLN
11597

1940 "Wyrostek w środku 0 prawej 10" znaczek z błędem w 10-bloku na kopercie listu poleconego, wysłanego 9.XI z Krakowa do Krosna, gwarancja.

Fi.21t, 21, 41
Mi.21, 41 
100 PLN
11598

1940 wydanie przedrukowe, parka znaczków za 10/10 gr, lewy znaczek z błędem "wyrostek na piórze lewego skrzydła", gwarancja.

Fi.21x
50 PLN
11599

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. pojedyncza frankatura - karta pocztowa wysłana 19.III z Chełma, adresowana do Bydgoszczy, znaczek lekko utleniony.

Fi.23
Mi.23 
80 PLN
11600

1940 list polecony z Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.23, 36, 37
30 PLN
11601

1940 kasownik okolicznosciowy GG nr 2 na okolicznościowej kartce.

Fi.23
30 PLN
11602

1940 grzecznościowy list polecony z Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.24, 25
80 PLN
11603

1940 specjalna karta ze znaczkiem wydania przedrukowego, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II
Mi.24II 
40 PLN
11604

1940 stempel okolicznościowy.

Fi.30
50 PLN
11605

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 16/15 gr, dolny prawy znaczek z błędem "plamy przed lewą 1", dolny lewy znaczek z błędem "kropka nad prawą 6", gwarancja.

Fi.34 x, v
100 PLN
11606

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 16/15 gr, prawy górny znaczek z błędem " kropka przed lewą 16", gwarancja.

Fi.34t
60 PLN
11607

1940 przekaz paczkowy

Fi.35, 51
70 PLN
SOLD
11608

1940 widoki zabytkowych budowli, seria.

Fi.40-51
25 PLN
11609

1940 pojedyncza frankatura na grzecznościowym liście.

Fi.41
15 PLN
11610

1940 widoki zabytkowych budowli, znaczek za 10 gr z kasownikiem prowizorycznym Babka-Zaryte.

Fi.42
10 PLN
11611

1940 pojedyncza frankatura na grzecznościowym liście.

Fi.44
15 PLN
11612

1940 widoki zabytkowych budowli, znaczek za 20 gr z kasownikiem prowizorycznym Fajsławice.

Fi.44
10 PLN
11613

1940 Widoki zabytkowych budowli, 24 gr. frankatura wielokrotna, koperta firmowa wysłana 27.VIII.1941 z Warszawy do Lublina.

Fi.45
Mi.45 
30 PLN