The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 16. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10024

1773 list do Lwowa ze stemplem odbiorczym.


500 PLN
10025

1826 list z Góry do Radomia.


60 PLN
10026

1828 List z Wilczkowicz do Wiednia, stempel graniczny Porto/ gr


600 PLN
10027

1830 po, list z Wrocławia wysłany 15.IX, kasownik z oznaczeniem godzin, czerwonym atramentem wpisana wysokość opłaty (19 3/4), adnotacje pocztowe, stempel odbiorczy.


35 PLN
10028

1833 list ze Wschowej (Fraustadt) wysłany 29.V, adresowany do Gostynia, adnotacje pocztowe: franco, waga listu, wysokość opłaty.


40 PLN
10029

1834 list ze Zgierza wysłany 4.XII, adresowany do Warszawy, jednowierszowy miejscownik z wpisaną datą, przesyłka opłacona przez nadawcę - adnotacja: "porto opłacone", wpisana wysokość opłaty 30.


70 PLN
10030

1835 List z treścią z Warszawy do Francji, liczne adnotacje i stemple tranzytowe, piękna przesyłka.


300 PLN
10031

1839 list zagraniczny wysłany z Warszawy 23.IX do Londynu, stemple tranzytowe: Berlin, Hamburg, kasownik odbiorczy Londyn 7.X, liczne adnotacje pocztowe (porta), pięknie udokumentowany obieg.


500 PLN
10032

1840 list z Tarnowa wysłany 5.XII, adresowany do Wiśnicza.


30 PLN
10033

1840 list na formularzu Konsystorz Jeneralnego w Kielcach, stempel Interes Rządowy, koperta zagięta w połowie.


60 PLN
10034

1841 list z Sambora ze stemplem odbiorczym Przeworska.


50 PLN
10035

1841 po, list wysłany z Włocławka 4.VII do Kalisza, stempel zwalniajacy od opłaty pocztowej: Interes Rządowy; na odwrocie odbitka efektownej pieczęci urzędowej.


70 PLN
10036

1841 list ze Lwowa ze stemplem odbiorczym Przemyśla na odwrocie.


40 PLN
10037

1841 list z Jarosławia ze stemplem odbiorczym Przemyśla.


50 PLN
10038

1843 list z Tarnopola, stempel Franco.


30 PLN
SOLD
10039

1844 list z Halicza do Lwowa ze stemplem Franco.


110 PLN
SOLD
10040

1845 list wysłany z Lądka (Landeck) 28.V, adresowany do Nowej Rudy (Neurode), na odwrocie efektowna pieczęć lakowa w idealnym stanie zachowania, stempel odbiorczy.


50 PLN
10041

1846 list wysłany z Wiśnicza (Wisznicz) 21.IX do Wieruszyc, stemple tranzytowe: Bochnia (bardzo ładna odbitka) i Gdów, urzędowa zalepka listowa z suchym tłoczeniem.


130 PLN
10042

1846 list z Warszawy do Włocławka ze stemplem Porto.


40 PLN
10043

1846 list z Suwałk.


40 PLN
SOLD
10044

1847 (?) obwoluta listu z Kalisza ze stemplem Interes Rządowy, użyta zwrotnie, wewnątrz stempel nadania z Torunia do Kalisza, ciekawe.


70 PLN
SOLD
10045

1849 list z Pilzna wysłany 4.IV, adresowany do Tarnowa, kasownik odbiorczy.


50 PLN
10046

1850 po, list z Wolsztyna (Wollstein) wysłany 30.X do Czeszewa, na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy.


40 PLN
10047

1850 list z Wieliczki - niebieski kasownik !!! - wysłany 27.III do Drogini, na odwrocie kasownik tranzytowy Myślenic, list pieczętowany sygnetem z herbem.


150 PLN
10048

1850 list z Sącza do Tarnowa.


35 PLN
10049

1850 List z Tucholi.


30 PLN
10050

1850 List z Kwidzyna do Świecia.


40 PLN
10051

1852 list z Kielc ze stemplem Inters Rządowy i POLOGNE.


150 PLN
10052

1853 list wysłany z Nowego Sącza (Neu Sandec) 30.IX, stemple tranzytowe Bochni i Gdowa, sucho tłoczona zalepka.


60 PLN
10053

1853 list z Mszany Dolnej ze stemplem Limanowej i Wisznicza na odwrocie.


40 PLN
10054

1854 list z Bochni ze stemplem odbiorczym Tarnowa na odwrocie.


40 PLN
10055

1854 List kościelny z Piły.


30 PLN
10056

1854 polecony list z Grotkowa.


120 PLN
10057

1854 list z Brzostek ze stemplem odbiorczym Tarnowa na odwrocie.


30 PLN
10058

1856 list z treścią z Pleszewa do Krotoszyna.


30 PLN
10059

1856 list wyłożeniowy "Auslagen" wysłany z Radkowa (Wunschelburg) 28.V, adresowany do Nowej Rudy (Neurode), adnotacje pocztowe, kasownik odbiorczy.


50 PLN
10060

1857 list ze Zbaraża ze stemplem Tarnowa i odbiorczym Lwowa.


50 PLN
10061

1857 list z Krzeszowic.


40 PLN
SOLD
10062

1859 List z Warszawy do Drohobycza.


250 PLN
10063

1860 list z treścią z Raszkowa do Gostynia, stempel odbiorczy na odwrocie.


30 PLN