The auctions ends in:

Page:
Official stamps
Poz# Features Catalog Description Actual price
4147

1919 kartka urzędowa wolna od opłaty pocztowej z urzędu pocztowego w Bystrej, na odwrocie stempel odbiorczy Kraków 15.X.19.

50 PLN
SOLD
4148
Fi.U5

1920 urzędowy list polecony z Praczewa 27.III.1920 do Białej Podlaskiej, widok obu stron listu.

116 PLN
SOLD
4149
Fi.U5

1920 pismo urzędowe z Jasła 20.IX.20.

45 PLN
SOLD
4150
Fi.U 3

1920 wydanie obiegowe, znaczek za 10 fen. z częściowym Abklatschem na gumie.

30 PLN
4151
Fi.U7
Mi.D7 

1921" Wezwanie obwinionego" do sądu, przesyłka miejscowa nadana 3.III w Tarnowie.

60 PLN
4152
Fi.U18

1934 polecony list urzędowy z Limanowej 28.IV.34.

30 PLN
4153
Fi.U17

1934 list urzędowy nadany w Poniec 14.12.34 opłatę uiścił odbiorca Sąd Grdzki w Bojanowie 15.12.34.

40 PLN
4154
Fi.U19

1935 list urzędowy z Nowego targu 13.8.1935 za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

40 PLN
4155
Fi.U17

1935 pismo urzędowe z Dębicy 6.IV.35 opłacone sześcioma znaczkami po 1 gr. starego wydania zgodnie z nową taryfą pocztową.

100 PLN
4156
Fi.U17

1935 list urzędowy ze stemplem listowym więzienia w Katowicach.

35 PLN
4157
Fi.U20
Mi.D20 

1935 Urzędowy list polecony nadany 7.II w siedzibie Ministerstwa Spraw Wojskowych, list nie odebrany (stosowna nalepka pocztowa) został zwrócony do nadawcy. Ciekawa erka "WARSZAWA 11 - MSW", ładnie udokumentowany obieg.

100 PLN
4158
Fi.U19

1936 list urzędowy z Kowla 25.I.36 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru opłacony dwoma znaczkami urzędowymi za 6 gr.

40 PLN
4159
Fi.U20

1938 polecony list urzędowy z ministerstwa Rolnictwa i Reform rolnych w warszawuie 17.XI.38, na dowrocie stempel odbiorczy Bydgoszcz 18.11.38 i stempel listowy ministerstwa.

40 PLN
4160
Fi.U20

1938 urzędowy list polecony z Liszki 6.X.38, na odwrocie stempel odbiorczy Czernichów 7.X.38.

30 PLN
4161
Fi.U19

1939 list urzędowy z Ekspedycji Starostwa Brzeskiego 5.V.39.

40 PLN
4162
Fi.U19

1939 list urzędowy z Lublina 3.VIII.39.

30 PLN
4163
Fi.U22 P

1945 próba - podwójny druk znaczka na listy polecone, gwarancja Schmutz.

60 PLN
4164
Fi.U21

1945 znaczek bez ząbkowania pionowego na marginesie, gwarancja Korszeń.

40 PLN
4165
Fi.U22I
Mi.D22 

1946 Urzędowy list polecony wysłany 21.VI z Warszawy do Krakowa, kasownik odbiorczy.

30 PLN
4166
Fi.U 21 II

1946 znaczek z ząbkowaniem na zagiętym arkuszu,niewielka prześwitka.

30 PLN
4167
Fi.U 21 II

1946 znaczek bez ząbkowania poziomego na marginesie, gwarancja Korszeń.

40 PLN
4168
Fi.U23
Mi.D27 

1955 List urzędowy wysłany 19.X z Poznania do Warszawy.

20 PLN